Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 88. Передача персональних даних працівника

При передачі персональних даних працівника роботодавець повинен дотримуватися таких вимог:
не повідомляти персональні дані працівника третій стороні без письмової згоди працівника, за винятком випадків, коли це необхідно з метою попередження загрози життю і здоров'ю працівника, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими федеральними законами;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
не повідомляти персональні дані працівника в комерційних цілях без його письмової згоди;
попередити осіб, які отримують персональні дані працівника, про те, що ці дані можуть бути використані лише в цілях , для яких вони повідомлені, і вимагати від цих осіб підтвердження того, що це правило дотримане. Особи, які отримують персональні дані працівника, зобов'язані дотримуватися режиму секретності (конфіденційності). Це положення не поширюється на обмін пер-сональнимі даними працівників у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
здійснювати передачу персональних даних працівника в межах однієї організації, у одного індивідуального підприємцям-теля відповідно до локальним нормативним актом, з яким працівник повинен бути ознайомлений під розпис;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
дозволяти доступ до персональних даних працівників тільки спеціально уповноваженим особам, при цьому зазначені особи поса-ни мати право отримувати тільки ті персональні дані працівника, які необхідні для виконання конкретних функцій; не запитувати інформацію про стан здоров'я працівника, за винятком тих відомостей, які відносяться до питання про мож-ливості виконання працівником трудової функції;
передавати персональні дані працівника представникам працівників у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами, і обмежувати цю інформацію тільки тими персональними даними працівника, які необхідні для вико-нання зазначеними представниками їх функцій.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 88. Передача персональних даних працівника"
Стаття 88. Передача персональних даних працівника
 1. 1. Коментована стаття встановлює в імперативній формі вимоги до роботодавців, які вони повинні дотримуватися при передачі персональних даних працівника. Насамперед роботодавець при передачі персональних даних працівника не повинен повідомляти ці дані третій стороні без письмової згоди працівника (за винятком випадків, коли це необхідно з метою попередження загрози життю і
  Стаття 89. Права працівників з метою забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця
 2. 1. З метою забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця, в коментованій статті закріплені права працівника на повну інформацію про ці дані, їх обробці, вільний до них доступ, включаючи право на отримання відповідних копій, і т.п. 2. У коментованій статті закріплено принцип достовірності персональної інформації, що знаходиться у роботодавця, або переданої
  Стаття 90. Відповідальність за порушення норм, що регулюють обробку і захист персональних даних працівника
 3. Особи, винні в порушенні положень законодавства Російської Федерації в області персональних даних при обробці персональних даних працівника, притягуються до дисциплінарної та матеріальної відповідальності в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами, а також притягуються до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідально-сті в порядку,
  Стаття 87. Зберігання і використання персональних даних працівників
 4. 1. Зберігання персональних даних працівника, пов'язаних з оформленням прийому на роботу, укладанням та зміною трудового договору, здійснюються відповідно до порядку, який визначається організацією (роботодавцем). До їх числа відносяться документи з обліку кадрів: накази про прийом працівника на роботу, переведення на іншу роботу, надання відпустки, особиста картка працівника та інші
  Стаття 85. Поняття персональних даних працівника. Обробка персональних даних працівника
 5. 1. Вперше в трудовому законодавстві нашої країни встановлені норми, що регулюють захист персональних даних працівника , так само як вперше дано визначення персональних даних працівника. Стаття, що містить не тільки визначення персональних даних працівника, а й вводить поняття "обробка персональних даних працівника", яке визначається як отримання, зберігання, комбінування,
  Глава 14. Захист персональних даних працівника
 6. Глава 14. Захист персональних даних
  18.6. Державне регулювання роботи з персональними даними
 7. Форми державного регулювання роботи з персональними даними Держава регулює роботу з персональними даними в ледве дмуть формах: ліцензування роботи з персональними даними; облік і реєстрація масивів персональних даних та їх власників (власників); сертифікація інформаційних систем та інформаційних тих пологий, призначених для обробки персональних даних; висновок
  18.2. Суб'єкти та об'єкти інформаційних правовідносин
 8. Як суб'єктів інформаційних правовідносин інституту персональних даних виступають: суб'єкт персональних даних (суб'єкт) - людина, до якої належать відповідні персональні дані; тримач (володар) масиву персональних даних (утримувач (володар) - федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Федерації, органи місцевого
  18.4. Права суб'єкта персональних даних
 9. Надання персональних даних 1. Суб'єкт персональних даних самостійно вирішує питання про надання будь-кому будь-яких своїх персональних даних за винятком випадків, встановлених законом. Персональні дані надаються суб'єктом особисто або через довірену особу. 2. З метою реалізації своїх прав і свобод суб'єкт надає дані в обсязі, визначеному законодавством, а
  Стаття 17. Формування та ведення банків даних про громадян
 10. Коментар до статті 17 1. Співробітники поліції мають право не тільки обробляти певні дані про громадянах, а й вносити такі в відповідні банки даних. 2. При здійсненні даної діяльності поліція керується не лише положеннями цієї статті, але і Федеральним законом "Про персональних даних", Федеральним законом від 19 грудня 2005 р. N 160-ФЗ "Про
  Стаття 13.11. Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних)
 11. Порушення встановленого законом порядку збирання, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональних даних) - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на юридичних осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів. (в ред. Федерального закону
  18.3. Правові основи роботи з персональними даними
 12. Робота з персональними даними може здійснюватися власником (володарем) масиву персональних даних лише у випадках: якщо суб'єкт персональних даних недвозначно дав згоду на її проведення; якщо вона необхідна для виконання федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Федерації, органами місцевого самоврядування своєї компетенції,
  Работа с персональными данными может осуществляться держателем (обладателем) массива персональных данных только в случаях: если субъект персональных данных недвусмысленно дал согласие на ее проведение; если она необходима для выполнения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления своей компетенции,
© 2014-2022  yport.inf.ua