Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 89. Права працівників в сфері забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця

З метою забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця, працівники мають право на:
повну інформацію про їх персональних даних та обробки цих даних;
вільний безкоштовний доступ до своїх персональних даних, включаючи право на отримання копій будь-якого запису, що містить пер-сональние дані працівника, за винятком випадків, передбачених федеральним законом;
визначення своїх представників для захисту своїх персональних даних;
доступ до належать до них медичними даними за допомогою медичного фахівця за їхнім вибором;
вимогу про виключення або виправлення невірних або неповних персональних даних, а також даних, оброблених з на-рушення вимог цього Кодексу або іншого федерального закону. При відмові роботодавця виключити або виправити персональ-ні дані працівника він має право заявити в письмовій формі роботодавцю про свою незгоду з відповідним обгрунтуванням такої незгоди. Персональні дані оцінного характеру працівник має право доповнити заявою, що виражає його влас-ную точку зору;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
вимога про повідомлення роботодавцем всіх осіб, яким раніше були повідомлені невірні або неповні персональні дані працівника, про всі проведені в них винятки, виправлення або доповнення;
оскарження до суду будь-яких неправомірних дій або бездіяльності роботодавця при обробці і захисту його персональних дан-них.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 89. Права працівників в сфері забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця "
 1. Стаття 89. Права працівників в сфері забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця
  1. З метою забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця, в коментованій статті закріплені права працівника на повну інформацію про ці дані, їх обробці, вільний до них доступ, включаючи право на отримання відповідних копій, і т.п. 2. У коментованій статті закріплено принцип достовірності персональної інформації, що знаходиться у роботодавця, або переданої
 2. Стаття 88. Передача персональних даних працівника
  1. Коментована стаття встановлює в імперативній формі вимоги до роботодавців, які вони повинні дотримуватися при передачі персональних даних працівника. Насамперед роботодавець при передачі персональних даних працівника не повинен повідомляти ці дані третій стороні без письмової згоди працівника (за винятком випадків, коли це необхідно з метою попередження загрози життю і
 3. Стаття 86. Загальні вимоги при обробці персональ -них даних працівника і гарантії їхнього захисту
  З метою забезпечення прав і свобод людини і громадянина роботодавець і його представники при обробці персональних даних працівника зобов'язані дотримуватися наступні загальні вимоги: 1) обробка персональних даних працівника може здійснюватися виключно з метою забезпечення дотримання законів та інших нормативних правових актів, сприяння працівникам у працевлаштуванні, навчанні і просуванні по
 4. Стаття 87. Зберігання та використання персональних даних працівників
  1. Зберігання персональних даних працівника, пов'язаних з оформленням прийому на роботу, укладанням та зміною трудового договору, здійснюються відповідно до порядку, який визначається організацією (роботодавцем). До їх числа належать документи з обліку кадрів: накази про прийом працівника на роботу, переведення на іншу роботу, надання відпустки, особова картка працівника та інші
 5. Стаття 87. Зберігання та використання персональних даних працівників
  Порядок зберігання і використання персональних даних працівників встановлюється роботодавцем з дотриманням вимог цього Кодексу та інших федеральних законів. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 6. Стаття 88. Передача персональних даних працівника
  При передачі персональних даних працівника роботодавець повинен дотримуватися таких вимог: не повідомляти персональні дані працівника третій стороні без письмової згоди працівника, за винятком випадків, коли це необхідно з метою попередження загрози життю і здоров'ю працівника, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими федеральними законами; (в ред.
 7. Стаття 90. Відповідальність за порушення норм, що регулюють обробку і захист персональних даних працівника
  Особи, винні в порушенні положень законодавства Російської Федерації в області персональних даних при обробці персональних даних працівника, притягуються до дисциплінарної та матеріальної відповідальності в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами, а також залучаються до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідально-сті в порядку,
 8. Стаття 85. Поняття персональних даних працівника. Обробка персональних даних працівника
  1. Вперше в трудовому законодавстві нашої країни встановлені норми, що регулюють захист персональних даних працівника, так само як вперше дано визначення персональних даних працівника. Стаття, що містить не тільки визначення персональних даних працівника, а й вводить поняття " обробка персональних даних працівника ", яке визначається як отримання, зберігання, комбінування,
 9. Глава 14. Захист персональних даних працівника
  Глава 14. Захист персональних даних
 10. Стаття 86. Загальні вимоги при обробці персональних даних працівника і гарантії їхнього захисту
  1. З метою огородження працівника від збору персональних даних, які можуть бути використані для його дискримінації за політичними, національними , майновим чи іншим обставинам, не пов'язаним з трудовими відносинами, в коментованій статті передбачено загальні вимоги при обробці персональних даних працівника і гарантії їхнього захисту. Федеральний закон "Про персональні дані" прийнятий у
 11. Стаття 89. Права працівників у сфері забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця
  Коментар до статті 1. Закріплення прав працівника, що забезпечують захист його персональних даних, спрямоване на збереження повної і точної інформації про нього. 2. Згідно ст. 14 Закону про персональні дані суб'єкт персональних даних має право на отримання відомостей про оператора, про місце його знаходження, про наявність у оператора персональних даних, що відносяться до відповідного суб'єкту
 12. 18.6. Державне регулювання роботи з персональними даними
  Форми державного регулювання роботи з персональними даними Держава регулює роботу з персональними даними в ледве дмуть формах: ліцензування роботи з персональними даними; облік і реєстрація масивів персональних даних та їх власників (власників); сертифікація інформаційних систем та інформаційних тих пологий, призначених для обробки персональних даних; висновок
 13. Стаття 67. Форма трудового договору
  Трудовий договір укладається в письмовій формі, складається у двох примірниках, кожен з яких підписується сторона-ми. Один примірник трудового договору передається працівнику, інший зберігається в роботодавця. Отримання працівником примірника тру-дового договору має підтверджуватися підписом працівника на примірнику трудового договору, що зберігається у роботодавця. (в ред. Федерального закону від
 14. Стаття 391. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів у судах
  У судах розглядаються індивідуальні трудові спори за заявами працівника, роботодавця чи професійної спілки, що захищає інтереси працівника, коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах або коли працівник звертається до суду, минаючи комісію по трудових спорах, а також за заявою прокурора, якщо рішення комісії з трудових спорах не відповідними-ет трудовому
 15. Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
  При підписанні трудового договору важливо ознайомити працівника під підпис з усіма локальними нормативними актами, що діють у роботодавця і пов'язаними з трудовою діяльністю працівника. Такі правила встановлені ст. 68 Трудового кодексу РФ. Згідно з вимогами трудового законодавства обов'язковими для ознайомлення є: - правила внутрішнього трудового розпорядку (ст. 68 Трудового
 16. Стаття 87. Зберігання і використання персональних даних працівників
  Коментар до статті 1. Згідно ст. 5 Закону про персональні дані зберігання персональних даних має здійснюватися у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж того вимагають цілі їх обробки, і вони підлягають знищенню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в їх досягненні. На підставі ст. 6 Закону про персональні дані слід , що в
© 2014-2022  yport.inf.ua