Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 86. Загальні вимоги при обробці персональ-них даних працівника і гарантії їхнього захисту

З метою забезпечення прав і свобод людини і громадянина роботодавець і його представники при обробці персональних даних працівника зобов'язані дотримуватися наступні загальні вимоги:
1) обробка персональних даних працівника може здійснюватися виключно з метою забезпечення дотримання законів та інших нормативних правових актів, сприяння працівникам у працевлаштуванні, навчанні і просуванні по службі, забезпечення особистої безпеки працівників, контролю кількості та якості виконуваної роботи і забезпечення збереження майна;
2) при визначенні обсягу і змісту оброблюваних персональних даних працівника роботодавець повинен керуватись-ся Конституцією Російської Федерації, цим Кодексом та іншими федеральними законами;
3) все персональні дані працівника слід отримувати в нього самого. Якщо персональні дані працівника можливо отримати тільки в третьої сторони, то працівник має бути повідомлений про це заздалегідь і від нього має бути отримано письмову згоду. Роботодавець повинен повідомити працівнику про цілі, передбачуваних джерелах і способи отримання персональних даних, а також про характер підлягають отриманню персональних даних і наслідки відмови працівника дати письмову згоду на їх отри-ня;
4) роботодавець не має права отримувати та обробляти інформацію про працівника, відносяться відповідно до законодавства Російської Федерації в області персональних даних до спеціальних категоріям персональних даних, за винятком випадків, пре-чених цим Кодексом та іншими федеральними законами;
(п . 4 в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 99-ФЗ)
5) роботодавець не має права отримувати та обробляти персональні дані працівника про його членство в громадських об'єд-неніях або його профспілкової діяльності, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом або іншими федеральними законами;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
6) при прийнятті рішень , які зачіпають інтереси працівника, роботодавець не має права грунтуватися на персональних дан-них працівника, отриманих виключно в результаті їх автоматизованої обробки або електронного отримання;
7) захист персональних даних працівника від неправомірного їх використання або втрати повинна бути забезпечена роботодавцем-лем за рахунок його коштів у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
8) працівники та їх представники повинні бути ознайомлені під розпис з документами роботодавця, що встановлюють порядок обробки персональних даних працівників, а також про їх права та обов'язки в цій галузі;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
9) працівники не повинні відмовлятися від своїх прав на збереження і захист таємниці;
10) роботодавці, працівники та їх представники повинні спільно виробляти заходи захисту персональних даних працівни-ків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 86. Загальні вимоги при обробці персональ-них даних працівника і гарантії їх захисту "
 1. Стаття 89. Права працівників в сфері забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця
  1. З метою забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця, в коментованій статті закріплені права працівника на повну інформацію про ці дані, їх обробці, вільний до них доступ, включаючи право на отримання відповідних копій, і т.п. 2. У коментованій статті закріплено принцип достовірності персональної інформації, що знаходиться у роботодавця, або переданої
 2. Стаття 90. Відповідальність за порушення норм, що регулюють обробку і захист персональних даних працівника
  Особи, винні в порушенні положень законодавства Російської Федерації в області персональних даних при обробці персональних даних працівника, притягуються до дисциплінарної та матеріальної відповідальності в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими федеральними законами, а також залучаються до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідально-сті в порядку,
 3. Стаття 87. Зберігання та використання персональних даних працівників
  1. Зберігання персональних даних працівника, пов'язаних з оформленням прийому на роботу, укладанням та зміною трудового договору, здійснюються відповідно до порядку, який визначається організацією (роботодавцем). До їх числа належать документи з обліку кадрів: накази про прийом працівника на роботу, переведення на іншу роботу, надання відпустки, особова картка працівника та інші
 4. Стаття 88. Передача персональних даних працівника
  1. Коментована стаття встановлює в імперативній формі вимоги до роботодавців, які вони повинні дотримуватися при передачі персональних даних працівника. Насамперед роботодавець при передачі персональних даних працівника не повинен повідомляти ці дані третій стороні без письмової згоди працівника (за винятком випадків, коли це необхідно з метою попередження загрози життю і
 5. Стаття 85. Поняття персональних даних працівника. Обробка персональних даних працівника
  1. Вперше в трудовому законодавстві нашої країни встановлені норми, що регулюють захист персональних даних працівника, так само як вперше дано визначення персональних даних працівника. Стаття, що містить не тільки визначення персональних даних працівника, але і вводить поняття "обробка персональних даних працівника", яке визначається як отримання, зберігання, комбінування,
 6. Стаття 86. Загальні вимоги при обробці персональних даних працівника і гарантії їхнього захисту
  1. З метою огородження працівника від збору персональних даних, які можуть бути використані для його дискримінації за політичними, національними, майновим чи іншим обставинам, не пов'язаним з трудовими відносинами, в коментованій статті передбачено загальні вимоги при обробці персональних даних працівника і гарантії їхнього захисту . Федеральний закон "Про персональні дані" прийнятий у
 7. Стаття 1333. Виробник бази даних
  1. Виробником бази даних визнається особа, яка організувала створення бази даних і роботу по збору , обробці і розташуванням складових її матеріалів. За відсутності доказів іншого виробником бази даних визнається громадянин або юридична особа, ім'я або найменування яких зазначено звичайним чином на примірнику бази даних і (або) його упаковці. 2. Виробнику бази даних
 8. Стаття 289. Поширення Мітні пільг, что Надаються членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, на співробітніків адміністративно-технічного та обслуговуючий персоналу
  На Основі спеціальної догоди з іноземною державою митні Пільги, что Надаються згідно з Цім Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, могут пошірюватіся на співробітніків адміністративно-технічного та обслуговуючий персоналу цього представництва, а такоже на членів їхніх сімей, Які НЕ є Громадянам України та не прожівають в Україні постійно, віходячі з принципом
 9. Стаття 87. Зберігання і використання персональних даних працівників
  Коментар до статті 1. Згідно ст. 5 Закону про персональні дані зберігання персональних даних має здійснюватися у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше , ніж того вимагають цілі їх обробки, і вони підлягають знищенню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в їх досягненні. На підставі ст. 6 Закону про персональні даних випливає, що в
 10. 18.6. Державне регулювання роботи з персональними даними
  Форми державного регулювання роботи з персональними даними Держава регулює роботу з персональними даними в ледве дмуть формах: ліцензування роботи з персональними даними; облік і реєстрація масивів персональних даних та їх власників (власників) ; сертифікація інформаційних систем та інформаційних тих пологий, призначених для обробки персональних даних; висновок
 11. Стаття 294. Митні Пільги для міжнародніх організацій, представництв іноземних держав при них, а такоже для їх персоналу
  Митні Пільги для міжнародніх організацій та представництв іноземних держав при них, а такоже для персоналу ціх організацій и представництв та членів сімей персоналу візначаються відповіднімі міжнароднімі договорами України, Укладення в установленому законом
 12. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  1. Гарант відмовляє бенефіціару у задоволенні його вимоги, якщо це вимога або додані до нього документи не відповідають умовам гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. 2. Якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що
 13. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  Професійний союз (профспілка) - добровільне громадське об'єднання громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами по роду їх діяльності, що створюється з метою представництва і захисту їхніх соціально-трудових прав та інтересів. Основні риси профспілок: 1) є різновидом громадських об'єднань; 2) створюються громадянами на добровільних
 14. Глава 14. Захист персональних даних працівника
  Глава 14. Захист персональних даних
 15. Стаття 311. Умови, при яких допускається надомна праця
  1. Стаття, що відтворює загальні вимоги, що стосуються будь трудової діяльності. Працівники не повинні залучатися до робіт, протипоказаним їм за станом здоров'я (див. ст. 212 ТК і коммент. До неї). Як і інші працівники, у встановлених законом випадках надомники повинні проходити медичні огляди. 2. На надомників поширюються всі вимоги охорони праці в
 16. Стаття 374. Подання вимоги по банківській гарантії
  1. Вимога бенефіціара про сплату грошової суми по банківській гарантії повинно бути представлено гаранту в письмовій формі з додатком зазначених в гарантії документів. У вимозі або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, на забезпечення якого видана гарантія. 2. Вимога бенефіціара має бути представлено гаранту
 17. Стаття 89. Права працівників в сфері забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються в роботодавця
  Коментар до статті 1. Закріплення прав працівника, що забезпечують захист його персональних даних, спрямоване на збереження повної і точної інформації про нього. 2. Згідно ст. 14 Закону про персональні дані суб'єкт персональних даних має право на отримання відомостей про оператора, про місце його знаходження, про наявність у оператора персональних даних, що відносяться до відповідного суб'єкту
 18. 18.3. Правові основи роботи з персональними даними
  Робота з персональними даними може здійснюватися власником (володарем) масиву персональних даних лише у випадках: якщо суб'єкт персональних даних недвозначно дав згоду на її проведення; якщо вона необхідна для виконання федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Федерації, органами місцевого самоврядування своєї компетенції,
 19. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  Коментар до статті 1. Гарантії, що надаються працівникам, які є членами профспілкових органів, також знижені в порівнянні з Законом про профспілки. Так, згідно зі ст. 27 Закону про профспілки звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які були членами профспілкових органів, не допускається протягом 2 років після закінчення терміну їх повноважень, крім випадків ліквідації організації або
 20. Стаття 290. Надання Мітні пільг консульсько установам іноземних держав та членам їх персоналу
  консульсько установам іноземних держав, консульськими Посадовим особам, включаючі главу консульської установи та консульсько службовців, а такоже членів їхніх сімей, Надаються митні Пільги, передбачені ЦІМ Кодексом для дипломатично представництв іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичного представництва. На Основі спеціальної догоди з іноземною державою на працівніків
© 2014-2022  yport.inf.ua