Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 84.1. Загальний порядок оформлення прекраще-ня трудового договору

(введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця.
З наказом (розпорядженням) роботодавця про припинення трудового договору працівник повинен бути ознайомлений під розпис. На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний видати йому належним чином завірену копію зазначеного наказу (розпорядження). У разі, коли наказ (розпорядження) про припинення трудового договору неможливо довести до відома працівника або працівник отка-ни опиняються ознайомитися з ним під розпис, на наказі (розпорядженні) робиться відповідний запис.
Днем припинення трудового договору у всіх випадках є останній день роботи працівника, за винятком випадків, коли працівник фактично не працював, але за ним, згідно з цим Кодексом або іншим федеральним законом, зберігалося місце роботи (посада).
У день припинення трудового договору роботодавець зобов'язаний видати працівникові трудову книжку і провести з ним розрахунок у со-відповідності зі статтею 140 цього Кодексу. За письмовою заявою працівника роботодавець також зобов'язаний видати йому завірені належним чином копії документів, пов'язаних з роботою.
Запис у трудову книжку про заснування та про причину припинення трудового договору повинна проводитися в точній відпо-вії з формулюваннями цього Кодексу або іншого федерального закону і з посиланням на відповідні статтю, частину статті, пункт статті цього Кодексу або іншого федерального закону.
У разі, коли в день припинення трудового договору видати трудову книжку працівнику неможливо у зв'язку з його відсутністю або відмовою від її одержання, роботодавець зобов'язаний направити працівнику повідомлення про необхідність з'явитися за трудовою книжкою або дати згоду на відправлення її поштою. З дня направлення вказаного повідомлення роботодавець звільняється від відповідальності за затримку видачі трудової книжки. Роботодавець також не несе відповідальності за затримку видачі трудової книжки у випадках несов-падіння останнього дня роботи з днем оформлення припинення трудових відносин при звільненні працівника по підставі, передбаченої підпунктом "а" пункту 6 частини першої статті 81 або пунктом 4 частини першої статті 83 цього Кодексу, та при звіль-ванні жінки, термін дії трудового договору з якої був продовжений до закінчення вагітності відповідно до частини другої статті 261 цього Кодексу. За письмовим зверненням працівника, який не одержав трудову книжку після звільнення, роботодавець зобов'язаний видати її не пізніше трьох робочих днів з дня звернення працівника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 84.1. Загальний порядок оформлення прекраще-ня трудового договору "
 1. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  порядок розірвання трудового договору з працівником включає: - підстави припинення трудових відносин. Вони можуть бути загальними (тобто для всіх категорій працівників) і спеціальними (додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для
 2. Стаття 84.1. Загальний порядок оформлення припинення трудового договору
  статтях ТК (ч. 2 і 3 ст. 62, ч. 6 ст. 66, ч. 3 ст. 77). Деякі питання, зокрема, обов'язок ознайомлення працівника з наказом про звільнення у всіх випадках, а не тільки при звільненні як дисциплінарне стягнення, не були врегульовані. Тому законодавець доповнив ТК статтею коментарів, закріпивши в ній загальний порядок оформлення припинення трудового договору. Загальний порядок (процедура)
 3. Глава 2. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  порядок оформлення документів при прийомі на роботу поширюється на всіх працівників організації. Однак для деяких категорій працівників існують свої специфічні особливості, про які роботодавцю необхідно знати. Зокрема, мова йде: - про прийом працівника з умовою проходження випробування. Під час випробувального терміну і працівник, і роботодавець має право прийняти рішення про те,
 4. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  припинений у випадку прийому на роботу працівника, для кото-рого ця робота буде основною, про що роботодавець у письмовій формі попереджає зазначена особа не менш ніж за дві які-діли до припинення трудового договору. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 5. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  статтями). Поряд із зазначеними підставами припинення трудового договору, з особою, яка працює за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, відповідно до нової редакції ст. 288 ТК, трудовий договір може бути припинений у випадку прийому на роботу іншої особи, для якого ця робота буде основною. При цьому слід мати на увазі, що неодмінною
 6. Стаття 307. Припинення трудового договору
  припинений з підстав, передбачених трудовим договором. Терміни попередження про звільнення, а також випадки і розміри виплачуваних при припиненні трудового договору вихідної допомоги та інших компенсаційних виплат визначаються трудовим договором. Роботодавець - фізична особа, яка не є індивідуальним підприємцем, при припиненні трудового договору з ра-ками зобов'язаний у
 7. Стаття 312.5. Особливості припинення трудового договору про дистанційної роботи
  оформлену належним чином копію зазначеного наказу (розпорядження) на паперовому
 8. Стаття 67. Форма трудового договору
  оформлений у письмовій формі, вважається укладеним, якщо працівник приступив до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника. При фактичному допущенні працівника до роботи роботодавець зобов'язаний оформити з ним трудовий договір у письмовій формі не пізніше трьох робочих днів з дня фактичного допущення працівника до роботи. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
 9. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  стаття встановлює стосовно працівників, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців, три вилучення (виключення, особливості) із загальних правил при припиненні трудового договору. Вони стосуються порядку звільнення як з ініціативи працівника, так і роботодавця, а також виплати вихідної допомоги. У ч. 1 цієї статті закріплені форма і скорочений термін попередження працівником,
 10. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини) , але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті трудового договору, має бути відображено і в
 11. Е.С.Ладнова. Прийом та звільнення працівників, 2012
  загальний порядок прийому на роботу співробітників, так і особливості оформлення трудових відносин з окремими категоріями фахівців. Також автор розповідає про те, як відбувається звільнення персоналу з ініціативи роботодавця і з ініціативи самих працівником. Унікальність книги полягає в тому, що в ній містяться приклади заповнення всіх кадрових документів, пов'язаних з прийомом і звільненням
 12. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  стаття містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених ТК.
 13. 3. Трудова книжка
  припинення строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового кодексу РФ". Винятком з цього правила будуть випадки, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення. У цій ситуації трудовий договір буде перекваліфікований в договір,
 14. Стаття 68. Оформлення прийому на роботу
  ня) роботодавця має відповідати умовам укладеного трудового договору. Наказ (розпорядження) роботодавця про прийом на роботу оголошується працівникові під розпис у триденний строк з дня фактіче-ського початку роботи. На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний видати йому належним чином засвідчену копію зазначеного наказу (рас-започаткували). (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
 15. Стаття 341. Підстави припинення роботи в представництві Російської Федерації за кордоном
  оформленні звільнення працівника, який не перебуває у штаті зазначеного органу чи установи, слід посилатися не на конкретну підставу, передбачену відповідним пунктом ч. 2 ст. 341 ТК, а на п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК. Таким чином, підставою звільнення в цьому випадку буде служити закінчення строку трудового договору. Для штатного працівника федерального органу виконавчої влади або
 16. 2.1. Трудовий договір з випробувальним терміном
  оформлення трудового договору згідно ст. 67 Трудового кодексу РФ, умова про випробування може бути включено в трудовий договір пізніше. Але за умови, що сторони оформили умова про встановлення випробування у вигляді окремої угоди до початку роботи. Крім трудового договору, умова про випробування (якщо воно передбачене в трудовій угоді) фіксується в наказі про прийом на роботу за формою
 17. Стаття 48. Підстави припинення сервітуту
  припинений з підстав, передбачених цивільним законодавством. 2. Публічний сервітут може бути припинений у разі відсутності суспільних потреб, для яких він був встановлений, шляхом прийняття акта про скасування
 18. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  оформленню дій сторін колективного трудового спору, угод і рішень по суті спору шляхом складання протоколів. 2. При цьому доцільно використовувати форми документів, що містяться в додатках до рекомендацій, затверджених Мінпраці Росії 14.08.2002: N 57 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору примирною комісією; N 58 - про організацію
 19. Оформлення та виплати
  припиняється з ініціативи працівника (звільнений за власним бажанням) на підставі п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ. Днем припинення трудових відносин буде останній день роботи працівника. У цьому день роботодавець зобов'язаний видати співробітникові трудову книжку з внесеним записом про звільнення, а також виплатити всі належні суми (зарплату за відпрацьований час, включаючи премії та
 20. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  порядок їх встановлення при звільненні з цих підстав. Додаткові підстави та порядок розірвання трудового договору, закріплені внутрішніми встановленнями релігійної організації, можуть запобігти необгрунтованим звільнення працівників посадовими особами релігійних об'єднань. 2. Терміни та порядок попередження працівника про розірвання з ним трудового договору, як це було
© 2014-2022  yport.inf.ua