Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 84. Припинення трудового договору слідом-ствие порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил укладення трудового до-говору

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Трудовий договір припиняється внаслідок порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом пра-вил його укладення (пункт 11 частини першої статті 77 цього Кодексу), якщо порушення цих правил виключає можливість продов-ження роботи, у таких випадках:
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
укладення трудового договору в порушення суду про позбавлення конкретної особи права займати певні повинно-сті або займатися певною діяльністю ;
укладення трудового договору на виконання роботи, противопоказанной даному працівнику за станом здоров'я відпо-відно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
відсутність відповідного документа про освіту, якщо виконання роботи вимагає спеціальних знань у відповідності з федеральним законом або іншим нормативним правовим актом;
укладення трудового договору в порушення постанови судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, про дискваліфікацію чи іншому адміністративне покарання, що виключає можливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором, або укладення трудового договору в порушення встановлених Феде-ральних законами обмежень, заборон і вимог, що стосуються залучення до трудової діяльності громадян, звільнених з дер-жавної або муніципальної служби;
(в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 25.12.2008 N 280-ФЗ)
укладення трудового договору в порушення встановлених цим Кодексом, іншим федеральним законом обмежень на за-няття певними видами трудової діяльності;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 23.12.2010 N 387-ФЗ)
в інших випадках, передбачених федеральними законами.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, трудовий договір припиняється, якщо неможливо перевести робіт- ника з його письмової згоди на іншу наявну в роботодавця роботу (як вакантну посаду або роботу, відповідну кваліфікації працівника, так і вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу), яку працівник може виконувати з урахуванням його стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний пропонувати працівникові що всі відповідають зазначеним вимогам вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пропонувати вакансії в інших місцевостях працедавець зобов'язаний, якщо це передбачено коллек-нормативним договором, угодами, трудовим договором.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Якщо порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил укладення трудового договору до- пущено не з вини працівника, то працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного заробітку. Якщо порушення зазначених правил допущено з вини працівника, то роботодавець не зобов'язаний пропонувати йому іншу роботу, а вихідна допомога працівникові не виплачується.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 84. Припинення трудового договору слідом-ствие порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил укладення трудового до-говору"
 1. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового до-говору
  Підставами припинення трудового договору є: 1) угода сторін (стаття 78 цього Кодексу); 2) закінчення строку трудового договору (стаття 79 цього Кодексу), за винятком випадків, коли трудові відносини факти-но тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення; 3) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (стаття 80 цього Кодексу); 4)
 2. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 3. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 4. Стаття 307. Припинення трудового договору
  Крім підстав, передбачених цим Кодексом, трудовий договір з працівником, який працює у роботодавця - фізичним тичного особи, може бути припинений з підстав, передбачених трудовим договором. Терміни попередження про звільнення, а також випадки і розміри виплачуваних при припиненні трудового договору вихідної допомоги та інших компенсаційних виплат визначаються трудовим договором.
 5. Стаття 336. Додаткові підстави припинення трудового договору з педагогічним працівником
  Крім підстав, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, підставами припинення трудово-го договору з педагогічним працівником є: (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) 1) повторне протягом одного року грубе порушення статуту освітньої установи; 2) застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або)
 6. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
 7. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  Крім підстав, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, трудовий договір, укладений на невизначений строк з особою, яка працює за сумісництвом, може бути припинений у випадку прийому на роботу працівника, для кото-рого ця робота буде основною, про що роботодавець у письмовій формі попереджає зазначена особа не менш ніж за дві які-діли до припинення
 8. Стаття 347. Припинення трудового договору з ра-ками релігійної організації
  Крім підстав, передбачених цим Кодексом, трудовий договір з працівником релігійної організації може бути припинений з підстав, передбачених трудовим договором. Терміни попередження працівника релігійної організації про звільнення з підстав, передбачених трудовим догово-ром, а також порядок та умови надання зазначеним працівникам гарантій і компенсацій, пов'язаних з
 9. Стаття 84.1. Загальний порядок оформлення прекраще-ня трудового договору
  (введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця. З наказом (розпорядженням) роботодавця про припинення трудового договору працівник повинен бути ознайомлений під розпис. На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний видати йому належним чином завірену копію зазначеного наказу (розпорядження). У разі, коли
 10. Стаття 348.11. Додаткові підстави прекра-домлення трудового договору зі спортсменом
  Крім підстав, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, підставами припинення трудового го договору зі спортсменом можуть бути: 1) спортивна дискваліфікація на строк шість і більше місяців; 2) порушення спортсменом, в тому числі одноразове, загальноросійських антидопінгових правил і (або) антидопінгових правил, ут- вержденію міжнародними антидопінговими організаціями,
 11. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до дру-гому роботодавцю
  У випадках, коли роботодавець не має можливості забезпечити участь спортсмена у спортивних змаганнях, допускається за погодженням між роботодавцями тимчасове переведення спортсмена з його письмової згоди до іншого роботодавця на термін, що не перевищує одного року. На період тимчасового переведення роботодавець за місцем тимчасової роботи укладає зі спортсменом строковий трудовий договір у
 12. Стаття 278. Додаткові підстави для прекра-домлення трудового договору з керівником організації
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Крім підстав, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, трудовий договір з керівником організації припиняється з таких підстав: (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) 1) у зв'язку з відстороненням від посади керівника організації - боржника відповідно до законодавства про
 13. Стаття 312.5. Особливості припинення трудового договору про дистанційної роботи
  Розірвання трудового договору про дистанційної роботи з ініціативи роботодавця проводиться на підставах, передбачені-ренним трудовим договором. У разі, якщо ознайомлення дистанційного працівника з наказом (розпорядженням) роботодавця про припинення трудового дого-злодія про дистанційної роботи здійснюється у формі електронного документа, роботодавець у день припинення даного трудового
 14. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча за
 15. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  1. Особи, які працюють за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, можуть бути звільнені з загальних підставах припинення трудового договору, передбачених ст. 77, 80, 81, 83 ТК (див. коментар. до зазначених статей). Поряд із зазначеними підставами припинення трудового договору, з особою, яка працює за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на
 16. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  1. До введення в ТК коментованої статті в ньому не були встановлені специфічні підстави припинення трудового договору з професійними спортсменами. До професійних спортсменам і тренерам можуть застосовуватися загальні підстави припинення трудового договору, оскільки вони встановлені стосовно всіх працівників незалежно від місця роботи, трудової функції, профілю діяльності та інших
 17. Стаття 343. Внутрішні встановлення релігійної організації
  Права та обов'язки сторін трудового договору визначаються в трудовому договорі з урахуванням особливостей, встановлених внут-реннімі встановленнями релігійної організації, які не повинні суперечити Конституції Російської Федерації, цьому Кодексу та іншим федеральним
© 2014-2022  yport.inf.ua