Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 83. Припинення трудового договору з об-стоятельство, не залежних від волі сторін

Трудовий договір підлягає припиненню за наступними обставинами, не залежних від волі сторін:
1) заклик працівника на військову службу або направлення його на її заміняє альтернативну цивільну службу;
2) відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням державної інспекції праці або су-так;
3) необрання на посаду;
4) засудження працівника до покарання, яке виключає продовження колишньої роботи, згідно з вироком суду, вступивши-шим законної сили;
5) визнання працівника повністю нездатним до трудової діяльності відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
6) смерть працівника або роботодавця - фізичної особи, а також визнання судом працівника або роботодавця - фізичної особи померлою або безвісно відсутнім;
7) наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин (військові дії, катастрофа, стихійне лихо, велика аварія, епідемія та інші надзвичайні обставини), якщо ця обставина визнано рішенням Уряду Російської Федерації або органу державної влади відповідного суб'єкта Російської Федерації;
8) дискваліфікація або інше адміністративне покарання, що виключає можливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором;
(п. 8 введений Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
9) закінчення терміну дії, призупинення дії на термін більше двох місяців або позбавлення працівника спеціального права (ліцензії, права на керування транспортним засобом, права на носіння зброї, іншого спеціального права) відповідно до Феде-ральних законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, якщо це тягне за собою неможливість исполне-ня працівником обов'язків за трудовим договором;
(п. 9 введений Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
10) припинення допуску до державної таємниці, якщо виконувана робота вимагає такого допуску;
(п. 10 введений Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
11) скасування рішення суду або скасування (визнання незаконним) рішення державної інспекції праці про відновлення робіт-ника на роботі;
(п. 11 введений Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
12) приведення загальної кількості працівників, які є іноземними громадянами або особами без громадянства, у відповід-віє з допустимою часткою таких працівників, встановленої Урядом Російської Федерації для роботодавців, які здійснюють на території Російської Федерації певні види економічної діяльності;
(п. 12 введений Федеральним законом від 30.12.2006 N 271-ФЗ)
13) виникнення встановлених цим Кодексом, іншим федеральним законом і виключають можливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором обмежень на заняття певними видами трудової діяльності.
(П. 13 введений Федеральним законом від 23.12.2010 N 387-ФЗ)
Припинення трудового договору з підстав, передбачених пунктами 2, 8, 9, 10 або 13 частини першої цієї статті, до-пускається, якщо неможливо перевести працівника з його письмової згоди на іншу наявну в роботодавця роботу (як вакант-ную посаду або роботу, відповідну кваліфікації працівника, так і вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану-мую роботу), яку працівник може виконувати з урахуванням його стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний пропонувати працівникові що всі відповідають зазначеним вимогам вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пропонувати вакансії в інших місцевостях ра роботодавцями зобов'язаний, якщо це передбачено колективним договором, угодами, трудовим договором.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 23.12.2010 N 387-ФЗ)
Трудовий договір на підставі, передбаченій пунктом 12 частині першій цієї статті, припиняється не пізніше остаточно-ня строку, встановленого Урядом Російської Федерації для приведення роботодавцями, які здійснюють на території Російської Федерації певні види економічної діяльності, загальної кількості працівників, які є іноземними громадянами або особами без громадянства, у відповідність з допустимою часткою таких працівників .
(Частина третя введена Федеральним законом від 30.12.2006 N 271-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 83. Припинення трудового договору з об-стоятельство, не залежних від волі сторін"
 1. 3.4. Звільнення за обставинами, не залежних від волі сторін
  Звільнити працівника можна на підставі п. 10 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ. Формулювання наступна: у зв'язку з обставинами, не залежними від волі сторін. Іншими словами, якщо трудові відносини не сумісні з певних об'єктивних причин, виникнення яких не залежить ні від працівника, ні від роботодавця, співробітника можна звільнити по даній підставі. Порядку звільнення працівників
 2. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 3. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  У цьому розділі розглянемо особливості процедури звільнення з загальних підставах, перерахованим у ст. 77 Трудового кодексу РФ, які виникають не з ініціативи роботодавця. Серед них звільнення: - за згодою сторін трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку
 4. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  Трудовий договір - угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату , а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового
 5. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча по
 6. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 7. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
 8. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Угода сторін є самостійною підставою припинення трудового договору. На відміну від розірвання трудового договору з ініціативи працівника і розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця тут необхідно спільне волевиявлення сторін, спрямоване на закінчення трудових відносин. Хоча законодавець не вимагає письмової форми угоди про розірвання договору,
 9. Стаття 84.1. Загальний порядок оформлення припинення трудового договору
  Коментар до статті 84.1. Стаття, що спеціально присвячена правилам оформлення припинення трудового договору. Згідно ч. 1 коментованої статті припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця. Наказ видається за встановленою Держкомстатом Росії формою N Т-8 "Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником
 10. Стаття 312.5. Особливості припинення трудового договору про дистанційної роботи
  Розірвання трудового договору про дистанційної роботи з ініціативи роботодавця проводиться на підставах, передбачені-ренним трудовим договором. У разі, якщо ознайомлення дистанційного працівника з наказом (розпорядженням) роботодавця про припинення трудового дого-злодія про дистанційної роботи здійснюється у формі електронного документа, роботодавець у день припинення даного трудового
 11. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  1. Особи, які працюють за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, можуть бути звільнені з загальних підставах припинення трудового договору, передбачених ст. 77, 80, 81, 83 ТК (див. коментар. До зазначених статей). Поряд із зазначеними підставами припинення трудового договору, з особою, яка працює за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на
 12. Стаття 307. Припинення трудового договору
  Крім підстав, передбачених цим Кодексом, трудовий договір з працівником, який працює у роботодавця - фізичним тичного особи, може бути припинений з підстав, передбачених трудовим договором. Терміни попередження про звільнення, а також випадки і розміри виплачуваних при припиненні трудового договору вихідної допомоги та інших компенсаційних виплат визначаються трудовим договором.
 13. Контрольні питання
  Які історичні корені інституту «автономії волі» сторін? 2. Місце автономії волі сторін в міжнародному приватному праві. 3. У чому полягає юридичний зміст автономії волі? 4. Яка кваліфікація інституту автономії волі сторін в сучасній правовій доктрині? 5. Яка сфера дії закону, обраного сторонами угоди? Які стосунки виключаються з регулювання
© 2014-2022  yport.inf.ua