Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При прийнятті рішення про скорочення чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця і віз-можна розірвання трудових договорів з працівниками відповідно до пункту 2 частини першої статті 81 цього Кодексу работо-датель зобов'язаний у письмовій формі повідомити про це виборному органу первинної профспілкової організації не пізніше ніж за два міся-ца до початку проведення відповідних заходів, а в разі, якщо рішення про скорочення чисельності або штату працівників мо-же призвести до масового звільнення працівників - не пізніше ніж за три місяці до початку проведення відповідних заходів. Критерії масового звільнення визначаються в галузевих і (або) територіальних угодах.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Звільнення працівників, які є членами профспілки, з підстав, передбачених пунктами 2, 3 або 5 частини першої стат-ті 81 цього Кодексу проводиться з урахуванням мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації відповідно до статті 373 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При проведенні атестації, яка може послужити підставою для звільнення працівників відповідно до пункту 3 частини першої статті 81 цього Кодексу, до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник виборного органу відповідної первинної профспілкової організації.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Колективним договором може бути встановлений інший порядок обов'язкової участі виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань , пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця"
 1. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  Анію Звільнення працівників, які є членами профспілки, у зв'язку з невідповідністю займаній посаді проводиться з урахуванням мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації відповідно до ст. 373 Трудового кодексу РФ. Крім того, за наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник
 2. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  1. У коментованій статті розкриваються основні обов'язки роботодавця щодо створення умов для нормальної організації різноманітної діяльності виборного органу первинної профспілкової організації. Ці обов'язки закріплені або безпосередньо в ТК (див. ч. 1, 2 коментованої статті), або випливають з колективного договору даної організації. 2. Інші поліпшують умови для забезпечення
 3. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  1. Коментована стаття встановлює гарантії працівнику при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця, які полягають в обов'язковій участі виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних: з скороченням чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця; із звільненням працівників, які є членами профспілки, по
 4. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  1. У коментованій статті визначено важливі гарантії права на працю тих працівників, які були керівниками виборного органу первинної профспілкової організації або їх заступниками без звільнення від основної роботи у роботодавця. 2. Суть цих гарантій в тому, що в них передбачається заборона для роботодавців звільняти зазначених працівників протягом 2 років після закінчення їхніх виборних
 5. Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять в со-ставши виборних колегіальних органів профспілкових органі-зацій і не звільненим від основної роботи
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Звільнення з ініціативи роботодавця в Відповідно до пунктів 2, 3 або 5 частини першої статті 81 цього Кодексу керівників-уря (їх заступників) виборних колегіальних органів первинних профспілкових організацій, виборних колегіальних органів профспілкових організацій структурних підрозділів організацій (не нижче цехових і прирівняних до
 6. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, яв-лявшего членами виборного профспілкового органу
  Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, передбачених пунктами 2, 3 або 5 частини першої статті 81 цього Кодексу з керівником виборного органу первинної профспілкової організації та його заступниками протягом двох років після закінчення строку їх повноважень допускається тільки з дотриманням порядку, встановленого статтею 374 цього Кодексу. (в ред.
 7. Стаття 372. Порядок обліку думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець у випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними право -вимі актами Російської Федерації, колективним договором, угодами, перед прийняттям рішення направляє проект локального нормативного акту і обгрунтування по ньому в виборний орган первинної профспілкової організації,
 8. Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
  1. Відповідно до коментованої статті роботодавець у випадках, передбачених ТК, приймає рішення з урахуванням думки відповідного профспілкового органу. Виникає питання про конкретний визначенні профспілкового органу, врахування думки якого є для роботодавця обов'язковим, а також про порядок отримання та обліку відповідної думки. 2. Нині в ТК питання про профспілкове органі, облік
 9. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця
  1. У коментованій статті розкриті важливі юридичні гарантії, що забезпечують стабільність трудових відносин та захист працівників - членів профспілки від необгрунтованих звільнень з ініціативи роботодавця. Однією з таких гарантій є передбачене в ст. 82 ТК обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням
 10. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  1. У коментованій статті передбачено гарантії і пільги звільненим профспілковим працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники
 11. Стаття 299 . Тривалість вахти
  1. Частина 1 коментованої статті містить у період вахти Міжзмінний відпочинок незалежно від того протікав цей відпочинок у спеціально створених вахтових селищах або ж пристосованих для цих цілей і оплачуваних за рахунок роботодавця гуртожитках, інших житлових приміщеннях. 2. За загальним правилом тривалість вахти не повинна перевищувати 1 місяця. У виняткових випадках на окремих об'єктах
 12. Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
  1. У коментованій статті передбачені процедурні вимоги до роботодавця, що приймає відповідно до ст. 8 ТК локальні нормативні акти, що містять норми трудового права. Вони полягають в наступному: 1) перед прийняттям локального нормативного акта роботодавець зобов'язаний направити підготовлений проект та обгрунтування по ньому в виборний орган первинної профспілкової організації,
 13. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавцем-ля
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При прийнятті рішення про можливе розірвання трудового договору відповідно до пунктів 2, 3 або 5 частини першої статті 81 цього Кодексу з працівником, який є членом професійної спілки, роботодавець направляє в виборний орган відпо-вующей первинної профспілкової організації проект наказу, а також копії документів, що є
 14. Стаття 29. Представники працівників
  Коментар до статті 1. Частина 1 ст. 29 перераховує організації, які можуть представляти інтереси працівників. Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації і профспілки діють через свої органи. Згідно Закону про профспілки - це органи ,
 15. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Працівникові, звільненому від роботи в організації або у індивідуального підприємця у зв'язку з обранням його на вибір-ную посаду до виборного органу первинної профспілкової організації (далі також - звільнений профспілковий працівник), після закінчення терміну його повноважень надається попередня робота (посада), а при її відсутності з
 16. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Первинні профспілкові організації та їх органи представляють у соціальному партнерстві на локальному рівні інтереси робіт-ників даного роботодавця, є членами відповідних профспілок, а у випадках і порядку, що встановлені цим Кодексом, - інтереси всіх працівників даного роботодавця незалежно від їх членства в профспілках при
 17. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  1. Коментована стаття носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст . 374. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, см.
 18. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним органам первинних профспілкових організацій, які об'єднують його ра -цівників, приміщення для проведення засідань, зберігання документації, а також надати можливість розміщення інформації в доступному для всіх працівників місці (місцях). (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
© 2014-2022  yport.inf.ua