Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 63. Порядок ліквідації юридичної особи


1. Ліквідаційна комісія поміщає в органах друку, в яких публікуються дані про державну реєстрацію юридичної особи, публікацію про його ліквідацію та про порядок і строк заявлення вимог його кредиторами. Цей термін не може бути менше двох місяців з моменту публікації про ліквідацію.
Ліквідаційна комісія вживає заходів до виявлення кредиторів і одержанню дебіторської заборгованості, а також письмово повідомляє кредиторів про ліквідацію юридичної особи.
2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.
Проміжний ліквідаційний баланс затверджується засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, які прийняли рішення про ліквідацію юридичної особи. У випадках, встановлених законом, проміжний ліквідаційний баланс затверджується за погодженням з уповноваженим державним органом.
(В ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)
3. Якщо наявні в юридичної особи (крім установ) грошові кошти недостатні для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи з публічних торгів у порядку, встановленому для виконання судових рішень.
4. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи провадиться ліквідаційною комісією в порядку черговості, встановленої статтею 64 цього Кодексу, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи з дня його затвердження, за винятком кредиторів третьої і четвертої черги, виплати яким провадяться по закінченні місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.
(В ред. Федерального закону від 03.01.2006 N 6-ФЗ)
5. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, які прийняли рішення про ліквідацію юридичної особи. У випадках, встановлених законом, ліквідаційний баланс затверджується за погодженням з уповноваженим державним органом.
(П. 5 в ред. Федерального закону від 21.03.2002 N 31-ФЗ)
6. При недостатності у ліквідованого казенного підприємства майна, а у ліквідованого установи - грошових коштів для задоволення вимог кредиторів останні вправі звернутися до суду з позовом про задоволення решти вимог за рахунок власника майна цього підприємства чи установи.
7. Що залишилося після задоволення вимог кредиторів майно юридичної особи передається його засновникам (учасникам), мають речові права на це майно або зобов'язальні права щодо цієї юридичної особи, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або установчими документами юридичної особи.
8. Ліквідація юридичної особи вважається завершеною, а юридична особа - припинив існування після внесення про це запису в єдиний державний реєстр юридичних осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 63. Порядок ліквідації юридичної особи "
 1. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 3. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
 4. § 2 . Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що
 5. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 6. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 8. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найтиповіших похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуженні (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 9. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. § 4. Припинення договору оренди
  Припинення договору оренди без його дострокового розірвання. Припинення договору оренди може відбуватися як з загальних підставах, передбаченим у гл. 26, 29 ГК, так і по спеціальних підстав, зазначених у гл. 34 ГК і спеціальних законах. Насамперед у результаті нормального розвитку подій договір оренди припиняється закінченням його терміну без будь-якого попередження з боку
© 2014-2022  yport.inf.ua