Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 64. Задоволення вимог кредиторів


1. При ліквідації юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:
в першу чергу задовольняються вимоги громадян, перед якими ліквідується юридична особа несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів, а також за вимогами про компенсацію моральної шкоди;
(в ред. Федерального закону від 03.01.2006 N 6-ФЗ)
у другу чергу проводяться розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплаті праці осіб, які працюють або працювали за трудовим договором, і з виплати винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності;
(в ред. Федеральних законів від 03.01.2006 N 6-ФЗ, від 18.12.2006 N 231 -ФЗ)
в третю чергу проводяться розрахунки з обов'язкових платежів до бюджету і в позабюджетні фонди;
(в ред. Федерального закону від 03.01.2006 N 6-ФЗ)
в четверту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами;
(в ред. Федерального закону від 03.01.2006 N 6-ФЗ)
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 03.01.2006 N 6-ФЗ.
При ліквідації банків, що залучають кошти фізичних осіб, в першу чергу задовольняються також вимоги фізичних осіб, які є кредиторами банків за укладеними з ними договорами банківського вкладу та (або) договорами банківського рахунку (за винятком вимог фізичних осіб з відшкодування збитків у формі упущеної вигоди і по сплаті сум фінансових санкцій та вимог фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи, або вимог адвокатів, нотаріусів, якщо такі рахунки відкриті для здійснення передбаченої законом підприємницької або професійної діяльності зазначених осіб), вимоги організації , що здійснює функції з обов'язкового страхування вкладів, у зв'язку з виплатою відшкодування за вкладами відповідно до закону про страхування вкладів фізичних осіб у банках і Банку Росії у зв'язку із здійсненням виплат за вкладами фізичних осіб у банках відповідно до закону.
(В ред. Федерального закону від 03.01.2006 N 6-ФЗ)
2. Вимоги кредиторів кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги, за винятком вимог кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна юридичної особи.
Вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна юридичної особи, задовольняються за рахунок коштів, отриманих від продажу предмета застави, переважно перед іншими кредиторами, за винятком зобов'язань перед кредиторами першої і другої черги, права вимоги за якими виникли до укладення відповідного договору застави.
Чи не задоволені за рахунок коштів, отриманих від продажу предмета застави, вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна юридичної особи, задовольняються у складі вимог кредиторів четвертої черги.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 03.01.2006 N 6-ФЗ)
3. При недостатності майна юридичної особи воно розподіляється між кредиторами відповідної черги пропорційно сумам вимог, що підлягають задоволенню, якщо інше не встановлено законом.
4. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна юридичної особи.
5. Вимоги кредитора, заявлені після закінчення строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених у термін.
6. Вимоги кредиторів, не задоволені через недостатність майна юридичної особи, вважаються погашеними. Погашеними вважаються також вимоги кредиторів, не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор не звертався з позовом до суду, а також вимоги, у задоволенні яких рішенням суду кредиторові відмовлено.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 64. Задоволення вимог кредиторів "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  задоволення потреб у сільськогосподарській продукції, сировині і продовольстві споживачів, зазначених у Федеральному законі від 26 жовтня 1994 р. «Про закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб »[5]. Регіональні фонди створюються для задоволення потреб суб'єктів РФ у сільськогосподарській продукції, сировині і продовольстві.
 3. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  задоволення (consideration). Однаковий Торговий кодекс США визначає договір як зобов'язання, що випливає з угоди сторін. Англійське право розрізняє передачу правового титулу (conveyance) при даруванні або оренді і договір (contract), що передбачає існування зобов'язань виключно між сторонами угоди (наприклад, договір надання послуг), оскільки правила договірного
 4. § 5. Товариство з додатковою відповідальністю
  стаття - 95, яка безпосередньо регулює тільки два питання - відповідальність його учасників (п. 1) і зміст його фірми (п. 2). В іншому ж до товариства з додатковою відповідальністю застосовуються правила про товариства з обмеженою відповідальністю. І хоча в п. 3 ст. 95 ГК йдеться про можливість застосування до товариств з додатковою відповідальністю правил Кодексу про товариства з
 5. § 2. Поняття і основні види угод
  задоволення, яке з волі сторін має скласти еквівалент надання. При безоплатному наданні надає не отримує зустрічного задоволення від іншої сторони. Оплатним угодами є, наприклад, договір купівлі-продажу (п. 1 ст. 454 ЦК) і договір майнового найму (абз. 1 ст. 606 ЦК), безоплатними - договір дарування (абз. 1 п. 1 ст. 572 ЦК) і договір позики (п.
 6. § 5. Умовні угоди
  задоволення його інтересів. Цивільно-правові обов'язки, як і права, мають неоднаковий зміст. В абсолютних правовідносинах, наприклад правовідносинах власності, де в якості зобов'язаних суб'єктів виступають все протистоять правовласнику треті особи, обов'язки останніх носять пасивний характер. Вони повинні утриматися від дій, що перешкоджають уповноваженій особі здійснювати
 7. § 2. Поняття права власності
  задоволення інтересу власника залежить лише від його дій; власник не потребує чиєїсь допомоги, чиєму-небудь посередництва. По-друге, стан присвоенности речі, як говорилося вище, немислимо без того, щоб все несобственники визнавали, що дана річ для них чужа; вони зобов'язані утримуватися від довільного втручання в сферу господарського панування власника над
 8. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  задоволення вимог будь-яких кредиторів певної особи * (842). Підставою для звернення стягнення може бути за загальним правилом тільки судове рішення. Втім, договір може встановити інший порядок вилучення майна шляхом звернення стягнення на нього за зобов'язаннями власника, ніж звернення стягнення на підставі рішення суду. Дане положення являє собою розвиток загального
 9. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  задоволення за всіма зобов'язаннями. На відміну від більшості зарубіжних кодифікацій вітчизняне законодавство не містить на цей рахунок загальної норми. Спеціальне правило сформульовано в ньому лише стосовно договору поставки. Воно полягає в тому, що за відсутності вказівки боржника вироблене виконання зараховується в погашення зобов'язання, термін виконання яких настав
 10. § 3. Застава
  задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. Як заставоутримувача виступає кредитор по забезпечуваному заставою зобов'язанням. Заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (п. 1 ст. 335 ЦК). Сутність застави полягає в можливості заставодержателя
© 2014-2022  yport.inf.ua