Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Рижак. Постатейний коментар до Федерального закону "Про поліцію", 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 3. Правова основа діяльності поліції

Коментар до статті 3
1. Де б на території Російської Федерації поліція ні здійснювала свої функції, керуватися у своїй діяльності вона повинна правилами, встановленими Конституцією РФ, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами Російської Федерації (угодами тощо), федеральними конституційними законами, коментованим Законом, іншими федеральними законами, іншими нормативними правовими актами, що стосуються її діяльності. До внесення відповідних змін до законодавства поліція в межах свого призначення і компетенції має право виконувати обов'язки, які нормативними правовими актами покладено на міліцію.
2. Дане положення поширюється також на співробітників поліції, які перебувають за межами нашої держави.
3. До числа законів, в яких містяться положення, що регулюють правовий статус або стосуються регулювання діяльності поліції, відносяться: Конституція РФ (ст. ст. 21 - 25, 31, 39 та ін.), КПК України (ст. ст. 40, 40.1, 151 та ін.), КоАП РФ (ст. ст. 12.25, 12.26, 19.3, 19.13, 23.3 та ін.), ГК РФ (ст. ст. 227 - 230, 1084 і ін), Федеральні закони: від 25 грудня 2008 року N 273-ФЗ "Про протидію корупції" <20> (ст. ст. 8, 9 та ін.), від 10 червня 2008 року N 76-ФЗ "Про громадський контроль за забезпеченням прав людини в місцях примусового утримання і про сприяння особам, що перебувають у місцях примусового утримання "<21> (ст. 6 та ін.), від 4 квітня 2005 року N 32-ФЗ" Про Громадську палату Російської Федерації "<22> (ст. 2), від 27 липня 2004 року N 79-ФЗ "Про державну цивільну службу Російської Федерації" <23> (ст. ст. 17, 18 і 20), від 25 квітня 2002 року N 40-ФЗ "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" <24> (ст. 32), від 28 березня 1998 року N 52-ФЗ "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Федерації, Державної протипожежної служби, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, співробітників установ і органів кримінально-виконавчої системи ", від 13 грудня 1996 року N 150-ФЗ" Про зброю "<25> (ст. 28 та ін.), від 12 серпня 1995 року N 144 -ФЗ "Про оперативно-розшукову діяльність" <26>; Закон РФ від 2 липня 1992 року N 3185-1 "Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні" <27> (ч. 3 ст. 30) і деякі інші закони.
---
<20> Див: Собр. законодавства РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6228.
<21> Див: Собр. законодавства РФ. 2008. N 24. Ст. 2789.
<22> Див: Собр. законодавства РФ. 2005. N 15. Ст. 1277.
<23> Див: Собр. законодавства РФ. 2004. N 31. Ст. 3215.
<24> Див: Собр. законодавства РФ. 2002. N 18. Ст. 1720.
<25> Див: Собр. законодавства РФ. 1996. N 51. Ст. 5681.
<26> Див: Собр. законодавства РФ. 1995. N 33. Ст. 3349.
<27> Див: Відомості Ради народних депутатів і Верховної Ради РФ. 1992. N 33. Ст. 1913.
4. Правовий статус і діяльність поліції врегульовані також Постановами Уряду РФ:
- від 14 серпня 1992 року N 589 "Про затвердження Положення про позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ Російської Федерації" <28>;
---
<28> См .: Собр. законодавства РФ. 1992. N 8. Ст. 507.
- Від 17 липня 1995 року N 713 "Про затвердження Правил реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації та Переліку посадових осіб, відповідальних за реєстрацію" <29>;
---
<29> Див: Собр. законодавства РФ. 1995. N 30. Ст. 2939.
- Від 25 квітня 1995 року N 420 "Про затвердження Типового положення про спеціальний навчально-виховному закладі для дітей і підлітків з девіантною поведінкою" <30> і ін
---
<30> Див: Собр. законодавства РФ. 1995. N 18. Ст. 1681.
5. Обов'язковими для виконання поліцією також визнаються деякі відомчі нормативні правові акти. Це, насамперед:
- Інструкція про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації заяв, повідомлень та іншої інформації про події <31>;
---
<31> Див: Про затвердження Інструкції про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації заяв, повідомлень та іншої інформації про події: Наказ МВС РФ від 4 травня 2010 р. N 333 / / Ріс. газета. 2010. 25 червня (далі для стислості - Інструкція).
- Інструкція про діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів <32>;
--- ---
<32> Див: Про діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів: Наказ МВС РФ від 17 січня 2006 р. N 19 / / Довідкова система "КонсультантПлюс".
- Інструкція про порядок обліку та зберігання ліцензій та дозволів, що видаються органами внутрішніх справ при здійсненні державного контролю за оборотом цивільної й службової зброї і патронів до нього на території Російської Федерації <33>;
---
<33> См .: Про затвердження Інструкції про порядок обліку та зберігання ліцензій та дозволів, що видаються органами внутрішніх справ при здійсненні державного контролю за оборотом цивільної й службової зброї і патронів до нього на території Російської Федерації: Наказ МВС РФ від 14 жовтня 2009 р. N 775 / / Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади (далі - БНА). 2009. N 51. Довідкова система "КонсультантПлюс".
- Інструкція про порядок допуску співробітників, федеральних державних цивільних службовців і працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців і цивільного персоналу внутрішніх військ МВС Росії до державної таємниці <34>;
---
<34> Див: Про затвердження Інструкції про порядок допуску співробітників, федеральних державних цивільних службовців і працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців і цивільного персоналу внутрішніх військ МВС Росії до державної таємниці: Наказ МВС РФ від 20 серпня 2010 р. N 600 / / БНА. 2010. N 47. Довідкова система "КонсультантПлюс".
- Інструкція про порядок проведення співробітниками органів внутрішніх справ гласного оперативно-розшукового заходу обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів <35> і деякі інші нормативні правові акти.
---
<35> Див: Про затвердження Інструкції про порядок проведення співробітниками органів внутрішніх справ гласного оперативно-розшукового заходу обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів: Наказ МВС РФ від 30 березня 2010 р. N 249 / / Ріс. газета. 2010. 7 липня.
6. Однак не тільки прийняті МВС Росії відомчі нормативні правові акти регулюють діяльність поліції. Згідно ч. 2 ст. 30 Федерального закону від 17 січня 1992 року N 2202-1 "Про прокуратуру Російської Федерації" <36> по що не вимагає законодавчого регулювання питань дізнання обов'язковими для органів дізнання визнаються вказівки Генерального прокурора РФ. Поліція не названа серед органів дізнання. Проте співробітники поліції є одночасно співробітниками органів внутрішніх справ. Останні ж, згідно п. 1 ч. 1 ст. 40 КПК РФ, визнаються органами дізнання.
---
<36> Див: Собр. законодавства РФ. 1995. N 47. Ст. 4472.
7. Поліції при здійсненні правозастосування слід виходити з того, що загальновизнані принципи і норми міжнародного права, закріплені в міжнародних пактах, конвенціях та інших документах (зокрема, у Загальній декларації прав людини 1948 р., Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 р., Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.), і міжнародні договори Російської Федерації є відповідно до ч. 4 ст. 15 Конституції РФ складовою частиною її правової системи. Цією ж конституційною нормою визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
8. Поліція не має права застосовувати норми закону, якщо набрав чинності для Російської Федерації міжнародним договором, рішення про згоду на обов'язковість якого для Російської Федерації було прийнято у формі федерального закону, встановлено інші правила, ніж передбачені законом. У цих випадках застосовуються правила міжнародного договору Російської Федерації <37>.
---
<37> Такий висновок можна зробити з аналізу Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 31 жовтня 1995 р. N 8 "Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя" (див.: Коментар до постанов пленумів Верховних Судів РФ (РРФСР) у кримінальних справах / Упорядник і автор коментаря А.П. Рижаков. М.: НОРМА (Юрінком - ИНФРА-М), 2001. С. 182).
9. Якщо законом не врегульовано порядок виробництва (оформлення та ін.) якого-небудь безпосередньо пов'язаного з правозастосовчої діяльністю поліції або навіть названого в законі дії (рішення), допустимо використання норми права, регулюючої виробництво найбільш схожого з ним випадку. Наприклад, процедура вимоги у порядку, встановленому ст. 144 КПК РФ, необхідних матеріалів та опитування осіб за їх згодою відповідно до ст. 86 КПК РФ законом не врегульовані. Саме тому при оформленні протоколу-вимоги <38>, як правило, використовується передбачена в кримінальному процесі форма протоколу виїмки, а в разі опитування особи, яка не досягла 14 років, як і при допиті таких свідків такого ж віку (ст. 191 КПК РФ) , рекомендується запрошувати педагога. Законодавець не забороняє застосування правових норм за аналогією, якщо при цьому не будуть ущемлені права і законні інтереси залучених до процесу правозастосування суб'єктів.
---
<38> Про протоколі-вимозі в КПК РФ не згадується. Однак у літературі обгрунтовано необхідність оформлення протоколу витребування при фіксації факту витребування на стадії порушення кримінальної справи (див.: Ніколюк В.В., Кальницький В.В., Шаламов В.Г. Витребування предметів і документів у стадії порушення кримінальної справи: Учеб. посібник. Омськ: ВШМ МВС СРСР, 1990. С. 25 - 30; та ін.) Детальніше про протокол-вимозі див.: Рижаков А.П. Порядок розгляду заяв (повідомлень) про злочин. Коментар до ст. 144 КПК РФ / / Довідкова система "КонсультантПлюс".
10. Про поняття "громадський порядок" і "громадська безпека" див. коментар до ст. 1 цього Закону.
11. Див також коментар до ст. ст. 3, 5, 10 цього Закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 3. Правова основа діяльності поліції "
 1. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
  правові форми діяльності, термін
 2. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  правових актів федерального, регіонального та муніципального рівнів законодавства, далеко не вільну від недоліків. Такі явища, як прогалини і суперечливість притаманні не тільки всій системі податкового регулювання, а й окремим податковим законам. Часткові зміни, що вносяться протягом шести років (з 1992 р.) у податкову систему Росії, перетворили її у вкрай залякану, непросту
 3. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  правової форми підприємництва, використання передбачених законом пільг, використання прогалин і суперечностей законодавства [1]. На практиці використовуються й інші прийоми податкового планування, хоча законність деяких з них викликає сумніви. Так, можливість заміни одних цивільно-правовьк договорів (НЕ-сприятливих) на інші (сприятливі для оподаткування) обмежена
 4. СПИСОК
  стаття / / Місцеве самоврядування в Російській Федерації : Зб. нормативних актів. М., 1998. Лаптєва Л.Є. Земські установи в Росії. М., 1993. Ларькина А.П. Органи територіального громадського самоврядування. Саранськ, 1993. Легорнев С. Муніципальна власність як основа реального самоврядування / / Житлове та комунальне господарство. 1993. N 1. Лексин В.М., Швецов О.М. Держава і
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 6. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
    стаття ГК (ст. 216) зробила цей перелік незамкнутим, відкритим. Зобов'язальне право в новому ЦК складає зміст уже двох розділів ГК, один з яких присвячений загальним положенням зобов'язального права, а інший - окремими видами зобов'язань. Разом з тим поділ на "речове" і "зобов'язальне" доводиться проводити стосовно і до інших інститутів ГК. Зокрема, воно повинно
 7. 4. Учасники страхових відносин
    стаття Кодексу складається з норм, що відтворюють положення Закону, після чого включає пряму відсилання з певних питань до законів про страхування. Стаття 938 ЦК, так само як і Закон про організацію страхової справи, передбачає, що страховиками можуть виступати тільки юридичні особи. Притому Закон визнав за необхідне підкреслити - юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми,
 8. 12. Обов'язкове страхування
    стаття починається з проголошення загального для всього договірного права, як, втім, і цивільного права в цілому, принципу: "громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору". Саме в даній статті Кодекс у зв'язку з цим же принципом і в якості виключення з нього допускає можливість спонукання до укладення договору. Зазначена стаття чітко розмежовує два види спонукання в
 9. 3. Договір перевезення вантажів
    стаття має на меті встановити виняток із загального правила про відповідальність перевізника за незбереження вантажу в тому сенсі, що за наявності певних обставин, які викликають припущення власної провини відправника, перевізник не зобов'язаний доводити, що незбереження вантажу мала місце дійсно в силу зазначених обставин. Таке виключення із загального правила, на думку
 10. Стаття 10. Обмін інформацією та правова допомога
    стаття присвячена обміну інформацією та надання правової допомоги в рамках міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. У двох наступних статтях йдеться про визнання та виконання винесених судами іноземних держав вироків (рішень) щодо осіб, які мають доходи, одержані злочинним шляхом, а
© 2014-2022  yport.inf.ua