Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 26. Злочин, вчинений з необережності Коментар до статті 26

У ч. 1 ст. 26 КК РФ вказується на розподіл необережності на два види - легковажність і недбалість. Зміст даних видів необережності, що випливає з її психологічного змісту, розкривається у ч. ч. 2 і 3 зазначеної статті.
При легковажність особа передбачає можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії (бездіяльності), але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховує на запобігання таких наслідків. Інтелектуальний елемент легковажності полягає в передбаченні і розумінні особою можливості настання небезпечних наслідків своїх дій (бездіяльності). Вольовий елемент легковажності - в небажанні їх настання і в самовпевненого безпідставному розрахунку на їх запобігання. Особа сподівається на ненастання або на недопущення наслідків, але невірно оцінює фактичні обставини своїх дій (бездіяльності) (обстановку, вплив зовнішніх факторів, власний досвід, дії інших осіб та ін.) Розрахунок виявляється невірним, і суспільно небезпечні наслідки настають.
Передбачення при легковажність носить абстрактний характер - винний бачить абстрактну можливість настання суспільно небезпечних наслідків. Особа розуміє, що його дії (бездіяльність) можуть привести до настання суспільно небезпечних наслідків, але конкретизувати їх воно не може і вважає, що в даному випадку ніякі наслідки не настануть.
Легковажний розрахунок на запобігання наслідків полягає в поєднанні двох елементів: 1) особа передбачає їх недопущення; 2) особа невірно оцінює фактичні обставини своїх дій.
Злочинна недбалість характеризується тим, що особа не передбачає можливості настання суспільно небезпечних наслідків, хоча повинно і здатне їх передбачити. Інтелектуальний і вольовий моменти відсутні: 1) наслідки не охоплені свідомістю, так як особа не виявляє необхідної пильності і передбачливості, щоб вчинити необхідні дії або утриматися від них для запобігання суспільно небезпечних наслідків; 2) відсутні вольові усвідомлені акти поведінки, спрямовані на запобігання наслідків.
Недбалість характеризується двома ознаками: негативним і позитивним. Негативний ознака - відсутність усвідомлення суспільної небезпеки вчиненого діяння і непередбачені злочинних наслідків. Позитивний ознака полягає в тому, що винний повинен був і міг проявити необхідну уважність і передбачливість і передбачати настання суспільно небезпечних наслідків. Позитивний ознака недбалості встановлюється за допомогою двох критеріїв: об'єктивного і суб'єктивного.
Об'єктивний критерій означає обов'язок особи передбачити суспільно небезпечні наслідки своїх дій (бездіяльності) ("повинно було передбачити"). Об'єктивний критерій визначається нормативно встановленої або властивої особі обов'язком передбачити можливість настання суспільно небезпечних наслідків при прояві особою необхідної пильності і передбачливості. Цей обов'язок може випливати з положень закону чи іншого нормативного акта; характеру професії, посадового становища особи, з інших властивих конкретній особі функцій, правил, які воно зобов'язане дотримуватися, а також з добровільно прийнятих на себе зобов'язань (див., наприклад, коментар до ст . ст. 124, 125 КК РФ).
Суб'єктивний критерій недбалості випливає з індивідуальної здатності особи передбачити настання суспільно небезпечних наслідків у даній конкретній ситуації в силу своїх особистих якостей ("могло передбачити"). При цьому значення мають як індивідуальні якості винного, так і особливості ситуації (навколишнього оточення), в якій здійснюється діяння: 1) завдання передбачити наслідки була в принципі можливо розв'язати, а навколишня обстановка не викликала у даної особи надмірні психофізичні та емоційні перевантаження, що роблять неможливим вирішення зазначеної задачі, 2) індивідуальні властивості особистості і психіки винного (наприклад, його рівень розвитку, фізична або професійна підготовка, освіта, стан здоров'я і т.д.) дозволяли адекватно і вірно сприймати фактичну сутність обстановки вчинення діяння.
Тільки присутність одночасно двох, об'єктивного і суб'єктивного, критеріїв злочинної недбалості свідчить про наявність у винного реальної можливості передбачення суспільно небезпечних наслідків. У цих умовах відсутність у винного вольових зусиль, спрямованих на те, щоб передбачити настання таких наслідків ("негативний" вольовий момент), і в разі їх фактичного настання, тягне за собою кримінальну відповідальність, якщо ця особа не скористалося цією можливістю, не уникло настання суспільно небезпечних наслідків. Якщо особа, що заподіяла шкоду, не усвідомлювала і за обставинами справи не могла усвідомлювати суспільної небезпеки своїх дій (бездіяльності) або не передбачала можливості настання шкідливих наслідків і за обставинами справи не повинна була або не могла їх передбачити, вина даної особи виключається (див. коментар до ст. 28 КК РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 26. Злочин, вчинений з необережності Коментар до статті 26 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 3. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  злочинів. Вони можуть бути сконструйовані законодавцем таким чином, що склад злочину буде мати місце тільки при навмисного формі провини або тільки при необережної формі провини. Деякі злочини можуть відбуватися як умисно, так і з необережності. При цьому якщо в конкретному діянні відсутня необхідна законодавцем форма вини, то відсутній і склад злочину. Так, ст.
 4. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  злочину. У теорії кримінального права під складом злочину розуміється сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують конкретне суспільно небезпечне діяння як злочин. При цьому до числа обов'язкових ознак складу злочину включені найбільш суттєві, що визначають суспільну небезпеку і вид злочину. Склад злочину утворюють чотири групи
 5. Стаття 14. Поняття злочину Коментар до статті 14
  злочину, під яким розуміється винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене КК РФ під загрозою покарання. Дефініція поняття злочину належить до категорії формально-матеріальних, оскільки в ньому законодавець вказує і матеріальний ознака - суспільну небезпеку, і формальні ознаки - протиправність і караність діяння. Таким чином, у законі встановлено чотири
 6. Стаття 15. Категорії злочинів Коментар до статті 15
  статтями Особливої частини КК РФ. Довічне позбавлення волі встановлюється тільки за скоєння особливо тяжких злочинів, що посягають на життя, а також за вчинення особливо тяжких злочинів проти громадської безпеки, а смертна кара як виняткова міра покарання може бути встановлена тільки за особливо тяжкі злочини, що посягають на життя. Вид виправної установи,
 7. Стаття 17. Сукупність злочинів Коментар до статті 17
  статтями або частинами статті КК РФ, ні за жоден з яких особа не була засуджена, за винятком випадків, коли вчинення двох або більше злочинів передбачено статтями Особливої частини КК РФ як обставини, що тягне більш суворе покарання (ч. 1), а також одну дію (бездіяльність), що містить ознаки злочинів, передбачених двома або більше статтями КК РФ (ч. 2). При
 8. Стаття 18. Рецидив злочинів Коментар до статті 18
  злочинів є другим видом множинності злочинів відповідно до чинного законодавства. Це більш небезпечний вид множинності порівняно із сукупністю злочинів, оскільки він утворюється в результаті вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин, тобто за рахунок вчинення нового злочину, незважаючи
 9. Стаття 24. Форми вини Коментар до статті 24
  стаття вказує лише на її форми. Поняття вини вироблено доктриною кримінального права та засноване на тому, що особа вчиняє діяння, володіючи повною свободою волі, що розуміється як здатність до саморегуляції і самодетермінації людини, тобто як здатність приймати рішення, керуючись склалися в свідомості індивіда поняттями і уявленнями. Вина особи відображає внутрішній психічний
 10. Стаття 27. Відповідальність за злочин, вчинений з двома формами вини Коментар до статті 27
  стаття містить поняття злочину з подвійною формою вини. Подвійна ("змішана", "складна") форма вини - це різне психічне ставлення у формі умислу і необережності по відношенню до діяння і його наслідків при вчиненні особою одного злочину. Злочини з двома формами вини відрізняються особливою конструкцією складів, які об'єднують два самостійних суспільно небезпечних наслідки,
© 2014-2022  yport.inf.ua