Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне , екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 36. Придбання прав на земельні ділянки, які перебувають у державній або муніципальній власності і на яких розташовані будівлі, будівлі, споруди


Земельні ділянки, які перебувають у державній або муніципальній власності і на яких розташовані будівлі, будівлі та споруди , що знаходяться на день введення в дію цього Кодексу у власності загальноросійських громадських організацій інвалідів та організацій, єдиними засновниками яких є загальноукраїнські громадські організації інвалідів, надаються у власність зазначених організацій безкоштовно (Федеральний закон від 25.10.2001 N 137-ФЗ).
1. Громадяни та юридичні особи, які мають у власності, безоплатному користуванні, господарському віданні або оперативному управлінні будинки, будівлі, споруди, розташовані на земельних ділянках, що перебувають у державній або муніципальній власності, набувають права на ці земельні ділянки відповідно до цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 03.10.2004 N 123-ФЗ)
Якщо інше не встановлено федеральними законами, виключне право на приватизацію земельних ділянок або придбання права оренди земельних ділянок мають громадяни та юридичні особи - власники будинків, будівель, споруд. Зазначене право здійснюється громадянами та юридичними особами у порядку і на умовах, які встановлені цим Кодексом, федеральними законами.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 212-ФЗ)
Релігійним організаціям, що мають у власності будинки, будівлі, споруди релігійного і благодійного призначення, розташовані на земельних ділянках, що перебувають у державній або муніципальній власності, ці земельні ділянки надаються у власність безкоштовно.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 03.10.2004 N 123-ФЗ)
Релігійним організаціям, що мають відповідно до федеральних законів на праві безоплатного користування будівлі, будівлі, споруди релігійного і благодійного призначення, розташовані на земельних ділянках, що перебувають у державній або муніципальній власності, ці земельні ділянки надаються на праві безоплатного термінового користування на термін безоплатного користування цими будинками, будівлями, спорудами.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 03.10.2004 N 123-ФЗ)
1.1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, власникам будинків, будівель, споруд, розташованих на цих земельних ділянках, здійснюється за ціною, встановленою відповідно органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Порядок визначення ціни цих земельних ділянок, їх оплати встановлюється щодо:
1) земельних ділянок, що перебувають у федеральній власності, - уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади;
(в ред. Федерального закону від 25.12.2008 N 281-ФЗ)
2) земельних ділянок, які перебувають у власності суб'єктів Російської Федерації чи державна власність на які не розмежована, - органами державної влади суб'єктів Російської Федерації;
3) земельних ділянок, що перебувають у муніципальній власності, - органами місцевого самоврядування.
(П. 1.1 введений Федеральним законом від 24.07.2007 N 212-ФЗ)
1.2. Ціна земельних ділянок, зазначених у пункті 1.1 цієї статті, не може перевищувати їх кадастрову вартість. До встановлення уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади, органом державної влади суб'єкта Російської Федерації або органом місцевого самоврядування порядку визначення ціни земельної ділянки ця ціна встановлюється в розмірі його кадастрової вартості.
(П. 1.2 введений Федеральним законом від 24.07.2007 N 212-ФЗ, в ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
2. В існуючій забудові земельні ділянки, на яких знаходяться споруди, що входять до складу спільного майна багатоквартирного будинку, житлові будівлі та інші будівлі, надаються в якості загального майна у спільну часткову власність домовласників в порядку і на умовах, які встановлені житловим законодавством.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 189-ФЗ)
3. У разі, якщо будівля (приміщення в ньому), що знаходиться на неподільному земельній ділянці, належить кільком особам на праві власності, ці особи мають право на придбання даної земельної ділянки у спільну часткову власність або в оренду з множинністю осіб на боці орендаря, якщо інше не передбачено цим Кодексом, федеральними законами, з урахуванням часток у праві власності на будівлю.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 212-ФЗ)
У випадку, якщо в будинку, що знаходиться на неподільному земельній ділянці, приміщення належать одним особам на праві власності, іншим особам на праві господарського відання або оперативного управління або всім особам на праві господарського відання, ці особи мають право на придбання даної земельної ділянки в оренду з множинністю осіб на боці орендаря, якщо інше не передбачено цим Кодексом, федеральними законами. При цьому договір оренди земельної ділянки укладається з умовою згоди сторін на вступ в цей договір інших правовласників приміщень у цьому будинку.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 212-ФЗ)
Казенні підприємства та державні або муніципальні установи - правовласники приміщень у цьому будинку володіють правом обмеженого користування земельною ділянкою для здійснення своїх прав на належні їм приміщення.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2006 N 261-ФЗ)
4. У разі, якщо приміщення в будівлі, розташованій на неподільному земельній ділянці, закріплені за кількома казенними підприємствами та державними або муніципальними установами, дана земельна ділянка надається особі, у володінні якого знаходиться велика площа приміщень в будівлі, в постійне (безстрокове) користування, а інші з цих осіб володіють правом обмеженого користування земельною ділянкою для здійснення своїх прав на закріплені за ними приміщення.
(В ред. Федеральних законів від 29.12.2006 N 261-ФЗ, від 24.07.2007 N 212-ФЗ)
Про особливості застосування пункту 5 статті 36 до 1 липня 2012 див. статтю 74 Федерального закону від 01.07.2011 N 169-ФЗ.
Про застосування пункту 5 статті 36 см. визначення Конституційного Суду РФ від 05.03.2004 N 82-О.
5. Для придбання прав на земельну ділянку громадяни або юридичні особи, зазначені у цій статті, спільно звертаються до виконавчого органу державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, із заявою про придбання прав на земельну ділянку.
Перелік документів, необхідних для придбання прав на земельну ділянку, встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин.
Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, не має права вимагати від заявника подання додаткових документів, за винятком документів, передбачених зазначеним переліком.
Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, не має права вимагати від заявника подання документів, які знаходяться в їх розпорядженні, розпорядженні інших державних органів, органів місцевого самоврядування чи підвідомчих державним органам або органам місцевого самоврядування організацій відповідно до нормативними правовими актами Російської Федерації, нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами, за винятком випадків, якщо такі документи включені в певний Федеральним законом від 27 липня 2010 року N 210-ФЗ "Про організацію надання державних і муніципальних послуг "перелік документів.
(П. 5 в ред. Федерального закону від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
Про застосування пункту 6 статті 36 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 12.05 .2005 N 187-О.
6. У місячний термін з дня надходження зазначеного в пункті 5 цієї статті заяви виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, приймає рішення про надання земельної ділянки на праві власності, в оренду або у випадках, зазначених у пункті 1 статті 20 цього Кодексу, на праві постійного (безстрокового) користування. У місячний термін з дати прийняття рішення про надання земельної ділянки на праві власності або в оренду виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, здійснює підготовку проекту договору купівлі-продажу або оренди земельної ділянки і направляє його заявнику з пропозицією про укладанні відповідного договору.
(П. 6 в ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 141-ФЗ)
7. У разі, якщо не здійснено державний кадастровий облік земельної ділянки або в державний кадастр нерухомості відсутні відомості про земельну ділянку, необхідні для видачі кадастрового паспорта земельної ділянки, орган місцевого самоврядування на підставі заяви громадянина або юридичної особи чи звернення передбаченого статтею 29 цього Кодексу виконавчого органу державної влади в місячний термін з дня надходження зазначених заяви або звернення стверджує і видає заявнику схему розташування земельної ділянки на кадастровому плані або кадастровій карті відповідній території. Особа, яка звернулася із заявою про надання земельної ділянки, забезпечує за свій рахунок виконання відносно цієї земельної ділянки кадастрових робіт та звертається із заявою про здійснення державного кадастрового обліку цієї земельної ділянки в порядку, встановленому Федеральним законом "Про державний кадастр нерухомості".
(В ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
Місцезнаходження меж земельної ділянки та її площу визначаються з урахуванням фактичного землекористування відповідно до вимог земельного та містобудівного законодавства. Місцезнаходження меж земельної ділянки визначається з урахуванням червоних ліній, розташування меж суміжних земельних ділянок (за їх наявності), природних меж земельної ділянки.
(В ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
8. Виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені статтею 29 цього Кодексу, у двотижневий термін з дня подання кадастрового паспорта земельної ділянки приймає рішення про надання цієї земельної ділянки особам, зазначеним у пункті 5 цієї статті, та направляє їм копію такого рішення з додатком кадастрового паспорта цієї земельної ділянки.
(П. 8 в ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
Про визнання що не суперечить Конституції РФ пункту 9 статті 36 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 23.04.2004 N 8-П.
9. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи - власники будинків, будівель, споруд мають право на придбання земельних ділянок у власність у порядку, встановленому цією статтею, та відповідно до пункту 2 статті 5, пунктом 3 статті 15 та пунктами 4 і 5 статті 28 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 36. Придбання прав на земельні ділянки, які перебувають у державній або муніципальній власності і на яких розташовані будівлі, будівлі, споруди "
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  придбання земельної ділянки. Він може бути отриманий в результаті виходу зі складу сільськогосподарської організації як земельна частка. Така частка визначається при реорганізації та приватизації сільськогосподарських підприємств відповідно в нормативними актами про приватизацію в сільському господарстві. Основне значення серед них має Постанова Ради Міністрів РФ від 4 вересня 1992 р. № 708
 2. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ГК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ГК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника і в той же час, як і у випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 3. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі договори, змістом яких є відчуження речі * (820). Право власності у
 4. § 3. Застава
    придбання заставодержателем закладеної речі у спадок), конфіскації закладеної речі (п. 2 ст. 354 ЦК) та переказ забезпеченого заставою боргу на іншу особу, якщо заставодавець не погодився зберегти заставу в забезпечення виконання обов'язку нового боржника (ст. 356 ЦК). Особливі види застави. Розглянемо специфіку особливих видів заставних правовідносин. Іпотека являє собою заставу
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 6. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
    придбання майна у власність або маючи необхідність лише в тимчасовому володінні і користуванні ним, звертається до другого особі з проханням придбати необхідне майно у третьої особи та надати це першій особі за певну плату. Іншими словами, між виробником майна та його користувачем виникає фінансовий посередник, який і зобов'язується оплатити
 7. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
    стаття породжує ілюзію того, що право спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку виникає автоматично одночасно з набуттям по тому чи іншому підставі права власності на окреме житлове приміщення в будинку. Тим часом насправді цього статися в принципі не може, якщо взяти до уваги закріплення самим же ЦК та іншими законами вимоги,
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 9. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
    стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільній
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
© 2014-2022  yport.inf.ua