Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 70. Залучення до праці засуджених до арешту

Адміністрація арестного будинку має право залучати засуджених до робіт з господарського обслуговування арештного дому без оплати тривалістю не більше чотирьох годин на тиждень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 70. Залучення до праці засуджених до арешту "
 1. Стаття 60.21. Обов'язкове соціальне страхування засуджених до примусових робіт
  залучені до праці, підлягають обов'язковому соціальному страхуванню в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. 2. Засуджені до примусових робіт, які втратили працездатність під час відбування примусових робіт, мають пра-во на відшкодування збитків у випадках і в порядку, які передбачені законодавством Російської Федерації. 3. Засуджені до примусових
 2. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і ме-діцінскую обслуговування засуджених до арешту
  засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами , встановленим для виховних колоній. 2. Засудженим надається медична
 3. Стаття 70. Залучення до праці засуджених до арешту
  залучення засуджених до праці пов'язано з необхідністю забезпечення досить суворих умов відбування покарання, оскільки праця означає зміну умов, спілкування з іншими засудженими, більшу різноманітність діяльності при відбуванні покарання. У цьому зв'язку строгість умов відбування покарання дещо нівелюється, що суперечить концепції покарання у вигляді арешту. По-друге, праця засуджених
 4. Стаття 149. Місця відбування арешту засудженими воєн-бовців
  засуджені до арешту, відбувають покарання на гауптвахтах для засуджених військовослужбовців або у відповід-чих відділеннях гарнізонних
 5. Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
  праці з урахуванням їх статі, віку, трудо-здатності, стану здоров'я та, по можливості, спеціальності, а також виходячи з наявності робочих місць. Засуджені залучаються до праці в центрах трудової адаптації засуджених і виробничих (трудових) майстерень виправних установ, на федеральних державних унітарних підприємствах кримінально-виконавчої системи та в організаціях інших
 6. Стаття 68. Місця відбування арешту
  засудження в арештних будинках. 2. Засуджений відбуває весь строк покарання, як правило, в одному арештні будинку. 3. Переклад засудженого з одного арештного дому до іншого допускається в разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також при інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому знаходженню засудженого в даному арештному
 7. Стаття 151. Направлення засуджених військовослуж бовців на гауптвахту
  засуджені до арешту, повинні бути спрямовані на гауптвахту для відбування арешту в 10-денний термін після отримання розпорядження суду про виконання
 8. Стаття 60.1 . Місця відбування примусових робіт
  залучення до праці) засуджених у наявних виправних центрах засуджені направляються за погодженням з відповідними вищестоящими органами управління кримінально-виконавчої системи в виправні центри, розташовані на території іншого суб'єкта Російської Федерації, в якому є умови для їх розміщення (залучення до праці). 3. Ізольовані ділянки, що функціонують як
 9. Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених до арешту
  засудженим до арешту можуть застосовуватися подяку, дострокове зняття раніше накладеного стягнення чи дозвіл на телефонну розмову. Умовно-дострокове звільнення і заміна покарання більш м'яким, враховуючи короткі терміни арешту, на засуджених до цього виду покарання не поширюються. Якщо засуджені порушують встановлений порядок відбування покарання до них можуть застосовуватися заходи стягнення у
 10. Стаття 60.7. Працевлаштування засуджених до прин-дітельного роботам
  праці з урахуванням їх статі, віку, працездатності, стану здоров'я та (по можливості) спеціальності. Засуджені до примусових ра-ботам залучаються до праці в організаціях будь-якої організаційно-правової форми. 2. Організаціям, що використовують працю засуджених до примусових робіт, надаються пільги по сплаті податків від-повідно до законодавства Російської Федерації про податки і
 11. Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, применяе-мі до засуджених до арешту
  статтями 114 і 117 цього
© 2014-2022  yport.inf.ua