Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 44. Процесуальне правонаступництво

1. Процесуальне правонаступництво в цивільному судочинстві визначається статтею коментарів як заміна правонаступником сторони, що вибула з спірного або встановленого судом матеріального правовідносини. Це не означає, що інститут процесуального правонаступництва застосовний тільки відносно сторін, і тільки у справах позовного провадження. Норми ЦПК передбачають можливість правонаступництва третіх осіб із самостійними вимогами (абз. 2 ст. 215, абз. 2 ст. 217). Положення ст. 44 ЦПК про процесуальне правонаступництво відповідно до ч. 1 ст. 246 та ч. 1 ст. 263 ЦПК можуть застосовуватися при вибутті з процесу заявників та зацікавлених осіб у справах, що виникають з публічних правовідносин, і справ окремого провадження, якщо відповідні правовідносини допускають правонаступництво. Не мається також підстав виключати можливість застосування інституту процесуального правонаступництва щодо третіх осіб без самостійних вимог, а в ряді випадків і інших осіб, що у справі, наприклад, у разі реорганізації юридичної особи, яка звернулася до суду в порядку ст. 46 ЦПК.
Процесуальне правонаступництво обумовлено правонаступництвом в матеріальному праві, яке може бути загальним (універсальним), коли правонаступника переходить весь комплекс суб'єктивних прав і обов'язків правопредшественника (у випадку смерті громадянина або реорганізації юридичної особи), або сингулярним, при якому переходять окремі суб'єктивні права і обов'язки (при відступлення права вимоги, переведенні боргу та інших випадках зміни осіб в окремих зобов'язаннях).
Процесуальне правонаступництво носить універсальний характер. Як правило, правонаступник повністю замінює в процесі свого правопредшественника. Разом з тим можливі ситуації, коли позивач або відповідач залишається учасником процесу і при вступі у справу правонаступника. Так, при відступлення права вимоги по одному правоотношению або одному зобов'язанню, у позивача можуть зберігатися заявлені в тому ж процесі матеріально-правові вимоги, що випливають з інших правовідносин або зобов'язань (при з'єднанні позовних вимог). У цьому випадку у справі виникає процесуальна співучасть, при якому по одному вимогу (уступленному) становище позивача займає правонаступник, а по другому (збереженому) вимогу залишається колишній позивач. Однак і в цій ситуації процесуальне правонаступництво не втрачає універсального характеру, так як правонаступник за уступленному вимогу отримує весь обсяг процесуальних прав і обов'язків позивача і виступає в процесі по відношенню до первісного позивача самостійно (ч. 3 ст. 40 ЦПК).
Процесуальне правонаступництво неможливо, якщо матеріальні домагання або зобов'язання вибулого з процесу особи засновані на правах і обов'язках, які нерозривно пов'язані з його особою (вимоги про захист честі і гідності, про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я, про встановлення батьківства, про поновлення на роботі та ін.), а також інших випадках, коли відповідно до закону або договору дане матеріальне правовідношення не допускає правонаступництва.
Вступ у процес правонаступника можливо після порушення процесу на будь-якій стадії цивільного судочинства. Якщо підставою правонаступництва є смерть громадянина або реорганізація юридичної особи, які є у справі сторонами або третіми особами із самостійними вимогами, то виробництво в суді будь-якої інстанції зупиняється до вступу в процес правонаступника (абз. 2 ст. 215, абз. 2 ст. 217 ЦПК). Виконавче виробництво має бути призупинено до вступу в процес правонаступника померлого боржника (абз. 2 ст. 436 ЦПК).
2. Правонаступника переходять усі процесуальні права і обов'язки, якими володіло брало участі в справі особа. Всі дії, в тому числі розпорядчого характеру, вчинені до вступу в процес правонаступника, обов'язкові для нього в тій мірі, в якій вони були обов'язкові для особи, яку замінив правонаступник. Це стосується і заяви про застосування позовної давності. Суд застосовує позовну давність, якщо відповідач, якого замінив правонаступник, зробив таку заяву до винесення рішення суду. Повторного заяви правонаступника в даному випадку не потрібно.
3. Вступ у справу процесуального правонаступника здійснюється за його ініціативою, клопотанням позивача або іншої зацікавленої особи і оформляється ухвалою. Новий ЦПК, на відміну від раніше діючого, допускає подачу окремої скарги як на ухвалу суду про заміну вибулого особи його правонаступником, так і на визначення про відмову в такій заміні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 44. Процесуальне правонаступництво "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. § 2. Страхове правовідношення
  процесуальне заперечення про неіснування у нього обов'язку до страхової виплати через відсутність підстави для її виникнення. Термін виплати страхового відшкодування або забезпечення встановлюється договором або визначається відповідно до ст. 314 ГК. Оскільки зобов'язання страховика за рідкісним винятком є грошовим, при простроченні сплати застосовуються приписи ст. 395 ГК або
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 6. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  статтях містяться спеціальні норми про порядок заліку. Так, заліку зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку присвячена ст. 853 ЦК, яка передбачає, зокрема, обов'язок інформування банком клієнта про здійснене заліку із зазначенням граничних строків для такої інформації. Особливість заліку полягає в тому, що для його дійсності достатньо волі однієї зі сторін. Зазначене
 7. 3. Застава
  процесуального кодексу Російської Федерації, Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації протест відхилив і залишив у силі Постанову апеляційної інстанції арбітражного суду про відмову в позові про визнання договору застави недійсною угодою. --- Див: Справа арбітражного суду Саратовської області N III-47/1-6 за 1995 м. Деякими
 8. 6. Загальні положення про договір страхування
  стаття не могла служити підставою для суду визнати неукладеним договір страхування, по якому не була сплачена страхова премія. У цьому зв'язку О.С. Іоффе визнав за необхідне і на цей раз, в період дії ЦК 1964 р., визнати договір страхування реальним тільки шляхом посилання на затверджені в установленому порядку правила. --- Коментар до Цивільного
 9. 1. Загальні положення
  статтях гол. 28 ГК ("Укладення договору"): ст. 447 ("Укладення договору на торгах"), ст. 448 ("Організація і порядок проведення торгів"), а також ст. 449 ЦК ("Наслідки порушення правил проведення торгів"). Одні з цих норм відносяться тільки до конкурсу або тільки до аукціону, інші, адресовані торгам, поширюють свою дію на відповідні відносини незалежно від того, чи йде мова
 10. Стаття 33. Передача справи, прийнятого судом до свого провадження, в інший суд
  процесуальним законом інших правил підсудності, а також в результаті зміни складу учасників спору чи зміни їх місця проживання або місця знаходження. Наприклад, територіальна підсудність може змінитися в результаті заміни неналежного відповідача (ст. 41 ЦПК), процесуального правонаступництва (ст. 44 ЦПК), зміни відповідачем під час судового розгляду місця проживання. Такі
© 2014-2022  yport.inf.ua