Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 80. Розірвання трудового договору з іні-ціативи працівника (за власним бажанням)

Працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за два тижні, якщо інший термін не встановлений цим Кодексом або іншим федеральним законом. Перебіг зазначеного строку починається наступного дня після отримання працедавцем заяви працівника про звільнення.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
За угодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження- ня про звільнення.
У випадках, коли заява працівника про звільнення за його ініціативою (за власним бажанням) обумовлена неможливістю продовження ним роботи (зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію та інші випадки), а також у випадках встановленого порушення роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, локаль-них нормативних актів, умов колективного договору, угоди або трудового договору роботодавець зобов'язаний розірвати трудовий договір у строк, зазначений у заяві працівника.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
До закінчення терміну попередження про звільнення працівник має право в будь-який час відкликати свою заяву. Звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на його місце не запрошений у письмовій формі інший працівник, якому відповідно до настою-щим Кодексом та іншими федеральними законами не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
Після закінчення строку попередження про звільнення працівник має право припинити роботу. В останній день роботи робото-тель зобов'язаний видати працівникові трудову книжку, інші документи, пов'язані з роботою, за письмовою заявою працівника і вироб-вести з ним остаточний розрахунок.
Якщо після закінчення строку попередження про звільнення трудовий договір не був розірваний і працівник не наполягає на звіль-нении, то дія трудового договору продовжується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 80. Розірвання трудового договору з іні-ціативи працівника (за власним бажанням) "
 1. 3.3. Звільнення за власним бажанням працівника
  розірвання трудового договору за вказаною підставі присвячена ст. 80 Трудового кодексу РФ. Там вказано, що звільнитися за власним бажанням працівник має право при виконанні однієї умови, а саме завчасно попередивши про це роботодавця. При цьому важливо дотримуватися термін попередження і форму повідомлення
 2. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  стаття, в вилучення із загального правила, встановленого ч. 1 ст. 80 ТК, передбачає, що спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців. 2. Іншою особливістю є умова про обов'язок
 3. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на ро-боту
  розірвання трудового договору проводиться без врахування думки відповідної-ного профспілкового органу і без виплати вихідної допомоги. Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує роботу, він вважається витримали випробування і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо в період випробування працівник прийде до висновку, що запропонована йому робота не
 4. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  розірвання трудового договору з ініціативи працівника і розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця тут необхідно спільне волевиявлення сторін, спрямоване на закінчення трудових відносин. Хоча законодавець не вимагає письмової форми угоди про розірвання договору, видається, що така угода має бути письмовим, оскільки трудовий договір укладено в
 5. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  розірвання трудового договору з працівником включає: - підстави припинення трудових відносин. Вони можуть бути загальними (тобто для всіх категорій працівників) і спеціальними (додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для розірвання
 6. Оформлення та виплати
  розірвання трудового договору у даному випадку слід допомогою наказу за уніфікованою формою N Т-8. У графі "підстава (документ, номер, дата)" слід вказати реквізити заяви працівника. В якості формулювання підстави звільнення в трудовій книжці, наказі про звільнення і особистій картці буде вказано, що трудовий договір припиняється з ініціативи працівника (звільнений за власним
 7. Стаття 280. Дострокове розірвання трудового договору з ініціативи керівника організації
  стаття встановлює збільшений термін попередження в разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника організації. Будучи найманим працівником особливого роду, він зобов'язаний попередити роботодавця (власника майна організації, його представника) про майбутнє звільнення за власним бажанням у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць. Цей строк за угодою сторін
 8. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  розірвання трудових договорів з їх ініціативи (по власним бажанням) у термін, що перевищує один місяць, якщо нормами, затвердженими загальноросійськими спортивними федераціями з відповідним виду чи видів спорту, для цих категорій спортсменів, тренерів встановлені обмеження переходу (умови переходу) в інші спортивні клуби чи інші фізкультурно-спортивні організації, що передбачають
 9. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  стаття регламентує порядок розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера, а також покладає на цю категорію працівників додатковий обов'язок . Розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера здійснюється за загальними правилами, передбаченими ст. 80 ТК: роботодавець попереджається про звільнення у письмовій формі; працівник має право до закінчення терміну
 10. Стаття 78. Розірвання трудового договору з згодою сторін
  стаття не передбачає будь-яких причин, що обмежують можливість припинення трудового договору за угодою сторін. При досягненні домовленості між працівником і роботодавцем трудовий договір, укладений на невизначений строк, або строковий трудовий договір може бути розірваний в будь-який час у строк, визначений сторонами. Анулювання домовленості щодо терміну і підстави
 11. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на роботу
  розірвання з працівником трудового договору у зв'язку з незадовільними результатами випробування роботодавець зобов'язаний попередити його не пізніше ніж за 3 дні. Обов'язок роботодавця попередити працівника про розірвання з ним трудового договору при незадовільному результаті випробування є додатковою гарантією, що забезпечує захист прав працівника при звільненні. Разом з тим,
 12. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при його укладенні. Ці підстави встановлюються на додаток до передбачених чинним ТК (див. коментар. до ст. 81) . Органи управління релігійного об'єднання, передбачаючи при укладенні трудового договору додаткові підстави його розірвання, встановлюють також терміни попередження працівника про розірвання трудового договору,
 13. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  розірвання трудового договору. Роботодавець зобов'язаний попередити працівника, який уклав трудовий договір на строк до двох місяців, про майбутній звіль-ванні у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників у письмовій формі під розпис не менше ніж за три календарних дні. (в ред . Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Працівникові, яка уклала трудовий договір
 14. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  стаття встановлює мінімальний розмір компенсації, який може бути збільшений за згодою між новим власником та звільняє працівників. 3. Встановлені статтею коментарів компенсаційні виплати у зв'язку з розірванням трудового договору при зміні власника майна організації слід відрізняти від вихідних допомог , передбачених ст. 178 ТК і виплачуваних за іншими
 15. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (див. коментар. до п. 4 ч. 1 ст. 81). Право на розірвання трудового договору належить новому власнику майна організації протягом 3 місяців з дня виникнення у нього права власності (див. коментар. до ч. 1 ст. 75). 2. В день звільнення керівника організації, його заступників, головного бухгалтера новий власник
 16. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  розірвання трудового договору. Згідно ст. 180 ТК про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників останні попереджаються роботодавцем персонально під розпис не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення. Працівники, які уклали трудовий договір на строк до 2 місяців, повинні бути попереджені роботодавцем про майбутнє звільнення у зв'язку
 17. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками . У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може бути укладений на термін, що не перевищує тривалості сезону. Тобто граничний термін дії договору з
 18. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті трудового договору, має бути відображено і в трудовій
 19. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  розірвання трудового договору. 2. Згідно ст. 180 ТК про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників останні попереджаються роботодавцем персонально під розпис НЕ пізніше ніж за 2 місяці до звільнення. Працівники, які уклали трудовий договір про сезонну роботу, повинні бути попереджені роботодавцем про майбутнє звільнення у зв'язку
© 2014-2022  yport.inf.ua