Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 81. Розмір аліментів, що стягуються на неповнолітніх дітей в судовому порядку


1. Чинний СК сприйняв вже сформовану традицію стягнення аліментів з батьків на неповнолітніх дітей саме у вигляді щомісячних платежів у частковому відношенні до заробітної плати та (або) іншому прибутку батьків. Традиційним є і розмір цих часток. Однак законодавець відмовився від встановлення мінімального і максимального розміру аліментів. При стягненні аліментів з обох батьків їх розмір визначається у відповідних частках заробітку і (або) іншого доходу кожного з них. Якщо аліменти стягуються з одного з батьків, то передбачається, що другий з батьків витрачає на дитину приблизно стільки ж коштів. Проте суд не вправі вимагати від батька-позивача подання відповідних доказів ні на прохання батька-відповідача, ні за власною ініціативою. Закон враховує крім грошових коштів щоденна праця батька, що проживає спільно з дитиною, по догляду за ним і за його вихованню.
Аліменти в розмірі, встановленому п. 1 коментарів статті, стягуються лише в судовому порядку лише за відсутності оформленого належним чином угоди про сплату аліментів, в якому можуть бути передбачені інші частки заробітку і (або) іншого доходу батьків або встановлена виплата аліментів у твердій грошовій сумі або іншим способом. Проте зазначений у законі розмір аліментів є мінімальним при їх сплаті за угодою. Тому якщо розмір аліментів в угоді буде нижче зазначеного в п. 1 ст. 81 СК, воно може бути визнане недійсним.
2. Пункт 2 коментованої статті дає можливість для більш широкого судового розсуду у порівнянні з попереднім законодавством. Чинний СК надає суду право на прохання однієї зі сторін збільшити розмір стягнення, якщо він занадто низький, або зменшити його, якщо заробіток платника занадто високий, від чого явно перевищує розумні матеріальні потреби дитини. Питання про збільшення або про зменшення розміру частки заробітку і (або) іншого доходу платника аліментів може бути вирішений судом як при розгляді справи про стягнення аліментів, так і при пред'явленні будь-якої з сторін позову про зменшення або про збільшення їх розміру вже після їх стягнення . При виплаті відповідачем аліментів на дітей від різних матерів, питання про приведення розміру аліментів у відповідність з п. 1 коментованої статті має бути дозволений не в порядку зміни способу виконання рішень суду (ст. 203 ЦПК), а при пред'явленні ним позову про зменшення розміру аліментів , оскільки добровільно він має право виплачувати аліменти в будь-якому розмірі. Судова практика з цього питання є стійкою, суди практично не допускають помилок в подібних випадках. Так, за позовом П-ва до П-вої і Т-вої про зміну розміру аліментів, розглянутому одним із судів Ставропольського краю, суд змінив розмір аліментів і стягнув на кожного їхніх трьох дітей по 1/6 всіх видів його заробітку замість 1/4 і 1/3 заробітку, стягнутих за первинними судовими рішеннями.
Якщо відповідач не звертається до суду з проханням про зменшення розміру аліментів з тих підстав, що їх сума явно перевищує розумні потреби дитини, він має право в порядку зміни способу виконання рішення (ст. 203 ЦПК) просити суд про перерахування на рахунок дитини не більше 50% аліментів (див. коментар до ст. 60 СК).
При збільшенні або зменшенні розміру часток суд враховує матеріальне і (або) сімейний стан сторін і інші заслуговують на увагу обставини. Під матеріальним становищем розуміється наявність у сторін фактичних і потенційних джерел доходу, в тому числі можливість отримати кошти на утримання від осіб, зобов'язаних їх надавати. З іншого боку, підлягають обліку витрати особи на самого себе і на осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати. Під сімейним станом розуміється, по-перше, ставлення особи до шлюбу (неодружений, вдів, розлучений і т.п.), по-друге, наявність у особи на утриманні неповнолітніх або непрацездатних членів сім'ї, які вправі вимагати від нього утримання та (або) членів сім'ї, зобов'язаних надавати йому матеріальну допомогу. Іншими, заслуговують на увагу обставинами визнаються будь-які події, стану чи інші факти, що можуть у кожному конкретному випадку вплинути на матеріальне становище сторін. Зокрема, до таких обставин можна віднести знищення або пошкодження майна однієї із сторін в результаті явищ стихійного характеру, розкрадання і т.п., смерть близьких, необхідність догляду за ними, наявність у однієї із сторін осіб, яких вона хоча і не зобов'язана по законом утримувати, але є їх єдиним годувальником (малолітня племінниця, старезна тітка і т.п.).
Суд має право врахувати матеріальне та сімейне становище обох сторін, а не тільки батька-платника аліментів. Мається на увазі матеріальне та сімейне становище як самої дитини, яка досягла 14 років, якщо він самостійно пред'являє позов про стягнення аліментів, так і другого батька як сторони в цивільному процесі і як особи, зобов'язаної утримувати дитину нарівні з платником аліментів. Суд не вправі враховувати матеріальний або сімейний стан інших (крім батька та усиновителя) законних представників дитини: опікуна (піклувальника) та прийомних батьків. За практиці при стягненні аліментів судом не береться до уваги наявність у дитини власного майна або самостійного заробітку, не враховується заробіток чи інший дохід батька-позивача і наявність у нього майна. Однак при розгляді позову про зміну розміру аліментів все це може бути враховано в сукупності з іншими обставинами.
Якщо аліменти підлягали стягненню або були раніше стягнуті в частковому відношенні до заробітку і (або) іншому прибутку платника, то при зміні їхнього розміру вони повинні бути встановлені також в частках (п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25.10.1996 N 9). Помилковими слід визнати вирішення тих судів, які при стягненні аліментів з батьків на неповнолітніх дітей або при зміні їхнього розміру вказують цей розмір не в частковому відношенні до заробітку, а у відсотках. Так у розв'язанні одного з судів Ставропольського краю про зміну розміру аліментів вказано, що з платника аліментів У. на утримання кожної дитини слід стягнути по 16,5%. По іншій справі стягнуто на утримання двох дітей з платника аліментів П. по 17% його заробітку. Слід мати на увазі, що зазначений у законі розмір аліментів у частковому відношенні до заробітку платника не повністю збігається з його позначенням у відсотках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 81. Розмір аліментів, що стягуються на неповнолітніх дітей у судовому порядку "
 1. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  стаття 126.1, яка встановила неприпустимість посередницької діяльності з усиновлення дітей, тобто будь-якої діяльності фізичних та юридичних осіб, не уповноважених на те законом (у тому числі органів соціального захисту, дитячих установ та ін.), з метою підбору і передачі дітей на усиновлення від імені і в інтересах осіб, які бажають усиновити дітей. Незаконні дії щодо усиновлення, вчинені з
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 3. Стаття 157. Злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків Коментар до статті 157
  розміру стягуваних коштів. У зв'язку з цим наявність пенсії не є підставою для відмови у вирішенні судом питання про виплату коштів на утримання батьків. Відповідно, злісне ухилення від їх сплати утворює склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 157 КК РФ, якщо з'ясується, що батьки, які отримують пенсію, дійсно потребують такої допомоги. Злочин, передбачений ст.
 4. Стаття 122. Вимоги, за якими видається судовий наказ
  розміру аліментів або інших платежів на користь одержує їх особи, тому така справа підлягає розгляду в позовному провадженні із залученням першого одержувача аліментів або інших платежів в якості третьої особи на стороні відповідача (див. п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 жовтня 1996 р. N 9 (в ред. від 6 лютого 2007 р. N 6) "Про застосування судами Сімейного
 5. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
  розмірі допомоги або допомога взагалі не виявляється, аліменти можуть бути стягнуті через суд, який визначає їх розмір у твердій грошовій сумі з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. Суд вправі звільнити одного чоловіка від обов'язків утримувати іншого чоловіка або обмежити цей обов'язок певним строком, беручи до уваги нетривалість шлюбу чи негідну
 6. Стаття 24. Питання, які вирішуються судом при винесенні рішення про розірвання шлюбу
  розмірах стягуються аліменти на дітей. Подразумеваются неповнолітні і непрацездатні діти. А якщо з якихось причин батько, з яким залишаються діти, не хоче стягувати на їх утримання аліменти (наприклад, тому, що в змозі їх утримувати сам), навряд чи його слід примушувати до отримання аліментів . Тим більше що отримання аліментів може стати перешкодою на шляху можливого
 7. Стаття 80. Обов'язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей
  стаття не містить обов'язкової вимоги до батьків про укладення угоди; його висновок - право, але не обов'язок батьків. За відсутності угоди між батьками про сплату аліментів суд бере до уваги інші безперечні докази добровільного виконання батьком-відповідачем обов'язку по утриманню дітей. Такими доказами можуть бути банківські документи,
 8. Стаття 82. Види заробітку і (або) іншого доходу, з яких виробляється утримання аліментів на неповнолітніх дітей
  розмір аліментів визначено у вигляді часток заробітку і (або) іншого доходу платника. Цей висновок випливає зі змісту коментованої статті, у назві та тексті якої спеціально не вказано, що даний Перелік діє тільки відносно аліментів на неповнолітніх дітей, що стягуються в судовому
 9. Стаття 83. Стягнення аліментів на неповнолітніх дітей у твердій грошовій сумі
  розміру аліментів, що стягуються тільки в частковому відношенні до заробітку, якщо заробіток і (або) інший дохід платника занадто низький або занадто високий. Видається, що суди повинні мотивувати стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, якщо вони не можуть бути стягнуті в частковому відношенні до заробітку платника, тобто вказати конкретну причину, яка виключає можливість стягнення аліментів у
 10. Стаття 87. Обов'язки повнолітніх дітей по утриманню батьків
  розмір визначається з кожного з дітей на кожного з батьків, виходячи з матеріального і сімейного становища кожного з батьків і кожного з дітей та інших заслуговують уваги обставин. Позов може бути пред'явлений обома батьками до всіх дітей і оформлений одним позовною заявою, але в ньому повинні міститися вимоги кожного з батьків до кожного з дітей. Якщо хто-небудь з батьків
© 2014-2022  yport.inf.ua