Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 16. Реєстр вимог кредиторів

1. Реєстр вимог кредиторів веде арбітражний керуючий або реєстроутримувач.
Реєстр вимог кредиторів як реєстроутримувача ведеться професійними учасниками ринку цінних паперів, які здійснюють діяльність з ведення реєстру власників цінних паперів.
Реєстроутримувач зобов'язаний здійснювати свою діяльність відповідно до федеральними стандартами, що стосуються змісту і порядку ведення реєстру вимог кредиторів.
2. Рішення про залучення реєстроутримувача до ведення реєстру вимог кредиторів і виборі реєстроутримувача приймається зборами кредиторів. До дати проведення перших зборів кредиторів рішення про залучення реєстроутримувача до ведення реєстру вимог кредиторів і виборі реєстроутримувача приймається тимчасовим керуючим.
Рішення зборів кредиторів про вибір реєстроутримувача повинно містити погоджений з реєстроутримувачем розмір оплати послуг реєстроутримувача.
У випадку, якщо кількість конкурсних кредиторів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, перевищує п'ятсот, залучення реєстроутримувача обов'язково.
3. Не пізніше ніж через п'ять днів з дати вибору зборами кредиторів реєстроутримувача арбітражний керуючий зобов'язаний укласти з реєстроутримувачем відповідний договір.
Договір з реєстроутримувачем може бути укладений лише за наявності у нього договору страхування відповідальності на випадок заподіяння збитків особам, бере участі у справі про банкрутство.
Інформація про реєстроутримувача повинна бути представлена арбітражним керуючим у арбітражний суд не пізніше ніж через п'ять днів з дати укладання договору.
Оплата послуг реєстроутримувача здійснюється за рахунок коштів боржника, якщо зборами кредиторів не встановлено інший джерело оплати послуг реєстроутримувача.
4. Реестродержатель зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням обов'язків, передбачених цим Законом.
У разі, якщо ведення реєстру вимог кредиторів передано реєстроутримувачу, арбітражний керуючий не несе відповідальність за правильність ведення реєстру вимог кредиторів і не відповідає за скоєння реєстроутримувачем інших дій (бездіяльність), які завдають чи можуть завдати шкоди боржнику і його кредиторам.
5. У реєстрі вимог кредиторів облік вимог кредиторів ведеться у валюті Російської Федерації. Вимоги кредиторів, виражені в іноземній валюті, враховуються в реєстрі вимог кредиторів у порядку, встановленому статтею 4 цього Закону.
6. Вимоги кредиторів включаються до реєстру вимог кредиторів і виключаються з нього арбітражним керуючим або реєстроутримувачем виключно на підставі вступили в силу судових актів, що встановлюють їх склад і розмір, якщо інше не визначено цим пунктом.
Вимоги про виплату вихідної допомоги і про оплату праці осіб, які працюють за трудовим договором, включаються до реєстру вимог кредиторів арбітражним керуючим або реєстроутримувачем за поданням арбітражного керуючого.
Вимоги про виплату вихідної допомоги і про оплату праці осіб, які працюють за трудовим договором, виключаються з реєстру вимог кредиторів арбітражним керуючим або реєстроутримувачем виключно на підставі вступили в силу судових актів.
У разі, якщо ведення реєстру вимог кредиторів здійснюється реєстроутримувачем, судові акти, що встановлюють розмір вимог кредиторів, направляються арбітражним судом реєстроутримувачу для включення відповідних вимог до реєстру вимог кредиторів.
7. У реєстрі вимог кредиторів зазначаються відомості про кожного кредитора, про розмір його вимог до боржника, про черговість задоволення кожної вимоги кредитора, а також підстави виникнення вимог кредиторів.
При заяві вимог кредитор зобов'язаний вказати відомості про себе, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи), найменування, місце знаходження (для юридичної особи), а також банківські реквізити (при їх наявності).
7.1. Вимоги конкурсних кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника, враховуються в реєстрі вимог кредиторів у складі вимог кредиторів третьої черги.
8. Особа, вимоги якого включені до реєстру вимог кредиторів, зобов'язано своєчасно інформувати арбітражного керуючого або реєстроутримувача про зміну відомостей, зазначених у пункті 7 цієї статті.
У разі неподання таких відомостей або несвоєчасного їх подання арбітражний керуючий або реєстроутримувач і боржник не несуть відповідальність за завдані у зв'язку з цим збитки.
9. Арбітражний керуючий або реєстроутримувач зобов'язаний на вимогу кредитора або його уповноваженого представника протягом п'яти робочих днів з дати отримання такої вимоги направити даному кредитору або його уповноваженому представнику виписку з реєстру вимог кредиторів про розмір, про склад і про черговість задоволення його вимог, а в разі, якщо сума заборгованості кредитору становить не менше ніж один відсоток загальної кредиторської заборгованості, направити даному кредитору або його уповноваженому представнику завірену арбітражним керуючим копію реєстру вимог кредиторів.
Витрати на підготовку та направлення такого витягу та копії реєстру покладаються на кредитора.
10. Розбіжності, що виникають між конкурсними кредиторами, уповноваженими органами та арбітражним керуючим, про склад, про розмір і про черговість задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями або про сплату обов'язкових платежів, розглядаються арбітражним судом у порядку, передбаченому цим Законом.
Розбіжності за вимогами кредиторів або уповноважених органів, підтвердженим набрав законної сили рішенням суду в частині їх складу і розміру, не підлягають розгляду арбітражним судом, а заяви про такі розбіжності підлягають поверненню без розгляду, за винятком розбіжностей , пов'язаних з виконанням судових актів або їх переглядом.
11. Розбіжності, що виникають між представником працівників боржника та арбітражним керуючим і пов'язані з черговістю, складом і розміром вимог про виплату вихідної допомоги і про оплату праці осіб, які працюють за трудовими договорами, розглядаються арбітражним судом у порядку, передбаченому цим Законом.
Трудові спори між боржником і працівником боржника розглядаються в порядку, визначеному трудовим законодавством і цивільним процесуальним законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 16. Реєстр вимог кредиторів "
 1. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 2. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 3. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  Сторони зобов'язання. Сторонами зобов'язання є кредитор і боржник. В якості кожної з сторін можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб (п. 1 ст. 308 ЦК) * (1118). Як і всяке відносне правовідношення, зобов'язання встановлюється між строго певними особами. Зобов'язання не створює обов'язків для осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (для третіх осіб)
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 7. Розрахункові зобов'язання
  Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 7. § 2. Оформлення спадкових прав і розділ спадщини
  Оформлення спадкових прав. Оформлення спадщини здійснюється в рамках ведення виробництва за спадковим справі, в процесі якого складаються документи встановленої форми, що підтверджують право спадкоємця на майно, що виникло у нього в результаті прийняття спадщини. Оформлення спадщини виступає в якості міри охорони суб'єктивних цивільних прав спадкоємців. Важливу роль в
 8. 2. Поняття, предмет і сторони договору продажу підприємства
  За договором продажу підприємства продавець зобов'язується передати у власність покупця підприємство в цілому як майновий комплекс, за винятком прав і обов'язків, які продавець не має права передавати іншим особам (п. 1 ст. 559 ЦК). Виділення договору продажу підприємства як самостійної різновиду договору продажу нерухомості обумовлено специфікою предмета - підприємства
 9. 3. Форма договору та його державна реєстрація
  Норми, що регулюють форму договорів, знаходяться в Кодексі на трьох щаблях: вони поміщені в гол. 9 ("Угоди"), в гол. 28 ("Укладення договору"), а також у різних розділах ГК, присвячених видам (типам) договорів. Відповідні норми можуть виявитися в будь-якому, але прийнятому неодмінно на рівні закону акті, який відноситься до даного типу (виду) договорів. Правове регулювання форми договорів
 10. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
© 2014-2022  yport.inf.ua