Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 32. Ревізійна комісія

1. У частині 1 коментованої статті зазначено, що ревізійна комісія адвокатської палати обирається з числа адвокатів, відомості про яких внесено до регіонального реєстру відповідного суб'єкта Російської Федерації. У законі немає вказівок про те, що членами ревізійної комісії адвокатської палати можуть обиратися тільки делегати конференції. Використана в законі формулювання означає, що у разі обрання комісії на конференції її членами можуть бути обрані адвокати, як є, так і не є делегатами конференції. У випадках коли ревізійна комісія адвокатської палати обирається зборами, це питання не виникає, оскільки склад учасників зборів адвокатів за визначенням і є більшість (не менше двох третин) адвокатів, включених до відповідного регіонального реєстру.
2. Єдиною функцією ревізійної комісії є контроль за фінансово-господарською діяльністю адвокатської палати та її органів. Ревізійна комісія перевіряє відповідність видатків адвокатської палати на утримання апарату ради адвокатської палати, на утримання юридичних консультацій, виплату винагород членам ради, ревізійної та кваліфікаційної комісій, виплату додаткових винагород адвокатам, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством, адвокатську діяльність безкоштовно і за призначенням, а також інших витрат, вироблених адвокатської палатою та її органами. Ревізійна комісія не здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю адвокатських утворень.
У зв'язку з тим що законом не встановлений термін, на який обирається ревізійна комісія, перевибори її можуть здійснюватися за рішенням зборів (конференції) адвокатів на чергових зборах (конференції). У разі вибуття зі складу ревізійної комісії одного з її членів на чергових загальних зборах (конференції) членів колегії адвокатів можуть бути проведені вибори нового обличчя замість вибулого, але може бути переобрана і вся комісія у повному складі. На відміну від дострокового припинення повноважень ради адвокатської палати дострокове (тобто до чергового зібрання чи чергової конференції) припинення повноважень ревізійної комісії та скликання для цього позачергових зборів (конференції) законом не передбачено.
3. На роботу в ревізійній комісії, так само як і на роботу в раді адвокатської палати, не поширюється передбачений ст. 2 Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" заборона займатися поряд з адвокатською діяльністю іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності. Члени ревізійної комісії адвокатської палати мають право на отримання винагороди за роботу в комісії. При цьому члени ревізійної комісії зберігають право здійснювати адвокатську діяльність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 32. Ревізійна комісія "
 1. 1. Структура органів управління кооперативом
  Стаття 19 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» присвячена структурі органів управління кооперативом. Управління кооперативом здійснюють: 1) загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених); 2) правління кооперативу; 3) наглядова рада кооперативу, створюваний в споживчому кооперативі в обов'язковому порядку, у виробничому кооперативі в разі, якщо число членів
 2. Управління.
  Суспільство, як і кооператив (на відміну від товариств), має органи управління (ст. 91 ГК, гл. IV Закону про ТОВ), компетенція яких та порядок прийняття ними рішень визначаються Законом та статутом товариства (п. 2 ст. 91), при цьому на відміну від кооперативів тут немає жорсткого зв'язку між участю в суспільстві і перебуванням у його органах управління (тобто органи можуть формуватися не тільки з числа
 3. 24. Структура органів управління кооперативом
  Стаття 19 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію» посвященаструктуре органів управління кооперативом. Управління кооперативом здійснюють: 1) загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених); 2) правління кооперативу; 3) наглядова рада кооперативу, створюваний в споживчому кооперативі в обов'язковому порядку, у виробничому кооперативі в разі, якщо число членів
 4. Стаття 30. Збори (конференція) адвокатів
  1. Відповідно до частини 1 коментованої статті вищим органом адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації є збори адвокатів. Якщо чисельність адвокатської палати перевищує 300 осіб, вищим органом адвокатської палати є конференція адвокатів. Збори (конференція) адвокатів скликається не рідше одного разу на рік. Збори (конференція) адвокатів вважається правомочним, якщо в його
 5. Стаття 5.3. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму
  Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму, прийнятого в межах її компетенції, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 6. 69. Яким шляхом вносяться зміни і доповнення до установчих документів Європейського Союзу?
  Установчі документи Європейського Союзу за формою є міжнародними договорами (Договір про ЄС і Договір про Евратоме 1957 р., Договір про Європейський Союз 1992 р.). Отже, їх перегляд здійснюється також у договірному порядку, вимагає згоди всіх держав-членів. Процедура перегляду установчих документів передбачена ст. 48 Договору про Європейський Союз і підрозділяється на
 7. Стаття 28. Обов'язки призовної комісії та військового комісара з призову громадян на військову службу та порядок роботи призовної комісії
  Стаття 28. Обов'язки призовної комісії та військового комісара з призову громадян на військову службу та порядок роботи призовної
 8. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  Контрольний орган муніципального освіти - це орган місцевого самоврядування, утворений з метою контролю за виконанням місцевого бюджету, дотриманням встановленого порядку підготовки та розгляду проекту місцевого бюджету, звіту про його виконання, а також у метою контролю за дотриманням встановленого порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності.
 9. Стаття 2.4. Адміністративна відповідальність посадових осіб
  Адміністративній відповідальності підлягає посадова особа в разі вчинення ним адміністративного правопорушення у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх службових обов'язків. Примітка. Під посадовою особою в цьому Кодексі слід розуміти особу, постійно, тимчасово або у відповідності зі спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади, тобто
 10. Коментар до п. 3
  7 . Коментованій нормою права передбачено, що призовна комісія суб'єкта Російської Федерації має право скасовувати рішення нижчих призовних комісій. Рішення призовної комісії суб'єкта Російської Федерації про скасування рішення призовної комісії району заносяться в книгу протоколів засідань призовної комісії суб'єкта Російської Федерації і в кінці робочого дня підписуються
 11. Форма договору комісії
  . Чинний Цивільний кодекс не містить спеціальних приписів про форму договору комісії. Тому застосуванню підлягають загальні правила про форму угод (ст. 158-165 ЦК) і формі договорів (ст. 434 ЦК). Оскільки в договорі комісії зазвичай бере участь хоча б одна юридична особа або індивідуальний підприємець, такі договори найчастіше полягають в простій письмовій формі. Пункт 9 Правил
 12. Управління
  . Товариство має органи управління, компетенція яких, порядок прийняття ними рішень та виступи від імені товариства визначаються Законом та статутом (п. 4 ст. 103 ЦК). Як і в інших господарських товариствах, тут немає жорсткого зв'язку між участю в суспільстві і перебуванням у його органах управління (тобто органи можуть формуватися не тільки з числа акціонерів), а можливість одночасної участі
 13. Стаття 5.3. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму
  . Неподання відомостей і матеріалів по запиту виборчої комісії, комісії референдуму (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) 1. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму, прийнятого в межах її компетенції, - (в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від однієї
 14. 10.3. Державна реєстрація та органи підприємства
  Документи, надані для державної реєстрації підприємства: 1) заяву про реєстрацію; 2) статут, затверджений засновником (засновниками), 3) рішення про створення підприємства або договір засновників; 4) документи, що підтверджують оплату не менше 50% статутного капіталу підприємства; 5) свідоцтво про сплату державного мита. Правоздатність підприємства
 15. Стаття 990. Договір комісії
  1. За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. За операції, укладеної комісіонером з третьою особою, набуває права і стає зобов'язаним комісіонер, хоча б комітент і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини
 16. Стаття 23.2. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав
  1. Районні (міські), районні в містах комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав розглядають справи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 цього Кодексу. 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 11.18 справжнього
© 2014-2022  yport.inf.ua