Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 46. Штрафи та інші суми примусового вилучення

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104 -ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 1 статті 46 буде доповнено підпунктом 8 такого змісту: "8) суми грошових стягнень (штрафів) за порушення законодавства Російської Федерації про пожежну безпеку: у федеральний бюджет - за нормативом 50 відсотків; до бюджетів суб'єктів Російської Федерації - за нормативом 50 про-центів. "
1. Суми грошових стягнень (штрафів) за порушення законодавства Російської Федерації підлягають зарахуванню до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації в наступному порядку:
1) за порушення законодавства Російської Федерації про основи конституційного ладу Російської Федерації, про державного-ських символах Російської Федерації, державні нагороди, громадянство Російської Федерації, про державну владу Рос-сийской Федерації, про державну службу Російської Федерації, про вибори і референдуми Російської Федерації, про уполномо-ченном з прав людини в Російській Федерації, про Уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини, про зовнішню політику і міжнародних відносинах, про воєнний і надзвичайний стан, про оборону і безпеки держави, про воїн-ської обов'язок і військову службу, про Державну кордоні Російської Федерації, про державне оборонне замовлення, про государ-ственном матеріальному резерві, про експортний контроль, про використання атомної енергії, про протидію легалізації (відмивання-нию) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, про обіг наркотичних і психотропних засобів, про внутрішніх морських водах, територіальному морі, континентальному шельфі, про виняткову економічну зону Російської Феде -рації, про технічне регулювання, про забезпечення єдності вимірювань, про державний контроль за здійсненням міжнародних-них автомобільних перевезень, про державне регулювання цін (тарифів), про банки і банківську діяльність, про ринок цінних паперів, про організовані торгах, про природні монополії, про захист конкуренції, антимонопольного законодавства Російської Федерації, трудового, валютного, митного, бюджетного (в частині федерального бюджету), кримінального (у частині злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави, державної влади Російської Федерації, інтересів державної служби Російської Федерації, правосуддя, порядку управління, військової служби, миру і безпеки людства), кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства Російської Федерації, а також законодавства Російської Федерації про судоустрій, про виконавче провадження та судові штрафи - до федерального бюджету - за нормативом 100 відсотків;
(в ред. Федеральних законів від 03.12.2011 N 378-ФЗ, від 21.11.2011 N 327-ФЗ)
2) за порушення законодавства Російської Федерації про рекламу і невиконання приписів антимонопольного органу:
у федеральний бюджет - за нормативом 40 відсотків;
до бюджету суб'єкта Російської Федерації, на території якого зареєстровані юридичні особи або індивідуальні підприємці, які допустили порушення законодавства Російської Федерації про рекламу, - за нормативом 60 відсотків;
3) за порушення законодавства Російської Федерації про державних позабюджетних фондах і про конкретні види зобо-тельного соціального страхування, в тому числі в частині бюджетів державних позабюджетних фондів, - до бюджетів відповідних державних позабюджетних фондів за нормативом 100 відсотків, якщо інше не передбачено цим підпунктом. Суми де-ніжних стягнень (штрафів), що накладаються Пенсійним фондом Російської Федерації та його територіальними органами відповідно до статей 48 - 51 Федерального закону "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страху-вання Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового міді-цинского страхування ", підлягають зарахуванню до бюджетів державних позабюджетних фондів у наступному порядку:
до бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації - за нормативом 83 відсотка;
до бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування - за нормативом 17 відсотків;
(в ред. Федерального закону від 06.10.2011 N 270-ФЗ)
абзац втратив чинність з 1 січня 2012 року. - Федеральний закон від 06.10.2011 N 270-ФЗ;
(пп. 3 в ред. Федерального закону від 24.07.2009 N 213-ФЗ)
4) за порушення лісового законодавства, встановлене на лісових ділянках, що перебувають у федеральній власності, в собст-ності суб'єктів Російської Федерації, в муніципальній власності, - відповідно до федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету за нормативом 100 відсотків;
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 підпункт 5 пункту 1 статті 46 буде викладено в новій редакції.
5) за порушення водного законодавства, встановлене на водних об'єктах, що перебувають у федеральній власності, собст-ності суб'єктів Російської Федерації, муніципальної власності, - відповідно до федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету за нормативом 100 відсотків;
6) за порушення законодавства Російської Федерації про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, поселень, муніципальних районів, міських округів, внут -рігородскіх муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, державних позабюджетних фондів Російської Федерації, територіальних державних позабюджетних фондів - відповідно до федерального бюджету, бюд-Жети суб'єктів Російської Федерації, бюджети поселень, бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджети територіальних державних позабюджетних фондів за нормативом 100 відсотків;
6.1) за порушення законодавства Російської Федерації про автомобільні дороги та про дорожню діяльності , встановлюю-ного:
правила перевезення великогабаритних та великовагових вантажів автомобільними дорогами загального користування федерального, ре-гіонального або міжмуніципального, місцевого значення, - відповідно до федерального бюджету, бюджету суб'єкта Російської Федеративної-ції, місцевий бюджет за нормативом 100 відсотків;
Абзац третій підпункту 6.1 пункту 1 статті 46 набирає чинності з 1 листопада 2014 (пункт 2 статті 6 Федерального закону від 06.04.2011 N 68-ФЗ (ред. від 29.12.2012)).
Внесення плати в рахунок відшкодування шкоди, завданої автомобільним дорогам загального користування федерального значення транспортними засобами, що мають дозволену максимальну масу понад 12 тонн, - до федерального бюджету за нормативом 100 відсотків;
(пп. 6.1 введений Федеральним законом від 06.04.2011 N 68-ФЗ)
6.2) за порушення законодавства Російської Федерації про безпеку дорожнього руху - до бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації за нормативом 100 відсотків ;
(пп. 6.2 введений Федеральним законом від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
7) за порушення законодавства Російської Федерації, не передбаченого цим пунктом і пунктами 2 і 3 цієї статті, - до бюджетів муніципальних районів, міських округів, міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга за місцем знаходження органу або посадової особи, яка прийняла рішення про накладення грошового стягнення (штрафу), за нормативом 100 відсот-ків.
2. Суми грошових стягнень (штрафів) за порушення законодавства про податки і збори підлягають зарахуванню до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації в наступному порядку:
1) суми грошових стягнень (штрафів), що обчислюються виходячи із сум податків (зборів), передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори, - до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації за нормативами відрахувань, установ-ленним бюджетним законодавством Російської Федерації стосовно до відповідних податків (зборів);
2) суми грошових стягнень (штрафів), передбачених статтями 116, 118 і 119.1, пунктами 1 і 2 статті 120, статтями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Податкового кодексу Російської Федерації:
(в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 229-ФЗ)
у федеральний бюджет - за нормативом 50 відсотків;
до бюджетів муніципальних районів , міських округів, міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга за місцем на-ходіння органу або посадової особи, яка прийняла рішення про накладення грошового стягнення (штрафу), - за нормативом 50 відсот-ків;
3) суми грошових стягнень (штрафів), передбачених статтею 129.2 Податкового кодексу Російської Федерації, - в бюдже-ти суб'єктів Російської Федерації, якщо інше не передбачено законами суб'єктів Російської Федерації, за нормативом 100 відсот-ків.
3. Суми грошових стягнень (штрафів) за адміністративні правопорушення у сфері податків і зборів, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, підлягають зарахуванню до бюджетів бюджетної системи Росій-ської Федерації в наступному порядку:
у федеральний бюджет - за нормативом 50 відсотків;
до бюджетів муніципальних районів, міських округів, міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга за місцем на-ходіння органу або посадової особи, яка прийняла рішення про накладення грошового стягнення (штрафу), - за нормативом 50 відсот-ків.
4. Суми грошових стягнень (штрафів) за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації (у частині бюджетів суб'єктів Російської Федерації), а також грошових стягнень (штрафів), встановлених законами суб'єктів Російської Федерації, за винятком грошових стягнень (штрафів) за недотримання муніципальних правових актів, підлягають зарахуванню до бюджетів відповід суб'єктів Російської Федерації за нормативом 100 відсотків.
Суми грошових стягнень (штрафів) за недотримання муніципальних правових актів підлягають зарахуванню до бюджетів муни-ціпальних утворень, якими прийняті відповідні муніципальні правові акти, за нормативом 100 відсотків.
(П. 4 в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
5. Суми грошових стягнень (штрафів) за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації (у частині бюджетів поселень, бюджетів муніципальних районів, бюджетів міських округів, бюджетів внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга), а також грошових стягнень (штрафів), встановлених правовими актами органів місцевого самоврядування поселень, муніципальних районів, міських округів, внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, підлягають зарахуванню відповідно до бюджетів поселень, бюджети му-муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального зна-чення Москви і Санкт-Петербурга за нормативом 100 відсотків.
6. Суми конфіскацій, компенсацій та інші засоби, в примусовому порядку вилучаються в доход Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, поселень, муніципальних районів, міських округів, внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, державних позабюджетних фондів Російської Федерації, територій-альних державних позабюджетних фондів відповідно до законодавства Російської Федерації і рішеннями судів, під-лягають зарахуванню до відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації за нормативом 100 відсотків.
Суми від реалізації конфіскованих в установленому порядку знарядь полювання, рибальства та продукції незаконного природо-користування, а також за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищі, підлягають зарахуванню до бюджетів муніципальних районів, міських округів, міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга за місцем заподіяння шкоди навколишньому середовищу за нормативом 100 відсотків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 46. Штрафи та інші суми примусового вилучення "
 1. Стаття 3.6. Оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення
  1. Оплатним вилученням знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення є їх примусове вилучення та подальша реалізація з передачею колишньому власнику вирученої суми за вирахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета. Оплатне вилучення призначається суддею. 2. Оплатне вилучення мисливської зброї, бойових припасів та інших дозволених знарядь полювання чи рибальства
 2. 1. Примусові позики
  . Фіскальна суть примусового позики виявляється в першу чергу в тих матеріальних перевагах, які отримує відповідне публічна освіта від його розміщення. Примусова позика, як правило, розміщується під досить низький відсоток, іноді на тривалий термін, та інвестиційна непривабливість даного вкладення для приватної особи компенсується його примусовим
 3. Оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення.
    Таким є їх примусове вилучення та подальша реалізація з передачею колишньому власнику вирученої суми за вирахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета (ст. 3.6 КпАП). Ця міра покарання застосовується, наприклад, за такі правопорушення, як порушення правил виробництва, продажу, колекціонування, експонування, обліку, зберігання, носіння або знищення зброї і патронів до нього
 4. 36. Поняття і характеристика неподаткових доходів бюджетів.
    податкові доходи - обов'язкові, безоплатні, безповоротні платежі на користь бюджету До неподаткових доходів бюджетів належать: доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, за винятком майна бюджетних і автономних установ, а також майна державних і муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних; доходи від
 5. Коментар до статті 32.2
    1. Адміністративний штраф є найпоширенішим видом адміністративних покарань; про правові критерії його обчислення див. коментар до ст. 3.5. Обчислення адміністративного штрафу у величині, кратної вартості предмета, з'явився безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення, передбачено ст. 7.27
 6. Стаття 27.11. Оцінка вартості вилучених речей та інших цінностей
    1. Вилучені речі підлягають оцінці в разі, якщо: нормою про відповідальність за адміністративне правопорушення передбачено призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного штрафу, який обчислюється у величині, кратної вартості вилучених речей; вилучені речі піддаються швидкого псування і спрямовуються на реалізацію або знищення; вилучені з обігу відповідно з законодавством
 7. Стаття 354. Наслідки примусового вилучення заставленого майна
    1. Якщо право власності заставодавця на майно, що є предметом застави, припиняється на підставах та в порядку, що встановлені законом, внаслідок вилучення (викупу) для державних або муніципальних потреб, реквізиції або націоналізації заставодавцю надається інше майно або відповідне відшкодування, право застави поширюється на надане замість майно
 8. Стаття 20.25. Ухилення від виконання адміністративного покарання
    (В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 410-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 1. Несплата адміністративного штрафу в строк, передбачений цим Кодексом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в двократному розмірі суми несплаченого адміністративного штрафу, але не менше однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. (У
 9. Стаття 32. Злісне ухилення від сплати штрафу
    Коментар до статті 32 1. Злісним ухиленням від сплати штрафу є його несплата у тридцятиденний термін. Закон встановлює різні правові наслідки злісного ухилення від сплати штрафу залежно від того, призначений штраф в якості основного або додаткового покарання. 2. У разі злісного ухилення від сплати штрафу або частини штрафу (тобто несплати у встановлений
 10. Стаття 19.32. Порушення законодавства про громадський контроль за забезпеченням прав людини в місцях примусового утримання
    (Введена Федеральним законом від 01.07.2010 N 132-ФЗ) 1. Перешкоджання здійсненню відповідно до законодавства Російської Федерації громадського контролю за забезпеченням прав людини в місцях примусового утримання - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. 2. Порушення членом громадської
 11. Вилучення речей і документів
    . Вилучення речей, які стали знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, та документів, що мають значення доказів у справі про адміністративне правопорушення та виявлених на місці його вчинення або при особистому огляді, огляді речей, що знаходяться при фізичній особі, і огляді транспортного засобу, здійснюється посадовими особами, наділеними правом виробляти
 12. Стаття 41. Види доходів бюджетів
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. До доходів бюджетів належать податкові доходи, неподаткові доходи і безоплатні надходження. 2. До податкових доходів бюджетів належать доходи від передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори федеральних податків і зборів, у тому числі від податків, передбачених спеціальними податковими режимами, регіональних та
 13. Коментар до статті 3.6
    1. Оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення може встановлюватися і застосовуватися в якості як основного, так і додаткового адміністративного покарання. За змістом ч. 1 - 3 ст. 8.17 КоАП під знаряддям вчинення адміністративного правопорушення мається на увазі нерухома річ - судно морського транспорту (див. також п. 5 коментарю до ст. 3.7), в
 14. Стаття 55. Умови та порядок вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
    1. Вилучення, в тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб здійснюється з підстав, встановлених статтею 49 цього Кодексу. 2. Примусове відчуження земельної ділянки для державних або муніципальних потреб може бути проведено лише за умови попереднього і рівноцінного відшкодування вартості земельної ділянки на підставі
 15. Примусове вилучення майна
    Цивільне законодавство Росії передбачає такі виключні випадки примусового вилучення майна у власника. 1. Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника. Таке вилучення проводиться за рішенням суду (якщо інший порядок не передбачений законом або договором). 2. Відчуження майна, яке не може належати даній особі в силу закону. Таке
 16. Конфіскація знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення.
    На відміну від оплатного вилучення ця міра є примусове безоплатне звернення в дохід держави не вилучених з обороту речей, що стали знаряддям або предметом вчинення адміністративного правопорушення. Наприклад, такий вид покарання застосовується за незаконне виробництво, поставку або закупівлю етилового спирту (ст. 14.17 КоАП), порушення правил продажу етилового спирту,
 17. Стаття 106. Додавання або зменшення судового штрафу
    1. Визначення про накладення судового штрафу в апеляційному чи касаційному порядку оскарженню не підлягає (ст. 331, 371 ЦПК). Однак особа, на яку накладено штраф, має право висловити незгоду з ним за допомогою подачі заяви про складання або зменшення штрафу. Встановлений у коментованій статті термін на подачу такої заяви у разі пропуску з поважних причин може бути
© 2014-2022  yport.inf.ua