Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики, 2004 - перейти до змісту підручника

Коментар до статті 32.2


1. Адміністративний штраф є найпоширенішим видом адміністративних покарань; про правові критерії його обчислення див. коментар до ст. 3.5.
Обчислення адміністративного штрафу у величині, кратної вартості предмета, з'явився безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення, передбачено ст. 7.27 (дрібне розкрадання) і ч. 2 ст. 8.17 (порушення правил видобутку (промислу) водних біологічних (живих) ресурсів та їх охорони чи умов ліцензії на водокористування, дозволи (ліцензії) на промисел водних біологічних (живих) ресурсів внутрішніх вод, територіального моря, континентального шельфу і (або) виключної економічної зони РФ) КоАП (див. також коментарі до зазначених статей).
2. Частиною 1 цієї статті передбачено умови добровільного виконання постанови (рішення) про накладення адміністративного штрафу особою, щодо якої її винесено.
Сума адміністративного штрафу може бути внесена безпосередньо фізичною особою, залученими до адміністративної відповідальності, законним представником фізичної особи, законним представником юридичної особи, щодо яких винесено постанову про накладення адміністративного штрафу, в банк або інша кредитна установа або перерахована зазначеними особами, за винятком випадків справляння адміністративного штрафу, вчиненого фізичною особою, на місці вчинення адміністративного правопорушення (див. коментар до ст. 32.3).
3. Примусове виконання постанови (рішення) про накладення адміністративного штрафу передбачено у разі несплати адміністративного штрафу у строк, передбачений ч. 1 коментарів статті.
Відповідно до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 119-ФЗ "Про виконавче провадження" примусове виконання судових актів і актів інших органів в Російській Федерації покладається на судових приставів-виконавців.
Згідно ст. 45 Федерального закону "Про виконавче провадження" до заходів примусового виконання відносяться:
- звернення стягнення на майно боржника шляхом накладення арешту на майно та його реалізації;
- звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші види доходів боржника;
- звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника, що знаходяться в інших осіб;
- вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у виконавчому документі;
- інші заходи, що приймаються відповідно до Федерального закону "Про виконавче провадження" та іншими федеральними законами, що забезпечують виконання виконавчого документа.
Відповідно до ст. 64 - 66 Федерального закону "Про виконавче провадження" стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника звертається при виконанні рішень про стягнення періодичних платежів, стягнення суми, що не перевищує двох МРОТ, за відсутності у боржника майна або недостатності майна для повного погашення стягуються сум.
Розмір утримань із заробітної плати та інших видів доходів боржника вираховується із суми, що залишилася після утримання податків.
При виконанні виконавчого документа з боржника може бути утримано не більше 50% заробітної плати і прирівняних до неї платежів та видач до повного погашення стягуються сум. При утриманні з заробітної плати і прирівняних до неї платежів та видач за кількома виконавчими документами за працівником повинна бути збережено 50% заробітку.
Примусове виконання постанови (рішення) про накладення адміністративного штрафу здійснюється відповідно до ст. 428 - 445 ЦПК; перелік видів майна, що належить громадянину на праві власності, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами, встановлений ч. 1 ст. 446 ЦПК; згідно ч. 2 зазначеної статті перелік майна організацій, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами, визначається федеральним законом.
Про порядок виконання судових актів стосовно до вирішення по справі про адміністративне правопорушення, винесеним суддею арбітражного суду, см. п. 1 коментаря до ст. 31.3, п. 1 коментаря до ст. 31.5, п. 2 коментарю до ст. 31.7.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до статті 32.2 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  коментар / під ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 13; Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. В.П. Мозоліна, М.Н. Малєїн. М., 2004. С. 6 (автор коментаря в тому і іншому джерелі - В.П. Мозолин). * (25) СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1. * (26) Див: Давидова Г.Н. Юридична процедура в цивільному праві. Загальна
 2. Стаття 1. Кримінальне законодавство Російської Федерації Коментар до статті 1
  статтею встановлено, що нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, підлягають включенню до КК РФ. Тому при прийнятті нових законів, що регулюють питання кримінальної відповідальності (в будь-якому аспекті), вони включаються до КК РФ. Жоден подібний закон не діє самостійно. Правова регламентація питань кримінальної відповідальності тільки на рівні КК РФ має прогресивне
 3. Стаття 2. Завдання Кримінального кодексу Російської Федерації Коментар до статті 2
  Завдання кримінального закону пов'язані в першу чергу з історичним походженням кримінального права. На певному етапі розвитку людського суспільства воно виникло як реакція держави на злочинні посягання, які заподіюють шкоду або створюють загрозу заподіяння шкоди позитивним суспільним відносинам, інтересам соціуму. Ці об'єкти і покликаний захистити кримінальний закон своїми специфічними
 4. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  статті 10 КК Російської Федерації та пункті 13 статті 397 КПК Російської Федерації, узгоджується як з вимогою Конституції Російської Федерації про необхідність надання зворотної сили будь-якого закону, що усувають або пом'якшують відповідальність (частина 2 статті 54), так і з проголошуваними нею принципами справедливості та пропорційності обмежень прав і свобод конституційно значимим цілям
 5. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  статті 285 Кримінального кодексу Російської Федерації "зазначив наступне: як випливає з примітки 1 до ст. 285 КК РФ, їм встановлюється єдиний правовий статус громадян, які здійснюють певні види діяльності у відповідних органах та установах, і не передбачається яких би то не було обмежень чи переваг у зв'язку з підлогою, расою, національністю, мовою, походженням та іншими
 6. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  Принцип провини визначає, що особа підлягає кримінальній відповідальності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її. Об'єктивне зобов'язання, тобто кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина,
 7. Стаття 6. Принцип справедливості Коментар до статті 6
  У ст. 6 КК РФ розкривається зміст принципу справедливості, відповідно до якого покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. В зміст принципу справедливості включено і
 8. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 9. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 10. Стаття 9. Дія кримінального закону в часі Коментар до статті 9
  У ст. 9 КК РФ закріплено загальне принципове положення, властиве кримінальному праву Росії, а також прийняте кримінально-правовими системами сучасних демократичних правових держав про те, що правова оцінка діяння повинна здійснюватися у відповідності з тим законом, який діяв на момент його вчинення. Такий підхід до вирішення питання про дію кримінального закону в часі
© 2014-2022  yport.inf.ua