Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 2. Структура бюджетного законодавства Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Бюджетне законодавство Російської Федерації складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно з ним федераль-них законів про федеральний бюджет, федеральних законів про бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації, законів суб'єктів Російської Федерації про бюджети суб'єктів Російської Федерації, законів суб'єктів Російської Федерації про бюджети територіальних державних позабюджетних фондів, муніципальних правових актів представницьких органів муни-ціпальних утворень про місцеві бюджети (далі - закон (рішення) про бюджет), інших федеральних законів, законів суб'єктів Росій-ської Федерації і муніципальних правових актів представницьких органів муніципальних утворень, що регулюють правовідносини, зазначені у статті 1 цього Кодексу.
Федеральні закони, закони суб'єктів Російської Федерації, муніципальні правові акти представницьких органів муни-ціпальних утворень, передбачені частиною першою цієї статті, не можуть суперечити цьому Кодексу.
Положення частини третьої статті 2 (в редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до проектів федеральних законів, внесеним до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації після дня набрання чинності Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
Внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації, а також призупинення, скасування та визнання такими, що втратили си-лу положень Бюджетного кодексу Російської Федерації здійснюються окремими федеральними законами і не можуть бути вклю-чени в тексти федеральних законів, що змінюють (що припиняють, які скасовують, які визнають такими, що втратили силу) інші законо-тільні акти Російської Федерації або містять самостійний предмет правового регулювання.
(Частина третя введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 2. Структура бюджетного законодавства Російської Федерації"
 1. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 2. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації означає єдність бюджетного законодавства Російської Феде-рації, принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, форм бюджетної документації і бюд-житній звітності, бюджетної класифікації бюджетної системи Російської Федерації, санкцій за порушення
 3. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 4. Контрольні питання і завдання
  1. Що є основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів
 5. Тема 1. Поняття бюджетного права
  Поняття і зміст бюджету. Бюджет як економічна, матеріальна та правова категорія. Види бюджетів. Роль і значення бюджетів у функціонуванні держави і муніципальних утворень. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права.
 6. Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
  1. До бюджетних правовідносин відносяться: відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин у процесі формування доходів і здійснення видатків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулюються-вання державного та муніципального боргу; (в ред. Федерального закону від 26.04. 2007 N 63-ФЗ) відносини,
 7. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  Бюджетне пристрій і бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип
 8. Стаття 281. Порушення бюджетного законодавства Російської Федерації
  Невиконання чи неналежне виконання встановленого цим Кодексом порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів бюджетної системи Російської Федерації призна-ється порушенням бюджетного законодавства Російської Федерації, яке тягне застосування до порушника заходів примусу ня. (В ред. Федерального закону від
 9. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів,
 10. Стаття 4. Бюджетне законодавство Російської Федерації і норми міжнародного права
  1. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені бюджет-ним законодавством Російської Федерації, застосовуються правила міжнародного договору. 2 . Міжнародні договори Російської Федерації застосовуються до бюджетних правовідносин, зазначеним у статті 1 настою-ного Кодексу, безпосередньо, за винятком випадків, коли з міжнародних
 11. 5. Надання міжбюджетних трансфертів.
  Порядок та умови надання міжбюджетних трансфертів визначені у гл. 16 ("Міжбюджетні трансферти") БК РФ. Зауважимо, що зазначена глава відповідно до Федерального закону від 30 грудня 2008 р. N 310-ФЗ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації і Федеральний закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання бюджетного процесу і
 12. Стаття 38.1. Принцип підвідомчості видатків бюджетів
  (введена Федеральним законом від 26.04 .2007 N 63-ФЗ) Принцип підвідомчості видатків бюджетів означає, що одержувачі бюджетних коштів мають право отримувати бюджетні асигнувань та ліміти бюджетних зобов'язань тільки від головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, у віданні яких-го вони знаходяться. Головні розпорядники (розпорядники) бюджетних коштів не вправі розподіляти
 13. 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
  бюджетна система РФ - це заснована на економічних відносинах і держ. устрої РФ, регульована законодавством РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів держ. позабюджетних фондів. Включення в бюджетну систему бюджетів держ. позабюджетних фондів є досить умовним, оскільки такі фонди істотно відрізняються від держ. та місцевих бюджетів
© 2014-2022  yport.inf.ua