Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 10. Трудове законодавство, інші акти, що містять норми трудового права, і норми міжнародного права

Коментар до статті Коментований Кодекс, на відміну від колишнього КЗпП, передбачає окрему статтю, присвячену співвідношенню між нормами міжнародного права, міжнародними договорами та національним законодавством про працю. Цим підкреслюється основоположне значення вперше закріпленого в Конституції РФ положення про те, що загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Реалізація даного положення означає, що норми міжнародного права слід розглядати як норми прямої дії, які повинні застосовуватися всіма державними органами, включаючи суди. При обгрунтуванні своїх вимог як громадяни, так і юридичні особи можуть посилатися на норми міжнародного права.
Частина 2 коментованої статті не слід розуміти в тому плані, що пріоритет завжди за нормами міжнародного права. Співвідношення між ними і національним законодавством про працю вирішується на користь міжнародного права та міжнародних договорів, якщо ними встановлюються більш пільгові для громадян норми і правила в порівнянні з нормативними правовими актами Російської Федерації. Міжнародні договори набувають юридичної сили після їх ратифікації. Росія після розпаду Радянського Союзу стала його правонаступником по всіх ратифікованим міжнародним угодам. Конституція РФ (ст. 46) надає кожному право звертатися в міждержавні органи по захисту прав і свобод людини, якщо вичерпані всі наявні внутрішньодержавні засоби правового захисту. З вступом Росії до Ради Європи розширилися можливості міжнародно-правового захисту порушених прав. Серед міжнародних правових документів особливе значення для трудового права мають конвенції МОП, які визначають зміст всіх правових інститутів законодавства про працю та соціальне забезпечення. Суди використовують ці конвенції при вирішенні конкретних трудових суперечок. Так, обгрунтовуючи правомірність вимоги працівників на своєчасну виплату заробітної плати, Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду РФ послалася не тільки на Конституцію РФ і трудове законодавство, а й на Конвенцію МОП N 95 "Щодо захисту заробітної плати" (1949), яка захищає право працівника на своєчасне та в повному обсязі отримання винагороди за свою працю (Судова практика у цивільних справах. М., 1997. С. 163). Посилання на Конвенцію МОП N 95 цілком правомірна, оскільки, не визначаючи конкретних термінів виплати заробітної плати, ця Конвенція містить принципове положення про те, що заробітна плата повинна виплачуватися через регулярні проміжки часу. Тому несвоєчасна її виплата є порушенням не тільки законодавства РФ, а й міжнародно-правових зобов'язань у сфері праці.
Важливу роль в регулюванні трудових відносин відіграє Декларація МОП про основоположні принципи і права у сфері праці. Її значення визначається насамперед тим, що вона закріплює основоположні міжнародно-правові принципи у сфері праці, які обов'язкові для держав - членів МОП незалежно від ратифікації відповідних конвенцій. Такими принципами є: свобода об'єднання та дієве визнання права на ведення колективних переговорів; скасування всіх форм примусової чи обов'язкової праці; реальна заборона дитячої праці; недопущення дискримінації у галузі праці та занять.
Нижче наводиться перелік конвенцій МОП, що діють на території Російської Федерації, а також текст Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці, що має особливе значення для регулювання трудових відносин, та додаток до неї, визначальне механізм реалізації цієї Декларації. Даний механізм дозволяє щорічно вимагати від держав - членів МОП, які не ратифікували основоположні конвенції, представлення доповідей про прогрес, досягнутий у застосуванні проголошених у них принципів.
Конвенція N 10 "Про мінімальний вік допуску дітей на роботу в сільському господарстві" (1921);
Конвенція N 11 "Про право на організацію та об'єднання працівників у сільському господарстві "(1921);
Конвенція N 13" Про використання свинцевих білил в малярському справу "(1921);
Конвенція N 14" Про щотижневий відпочинок на промислових підприємствах "(1921);
Конвенція N 15" Про мінімальний вік допуску підлітків на роботу як вантажників вугілля або кочегарів у флоті "(1921);
Конвенція N 16 "Про обов'язковий медичний огляд дітей і підлітків, зайнятих на борту суден" (1921);
Конвенція N 23 "Про репатріацію моряків" (1926);
Конвенція N 27 "Про зазначення ваги важких вантажів, що перевозяться на суднах" (1929);
Конвенція N 29 "Про примусову чи обов'язкову працю" (1930);
Конвенція N 32 "Про захист від нещасних випадків трудящих, зайнятих на вантаженні або розвантаженні суден" (1932);
Конвенція N 45 "Про застосування праці жінок на підземних роботах в шахтах" (1935);
Конвенція N 47 "Про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень" (1935);
Конвенція N 52 "Про щорічні оплачувані відпустки" (1936);
Конвенція N 58 "Про мінімальний вік допуску дітей на роботу в морі" (1936);
Конвенція N 59 "Про мінімальний вік прийому дітей на роботу в промисловість" (1937);
Конвенція N 60 "Про вік приймання дітей на непромислові роботи" (1937);
Конвенція N 69 "Про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію" (1946);
Конвенція N 73 "Про медичний огляд моряків" (1946);
Конвенція N 77 "Про медичний огляд дітей та підлітків з метою з'ясування їх придатності до праці в промисловості "(1946);
Конвенція N 78" Про медичний огляд дітей та підлітків з метою з'ясування їх придатності до праці на непромислових роботах "(1946);
Конвенція N 79 "Про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах" (1946);
Конвенція N 81 "Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі" (1947);
Конвенція N 87 "Про свободу асоціації та захист права на організацію" (1948);
Конвенція N 90 "Про нічну працю підлітків у промисловості" (переглянута в 1948);
Конвенція N 92 "Про приміщення для екіпажу на борту суден" (переглянута в 1949);
Конвенція N 95 "Щодо захисту заробітної плати" (1949);
Конвенція N 98 "Про застосування принципів права на організацію та ведення колективних переговорів" (1949);
Конвенція N 100 "Про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності" (1951);
Конвенція N 103 "Про охорону материнства" (1952);
Конвенція N 105 "Про скасування примусової праці" (1957);
Конвенція N 106 "Про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах" (1957);
Конвенція N 108 "Про національні посвідчення особи моряків" (1958);
Конвенція N 111 "Про дискримінацію в галузі праці та занять" (1958);
Конвенція N 112 "Про мінімальний вік для прийняття на роботу рибалок" (1959);
Конвенція N 113 "Про медичний огляд рибалок" (1959);
Конвенція N 115 "Про захист трудящих від іонізуючої радіації" (1960);
Конвенція N 116 "Про частковий перегляд конвенцій" (1961);
Конвенція N 119 "Про забезпечення машин захисними пристроями" (1963);
Конвенція N 120 "Про гігієну праці в торгівлі і в установах "(1964);
Конвенція N 122" Про політику в галузі зайнятості "(1964);
Конвенція N 123" Про мінімальний вік допуску на підземні роботи в шахтах і рудниках "(1965);
Конвенція N 124" Про медичний огляд молодих людей з метою визначення їх придатності до праці на підземних роботах у шахтах і рудниках "(1965);
Конвенція N 126 "Про приміщення для екіпажу на борту риболовних суден" (1966);
Конвенція N 133 "Про приміщення для екіпажу на борту суден. Додаткові положення" (1970);
Конвенція N 134 "Про попередження виробничих нещасних випадків серед моряків" (1970);
Конвенція N 137 "Про соціальні наслідки нових методів обробки вантажів у портах" (1973);
Конвенція N 138 "Про мінімальний вік для прийому на роботу" (1973);
Конвенція N 139 "Про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики "(1974);
Конвенція N 142" Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів "(1975);
Конвенція N 147 "Про мінімальні норми на торговельних суднах" (1976);
Конвенція N 148 "Про захист трудящих від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом і вібрацією на робочих місцях" (1977);
Конвенція N 149 "Про зайнятість і умови праці та життя сестринського персоналу" (1977);
Конвенція N 150 "Про регулювання питань праці: роль, функції і організація "(1978);
Конвенція N 152" Про техніку безпеки та гігієну праці на портових роботах "(1979);
Конвенція N 155" Про безпечність та гігієну праці та виробниче середовище "(1981);
Конвенція N 156" Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі з сімейними обов'язками "(1981);
Конвенція N 159 "Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів" (1983);
Конвенція N 160 "Про статистику праці" (1985);
Конвенція N 162 "Про охорону праці при використанні азбесту" (1986);
Конвенція N 179 "Про найм і працевлаштування моряків" (1996);
Конвенція N 182 "Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці "(1999).
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
ДЕКЛАРАЦІЯ
від 18 червня 1998
ОБ основоположні принципи і права
У СФЕРІ ПРАЦІ "*"
--- ---
"*" Не наводиться.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 10. Трудове законодавство, інші акти, що містять норми трудового права, і норми міжнародного права "
 1. Коментар до статті 5.27
  1. За змістом ст. 5 Трудового кодексу РФ законодавство про охорону праці є складовою частиною трудового законодавства. Стосовно до ч. 1 коментованої статті слід враховувати, що ст. 5 Трудового кодексу РФ розрізняє поняття "трудове законодавство" і "інші нормативні правові акти, що містять норми трудового права". Відповідно до ст. 5 Трудового кодексу РФ до трудового
 2. Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірному порядку
  Коментар до статті 1. Стаття, що формулює одне з основних положень трудового права: крім законодавства трудові та безпосередньо пов'язані з ними відносини регулюються в договірному порядку; договірне регулювання здійснюється трудовим колективом в особі його представника та роботодавцем у формі угоди між працівниками і роботодавцями, укладеного на рівні
 3. Стаття 23.12. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Відповідно до Федерального закону від 24.07.2009 N 213-ФЗ стаття 5.44 визнана такою, що втратила силу з 1 січня 2010 року. Питання адміністративної відповідальності за приховування страхового випадку регламентуються статтею 15.34 даного документа. 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює
 4. Стаття 3. Цивільне законодавство і інші акти, які містять норми цивільного права
  1. Відповідно до Конституції Російської Федерації цивільне законодавство знаходиться у веденні Російської Федерації. 2. Цивільне законодавство складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів (далі - закони), що регулюють відносини, зазначені в пунктах 1 і 2 статті 2 цього Кодексу. Норми цивільного права, містяться в інших
 5. 2. Права та обов'язки членів об'єднання роботодавців
  У порядку, передбаченому статутом, усі члени об'єднання роботодавців мають право брати участь у формуванні та діяльності органів управління об'єднання; отримувати інформацію про його діяльність, брати участь у визначенні змісту та структури укладаються об'єднанням угод, що регулюють соціально-трудові відносини і пов'язані з ними економічні відносини; отримувати від об'єднання
 6. Коментар до статті 5.33
  Про співвідношення Трудового кодексу РФ до чинного на території РФ трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, см. п. 2 коментарю до ст. 5.27. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Про статус примирних процедур див. п. 1 - 3 коментарю до ст. 5.32. Виконання
 7. Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
    При підписанні трудового договору важливо ознайомити працівника під підпис з усіма локальними нормативними актами, що діють у роботодавця і пов'язаними з трудовою діяльністю працівника. Такі правила встановлені ст. 68 Трудового кодексу РФ. Згідно з вимогами трудового законодавства обов'язковими для ознайомлення є: - правила внутрішнього трудового розпорядку (ст. 68 Трудового
 8. 61. Загальні положення законодавства про працю
    Законодавство про працю визначає необхідні умови, що дозволяють узгоджувати інтереси роботодавця і працівника, інтереси держави, а також встановлює принципи правового регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин. Трудове право виконує функції соціального захисту населення. Основні принципи російського трудового законодавства: 1) праця вільний,
 9. 3. Трудова книжка
    Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 10. Контрольні питання до § 7.9
    1. Дайте визначення трудового спору. 2. Назвіть причини виникнення трудових спорів. 3. Які органи розглядають трудові спори? 4. Що розуміється під колективним трудовим
 11. 2.3. Невідповідність займаній посаді
    У п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ сказано, що працівника можна звільнити з ініціативи роботодавця у зв'язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації. Зверніть увагу! Звільнити працівника з причини недостатньої кваліфікації можна тільки після проведення атестації. Припинення
 12. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
    Не розглянуто в попередніх розділах наступні підстави для звільнення працівників за п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ з ініціативи роботодавця: - незадовільний результат випробування при прийнятті на роботу (ст. 71 Трудового кодексу РФ); - зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера). Це підстава
 13. Контрольні питання до § 7.1
    1. Які суспільні відносини становлять предмет трудового права? 2. Які особливості методу трудового права? 3. Хто може виступати в якості суб'єкта трудового правовідносини? 4. Що розуміється під змістом трудового
© 2014-2022  yport.inf.ua