Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 37. Заява боржника

1. Заява боржника подається до арбітражного суду в письмовій формі. Зазначена заява підписується керівником боржника - юридичної особи або особою, уповноваженим відповідно до установчих документів боржника на подання заяви про визнання боржника банкрутом, або боржник - громадянином.
Заява боржника може бути підписана представником боржника у разі, якщо таке повноваження прямо передбачено в довіреності представника.
2. У заяві боржника повинні бути зазначені:
найменування арбітражного суду, до якого подається зазначену заяву;
сума вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями, в тому числі строк виконання яких настав на дату подачі до арбітражного суду заяви боржника, у розмірі, який не заперечується боржником, із зазначенням причин виникнення заборгованості;
сума заборгованості з відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадян, оплаті праці працівників боржника та виплаті їм вихідних допомог, сума винагороди авторів результатів інтелектуальної діяльності;
розмір заборгованості по обов'язкових платежах;
обгрунтування неможливості задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або суттєвого ускладнення господарської діяльності при зверненні стягнення на майно боржника чи інших дій, що були підставою для подання заяви відповідно до цього Закону;
відомості про прийняті до виробництва судами загальної юрисдикції, арбітражними судами, третейськими судами позовних заявах до боржника, про виконавчих документах , а також про інших документах, пред'явлених для списання грошових коштів з рахунків боржника в безакцептному порядку;
відомості про наявне у боржника майно, у тому числі про кошти, і про дебіторську заборгованість;
реєстраційні дані боржника - юридичної особи (державний реєстраційний номер запису про державну реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків);
номери рахунків боржника в банках та інших кредитних організаціях, адреси банків та інших кредитних організацій;
кандидатура тимчасового керуючого (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого, найменування та адресу саморегулівної організації, членом якої він є) або найменування та адреса саморегулівної організації, з числа членів якої повинен бути затверджений тимчасовий керівник;
перелік доданих документів.
У випадку, якщо боржник у своїй діяльності використовує відомості, що становлять державну таємницю, в заяві вказується форма допуску до державної таємниці керівника боржника.
У заяві боржника можуть бути вказані інші мають відношення до розгляду справи про банкрутство відомості.
До заяви боржника можуть бути прикладені наявні у боржника клопотання.
У випадку, якщо в заяві боржника не вказана кандидатура тимчасового керуючого, в заяву боржника можуть бути включені додаткові вимоги до кандидатури тимчасового керуючого.
3. У заяві боржника - громадянина вказуються також відомості про зобов'язання боржника, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю.
4. Боржник зобов'язаний направити копії заяви боржника конкурсним кредиторам, в уповноважені органи, власнику майна боржника - унітарного підприємства, до ради директорів (наглядова рада) чи інший аналогічний колегіальний орган управління, а також іншим особам у випадках, передбачених цим Законом. У разі, якщо до подання заяви боржника обрані (призначені) представник власника майна боржника - унітарного підприємства, представник засновників (учасників) боржника, представник працівників боржника, копії заяви боржника направляються зазначеним особам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 37. Заява боржника "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  заявлені вимоги, суд також виходив з того обставини, що федеральний закон про можливість включення фінансових управлінь органів місцевого самоврядування в єдину систему органів державного управління фінансами Російської Федерації відсутня, що не є і договору або угоди обласного органу державної влади з мером м. Іркутська про передачу (делегування) яких-небудь
 3. § 2. Поняття і основні види угод
  заяву про залік - ст. 410 ГК, прийняття спадщини - ст. 1152 ЦК, схвалення угоди - абз. 2 п. 1 ст. 26 ЦК). Більшість цивілістів відносять до цих оборудок публічна обіцянка нагороди, оскільки вважають, що фактичний склад даної угоди вичерпується волевиявленням обіцяє про виплату нагороди тому, хто зробить вказане ним дію * (507). Насправді в фактичний склад публічного
 4. § 5. Умовні угоди
  заяву про абандоне (п. 3 ст. 279 КТМ). Те ж саме має бути визнано стосовно заяви про залік (ст. 410 ЦК), заяви про відмову від договору (п. 3 ст. 450, п. 2 ст. 977, п. 1 ст. 1037 ЦК) і заяви про вибір по альтернативному зобов'язанням (ст. 320 ЦК) * (571). Крім того, умова неприпустимо при схваленні (абз. 2 п. 1 ст. 26, п. 2 ст. 183 ЦК). Оскільки схвалення має припинити
 5. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  заявою державного органу або органу місцевого самоврядування, підлягає примусовому продажу з передачею колишньому власнику вирученої суми або передачі у державну чи муніципальну власність з відшкодуванням колишньому власникові вартості майна, визначеної судом. При цьому віднімаються витрати на відчуження майна. Якщо у власності громадянина чи юридичної особи
 6. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  заяви заперечення, а моменту виникнення правової підстави для його заяви. Так, покупець (боржник) має право посилатися на недоліки товару, переданого продавцем (цедентом), і у випадку, коли ці недоліки виявлено після отримання повідомлення. Заперечення боржника можуть ставитися до недійсності договору або його невиконання (неналежного виконання) цедентом, закінченню
 7. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  заяву, але і його конклюдентні дії, наприклад з використання частково виконаного. Формулюючи загальне правило про неприпустимість виконання по частинах, ст. 311 ЦК передбачає і деякі вилучення з нього. Виконання частинами розглядається в якості належного, якщо воно передбачене законом, іншими правовими актами, звичаями ділового обороту, умовами зобов'язання або випливає з
 8. § 5. Порука
  заяви домагання до поручителя (п. 1 ст. 363 ЦК) або строк, після закінчення якого зобов'язання поручителя припиняється (п. 4 ст. 367 ЦК). При встановленні обсягу зобов'язання поручителя сторони не пов'язані диспозитивним приписом п. 2 ст. 363 ГК. Так, вони можуть встановити суму, в межах якої поручитель зобов'язується задовольнити домагання кредитора, або обмежити зобов'язання
 9. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  заяви однієї із сторін * (1384). За своєю правовою природою така заява є односторонньою угодою * (1385). Відповідно, заява про залік не вимагає його прийняття іншою стороною, а породжує правовий ефект з моменту його сприйняття володарем зустрічного вимоги * (1386). Як і будь-яка угода, заява про залік вимагає дотримання умов її дійсності, відсутність яких може
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
© 2014-2022  yport.inf.ua