Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Страхувальник

Контрагентом страховика у зобов'язанні зі страхування виступає страхувальник.
Страхувальником (полисодержателей) визнається правосуб'єктність фізична або юридична особа, яка має страховий інтерес і вступило на передбачених у законі правилах страхування відповідного виду або визначених у договорі умовах в конкретне зобов'язання зі страхування зі страховою організацією (страховиком).
В окремих видах страхування закон імперативно встановлює страхувальника. Так, при обов'язковому державне страхування функції страхувальників виконують виключно федеральні органи виконавчої влади, що здійснюють страхування життя, здоров'я та майна державних службовців певних категорій (абз. 2 п. 1 ст. 969 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Страхувальник "
 1. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  страхувальників. Тому гарантом може виступити лише страхова організація, не тільки створена в якості такої, а й отримала ліцензію. У той же час слід визнати, що так як банківська гарантія не є спеціальною страховою діяльністю, то і отримання спеціальної ліцензії для її здійснення страхової організацією не потрібно: достатньо вважатися страховою організацією,
 2. § 4. Страхування
  страхувальника законом покладається обов'язок у певних випадках стати учасником страхового зобов'язання, застрахувати життя, здоров'я, майно інших осіб або свою цивільну відповідальність перед іншими особами за власний рахунок або за рахунок зацікавлених осіб. При цьому законом встановлюються умови здійснення обов'язкового страхування невиконання яких для страхувальника
 3. § 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база
  страхувальників та вигодонабувачів). Перший напрямок діяльності страховиків пов'язано безпосередньо з укладанням договорів страхування і здійсненням страхових виплат [2]. Однак зазначена діяльність неможлива без здійснення другого напрямку діяльності страховиків, які забезпечують фінансову стійкість всіх проведених страхових операцій. До цього напрямку відноситься відбір
 4. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  страхувальників (фізичних та юридичних осіб - кредиторів страховика), що здійснюється шляхом вчинення страхових виплат за рахунок грошових фондів, що формуються страховиком з сплачуваних даними особами страхових внесків. Фінансова стійкість страховика означає його можливість: 1) виконувати свої обов'язки перед згаданими кредиторами, тобто здійснювати страхові виплати за рахунок грошових
 5. § 5. Умовні угоди
  страхувальник має право вимагати від страховика виплати страхового відшкодування, а страховик зобов'язаний виплатити її страхувальнику (п. 1 ст. 929 ЦК) * (562). Що ж до іншого основного страхового відносини, яке складається з права страховика вимагати від страхувальника сплати страхових платежів та обов'язки страхувальника сплатити їх страховикові, то його виникнення не залежить від настання
 6. § 2. Ознаки речового права
  страхувальником). Навряд чи можна вважати ознакою речових прав та їх переважне задоволення перед зобов'язальними правами на одну і ту ж річ в разі колізії цих прав. Як приклад зворотного зазвичай дається посилання на те, що вимоги заставних кредиторів задовольняються раніше вимог кредиторів, які не мають забезпечення. Але навіть без вступу в дискусію про природу права
 7. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  страхувальника (вигодонабувача) до особи, відповідальної за збитки. Оскільки цей перелік є відкритим, до цієї ж групи слід віднести перехід до третьої особи, задовольнити за свій рахунок вимога кредитора, прав останнього за зобов'язанням у випадках, передбачених п. 2 ст. 313 ГК. Всі перераховані випадки розглядаються в юридичній літературі як єдиний інститут
 8. § 5. Обставини, що виключають цивільно-правову відповідальність
  страхувальника, вигодонабувача або застрахованої особи. У позадоговірних зобов'язаннях умисел потерпілого у всіх випадках виключає відповідальність заподіювача. Наприклад, якщо громадянин, який вирішив покінчити з собою, кинувся під автомобіль, то його власник повинен бути звільнений від відповідальності. Про вплив необережної вини потерпілого на розмір відповідальності боржника говорилося раніше
 9. § 1. Загальна характеристика страхування
  страхувальників. Страховим фондом розпоряджається страховик, який виплачує страхувальнику кошти у разі настання шкідливого обставини, від якого застрахувався даний страхувальник; - є безприбутковим для страхувальника, оскільки виплата із страхового фонду не може перевищувати розмір понесеного збитку і приводити до збагачення потерпілого; - полягає в поділі ризику
 10. § 2. Страхове правовідношення
  страхувальник) зобов'язується внести іншій особі (страховику) обумовлену плату (страхову премію), а страховик зобов'язується при настанні передбаченого обставини (страхового випадку) відшкодувати страхувальникові чи іншій особі заподіяні внаслідок цієї обставини збитки в межах обумовленої суми (майнове страхування) або виплатити страхувальнику або іншій особі обумовлену суму
© 2014-2022  yport.inf.ua