Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 3. Суб'єкти неспроможності


1. Інститут неспроможності почав розвиватися в середні століття перш за все як інститут торгового права. Суб'єктами законодавства про неспроможність були фізичні особи, які займаються торгівлею. Коли на зміну індивідуальним підприємцям прийшли їх об'єднання - торгові товариства, спеціальне законодавство починає поширювати свою дію і на юридичних осіб торгового права, перш за все на акціонерні товариства.
До теперішнього часу питання про коло суб'єктів конкурсного виробництва в різних країнах вирішується неоднаково.
2. У Німеччині суб'єктами конкурсного права можуть бути будь-які особи (фізичні або юридичні), незалежно від предмета їх діяльності та комерційного статусу, але «вони виявилися нездатними платити борги» (§ 102 ЦКУ). Необхідно відзначити, що комерсант може бути оголошений неспроможним незалежно від правової форми ведення підприємницької діяльності, і навіть ті торгові товариства, які, за загальним правилом, не визнаються правосуб'єктності, підпадають під дію ЦКУ (§ 209).
3. Аналогічно врегульовано питання і французьким правом. Так, закон № 85-98 постановляє, що процедура відновлення може бути застосовна до будь-якого комерсанту, реміснику, а також до будь-якій юридичній особі приватного права.
4. В Англії закон про неспроможність 1986 поширюється на фізичні особи і компанії, зареєстровані на підставі законів про компанії 1980 і 1985 років, за винятком страхових компаній, правове становище яких врегульовано законом про страхові компанії 1982 року, банків або інших банківських інститутів, що створюються і функціонують відповідно до закону про банки 1979 року.
Серед суб'єктів, щодо яких діє англійське законодавство про неспроможність, закон згадує і так звані «незареєстровані компанії». Значення цього терміна розкрито у ст. 220 закону про неспроможність 1986 року, відповідно до якої під незареєстрованої компанією розуміються будь ощадний банк, що діє на умовах довірчої власності, будь товариство, незалежно від характеру власності, будь-яка асоціація, за винятком залізничних компаній, інкорпорованих на підставі спеціального акту парламенту, а також компанії, зареєстровані на підставі закону про акціонерні компаніях або законодавства, що відноситься до компаній у Великобританії. Такі компанії можуть бути ліквідовані, тільки якщо основне місце ведення підприємницької діяльності знаходиться в Англії, Уельсі або Шотландії.
У США в результаті проведеної в 1979 році реформи вироб-
444
йшло розширення кола суб'єктів. Неспроможними можуть бути оголошені фізичні особи, товариства і корпорації. Не підпадають під дію закону страхові та банківські корпорації, будівельні та кредитні установи та спілки. Для залізничн ^ рожніх корпорацій передбачена спеціальна процедура реорганізації. Нині чинний закон поширюється на муніципальні організації та інші організації, яким законодавством штатів дозволяється піддатися процедурі врегулювання боргів, продиктованої законом про неспроможність. В окрему групу суб'єктів виділені брокери фондових і товарних бірж, для яких передбачена також спеціальна процедура врегулювання. Що стосується фізичних осіб, то в спеціальну категорію виділені особи з постійним доходом, для врегулювання боргів яких передбачена окрема процедура.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Суб'єкти неспроможності "
 1. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 2. § 6. Оголошення боржника неспроможним та його правові наслідки
  суб'єктів неспроможності, на яких розповсюдив свою дію закон про неплатоспроможність. Якщо раніше законодавство про банкрутства не застосовувалося до компаній, то в даний час компанії підлягають ліквідації або проходять через процедури врегулювання боргів відповідно до норм закону про неплатоспроможність 1986 року. Відносно компаній введена нова процедура, невідома
 3. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Суб'єктів, що висувають кандидатів у депутати за рахунок груп виборців за місцем проживання. Закон істотно скоротив депутатський корпус. Наприклад, в Московський міський Рада обиралося 500 депутатів (до цього 1000 чоловік). --- Відомості РРФСР. 1989. N 44. Ст. 1306. Проходили в 1990 р. на хвилі демократичних перетворень вибори до місцевих
 4. § 1. Поняття комерційного права
  суб'єктивного (особистого) ознаки. Комерційні відносини - це відносини, що регулюються цивільним правом, учасниками яких є спеціальні суб'єкти цивільного права - підприємці (особи, які здійснюють підприємницьку діяльність). На підприємців і відносини з їх участю в рамках цивільного права поширюється особливий нормативно-правовий режим. Комерційне право.
 5. § 1. Поняття і види підприємців
  суб'єктом цивільного права - підприємцем і визначає необхідність пред'явлення до нього і його діяльності особливих вимог з боку законодавця. Законодавству Росії, де комерційне право не виділено з цивільного та збережена єдина система приватного права, не відомо формально-юридичне поняття підприємця. Разом з тим у ньому міститься безліч норм і навіть інститутів
 6. § 2. Створення комерційних організацій
  суб'єкті права, закріпленість його за створюваної комерційною організацією. З економічної точки зору в даному випадку відбувається відокремлення функції продуктивного (комерційного) використання капіталу засновника від решти його капіталу, що власне і характерно для ринкової економіки. Особливо важливе значення це має при об'єднанні капіталів багатьох засновників для здійснення
 7. § 1. Індивідуальні підприємці
  суб'єктів підприємницької діяльності », затвердженим Указом Президента РФ від 8 липня 1994 р.« Про впорядкування державної реєстрації підприємств і підприємців на території РФ »- за місцем проживання майбутнього підприємця [2]. До підприємницької діяльності, що здійснюється громадянами без утворення юридичної особи, відповідно до п. 3 ст. 23 ЦК застосовуються правила ЦК,
 8. § 3. Виконання зобов'язань
  суб'єктів, що діють у сфері підприємництва. Так, якщо зобов'язання встановлено між сторонами у зв'язку із здійсненням ними підприємницької діяльності, то одностороння відмова від зобов'язання та зміну його умов допускаються також у випадках, передбачених договором. Зі сказаного випливає, що зобов'язання, що виникло з договору, учасниками якого є лише громадяни -
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  суб'єктів, випливає обов'язок банку відкрити особовий рахунок будь-якому і кожному, до нього звернулася. Однак згідно з ч. 2 п. 2 ст. 846 ЦК банк вправі відмовити у відкритті рахунку за відсутності у банку можливості прийняти на банківське обслуговування ще одного клієнта або відмова допускається законом або іншими правовими актами. Відповідні обмеження в інших законах або інших правових актах, швидше
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і відновно-компенсаційні санкції, передбачені цивільним законодавством, в рівній мірі забезпечують правову охорону інтересів і
© 2014-2022  yport.inf.ua