Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 2. Джерела правового регулювання неспроможності


Історично склалося так, що у всіх досліджуваних країнах головним джерелом правового регулювання був і до теперішнього часу, навіть у країнах прецедентного права, залишається закон.
Перші закони, що регулювали питання неспроможності, відносяться до середини XVI століття. Законодавець того часу бачив своє завдання в превентивному впливі на торговий оборот, встановлюючи жорсткі норми кримінального характеру.
Однак, як показує практика, навіть найжорсткіші санкції, що накладаються на неспроможних боржників, не могли запобігти нових банкрутств, більше того, боржники, побоюючись кримінально-
441
го покарання, продовжували комерційну діяльність і все більш погіршували становище своїх кредиторів.
Поступово збільшувалася кількість норм цивільно-право-вого характеру, законодавство ставало все більш «цивільним», істотно змінювалися цілі законодавства про неспроможність. Уже в першій половині XX століття основною метою законодавства було перш за все звернення майна банкрута в готівкові гроші для розподілу їх між кредиторами, а потім звільнення добросовісного боржника від тягаря заборгованості та надання йому можливості розпочати все з початку без зобов'язань і боргів, що виникли через комерційної невдачі.
В даний час законодавство передбачає цілий комплекс норм, спрямованих на збереження підприємства боржника шляхом зміни системи управління підприємством, надання відстрочки і розстрочки платежу.
На шляху до досягнення цих головних цілей сучасне законодавство, використовуючи в різних країнах різні юридико-технічні прийоми, вирішує ряд практично важливих питань:
1) охорона інтересів кредиторів від недобросовісних дій боржника; 2) охорона інтересів одних кредиторів від недобросовісних дій інших кредиторів; 3) охорона інтересів боржника від несумлінних дій його кредиторів.
Неспроможність є одним з небагатьох інститутів цивільного і торгового права, у регулюванні якого законодавчі органи всіх країн зіграли вирішальну роль і в даний час проявляють надзвичайну активність. Як зазначає американський юрист Г. Ласк, «після кожної серйозної депресії сенат Сполучених Штатів знову вивчав законодавство про неспроможність» '.
У Франції в 1983 році почалася робота з підготовки реформи законодавства, яка завершилася прийняттям в 1985 році закону № 85-98 про відновлення підприємств та ліквідації їх майна в судовому порядку, декрету № 85-1388 про відновлення підприємства та ліквідації майна підприємства в судовому порядку і закону про конкурсних керуючих, ліквідаторів і експертів з визначення стану підприємств. В даний час ці акти є основними джерелами правового регулювання розглянутого правового-інституту.
У Німеччині роботи з кодифікації конкурсного права почалися в 1870 році і були завершені прийняттям 2 грудня 1877 конкурсного статуту (ЦКУ) (Konkursordnung), який був опублікований 10 лютого 1879
Конкурсний статут 1877 складався з трьох книг, розбитих на 214 параграфів: книга I «Матеріальне конкурсне право» (§ 1 - 63), книга II «Конкурсне виробництво» (§ 64-208) і книга III «Кримінальні постанови »(§ 209-214). Прийнятий статут у
Ласк Г. Цивільне право США. - М "1961. - С. 750.
442
основі своїй мав прусський закон. Введення в дію цивільного та торгового укладень не могло не вплинути на конкурсне право. Конкурсний статут був підданий переробці, яка суттєво не торкнулася основних положень закону, а що стосується юридико-технічної сторони, то в результаті переробки число параграфів збільшилася до 244.
Конкурсний статут 1877 року в редакції 1898 є чинним законом. Правда, необхідно відзначити, що протягом XX століття було прийнято більше 20 законів, в тій чи іншій мірі змінити або доповнити текст більше 50 параграфів.
У 1976 році законом про боротьбу з економічними злочинами була скасована книга III ЦКУ, що містила кримінально-право-ші постанови. Велике значення має також закон про світових угодах 1935 року.
У Швейцарії діє федеральний закон про виконавче провадження 1889.
В Англії в 1914 році був прийнятий закон про банкрутства (Bankruptcy Act of 1914), який певною мірою підвів підсумок попереднього розвитку законодавства та судової практики. У цей закон вже в 1926 році були внесені поправки. Істотні зміни вносилися до законодавства про банкрутства в 1976 і 1985 роках. Проте вже в 1986 році була проведена велика реформа законодавства про банкрутства, порівнянна за масштабом з реформою 1914 року. У результаті був прийнятий закон про неплатоспроможність 1986 (Insolvency Act of 1986), який повністю скасував закон про банкрутства 1914 року, а також всі положення закону про компанії 1985 року в частині, що стосується припинення компаній взагалі і неплатоспроможних - зокрема. Закон про неплатоспроможність 1986 року в даний час є основним джерелом правового регулювання конкурсного виробництва в Англії.
У США правове регулювання питань неспроможності віднесено до компетенції конгресу. У XX столітті законодавство США про неспроможність мало у своїй основі федеральний закон 1898, в який вносилося дуже багато поправок, що в кінцевому рахунку призвело до порушення його структури. Найбільш серйозні зміни в закон 1898 були внесені в 1938 році. У 1970 році було розпочато підготовку до реформи законодавства про неспроможність. Ця робота була завершена прийняттям нового закону № 95-598 - Bankruptcy Act, що привів до повної реформи раніше діючого законодавства. Новий закон набув чинності 1 жовтня 1979 Закон 1979 володіє складною структурою і передбачає множинність процесуальних можливостей врегулювання проблеми неплатоспроможності в залежності від кола суб'єктів. Крім того, в новому законі знайшли відображення деякі тенденції, спрямовані на відхід від традиційно сформованих в англосаксонському праві категорій і зближення з деяких питань з законодавством континентальної Європи.
443
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Джерела правового регулювання неспроможності"
 1. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
  Джерел муніципальної самостійності в рамках податкового, бюджетного законодавства. Що взяти за основу: власні муніципальні податки, міжбюджетне регулювання або те й інше в певній пропорції? По-друге, чітке розмежування в рамках цивільного, адміністративного, земельного законодавства об'єктів публічної власності різного рівня. Це один з головних напрямків
 2. § 1. Поняття комерційного права
  джерело підприємницької діяльності. Громадяни та юридичні особи самостійно, тобто своєю владою і в своєму інтересі здійснюють підприємницьку діяльність. Якщо діяльність особи не є самостійною, то вона не належить до підприємницької. Зокрема, діяльність закладу не може бути віднесена до підприємницької. Установи, крім своєї основної
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
  джерело їхніх доходів. Водночас ризикована кредитна політика, неповернення кредитів, відсутність реального забезпечення у позичальників - головні причини неплатоспроможності (банкрутства) і ліквідації багатьох комерційних банків. З метою запобігання залучення основних активів банків в ризикований кредитний оборот Банком Росії встановлюються максимальні розміри кредитних ризиків; зокрема,
 4. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  джерела. Яковлєв В.Ф Підвищення ефективності правосуддя і посилення дієвості судового захисту (Про підсумки роботи арбітражних судів у 1995 голу і їх завданнях на 1996 рік) / / Вісник ВАС РФ. 1996 № 3 З 5-15, Важливий етап у здійсненні судової реформи та становленні арбітражних судів / / Вісник ВАС РФ. 1997 № 4 З 5-14. [4] Линьков Олександр. У дзеркалі російської економіки / / Російська газета
 5. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  джерел Феде-рального бюджету. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 195 За Законом «отримання прибутку не є метою діяльності Банку Росії» (ст. 3). Але, здійснюючи банківські операції як звичайна кредитна організація, наприклад, продаючи іноземну валюту, золото, здійснюючи операції з купівлі-продажу цінних
 6. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  джерел кредитної діяльності »[7]. Це твердження не зовсім коректно. Навіть нормативи достатності капіталу, що встановлюються Банком Росії для кредитних організацій в силу п. 7 ст. 61 Закону «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» визначаються, згідно ст. 67 того ж Закону, «як граничне співвідношення загальної суми власних коштів кредитної організації та суми її
 7. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  джерела його утворення, підготовка проекту статуту, прийом заяв про прийом до кооперативу, підготовка та проведення загальних організаційних зборів членів кооперативу. Загальне організаційні збори кооперативу приймає рішення про прийом в члени кооперативу, затверджує статут кооперативу, обирає органи управління кооперативу Для державної реєстрації подаються такі
 8. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  джерелом державної та місцевої влади є народ. Народ здійснює публічну владу в різних формах - державної та муніципальної. Обидві охоплюють всю територію російської держави, але якщо перша є єдиною і суверенною, то друга обмежується рівнем кожного конкретного муніципального освіти і є підзаконної, тобто що керується у своїй діяльності
 9. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  джерела формування майна, порядок внесення змін до установчих документів, порядок використання майна при ліквідації та інші положення відповідно до закону. Установчі документи юридичної особи можуть містити й інші відомості крім тих, про які Закон говорить прямо. Предмет і цілі діяльності юридичної особи закріплюються в його установчих документах не у
 10. § 8. Унітарна підприємство
  джерела його формування, а також про напрямки використання прибутку, а статути казенних підприємств - відомості про порядок розподілу і використання доходів. Розпорядженням Міністерства майнових відносин РФ від 11 грудня 2003 р. N 6945-р затверджено Примірний статут федерального державного унітарного підприємства. Майно. Усяке підприємство має відокремлене майно,
© 2014-2022  yport.inf.ua