Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття неспроможності, банкрутства та конкурсного виробництва


У цивільному і торговому обороті часто виникають ситуації, в яких окремі учасники виявляються не в змозі виконати свої зобов'язання, і особливо зобов'язання грошового характеру. Неплатоспроможність може бути викликана відсутністю або нестачею готівкових коштів, якими міг би розпорядитися боржник на момент настання строку платежу, але такі кошти у боржника з'являться, коли він, будучи кредитором в інших правовідносинах, отримає задоволення своїх вимог. Хоча в даний конкретний момент часу боржник є неплатити-
440
жеспособним, але при складанні балансу його майна на цей момент виявляється перевищення активу над пасивом. Такий стан майна неплатоспроможного боржника називають практичної неплатоспроможністю, і проблема її дозволу часто буває питанням часу, а для примусового виконання боржником своїх зобов'язань виявляється достатнім застосування норм цивільного права, що регулюють питання відповідальності за неналежне виконання зобов'язань.
Зовсім інакше складається положення, коли в майні боржника має місце перевищення пасиву над активом і боржник при звичайному веденні справи не може погасити всі свої зобов'язання, термін платежу за якими вже настав. Боржник впав у стан неплатоспроможності, яка за своїм характером абсолютна.
Під неспроможністю розуміється засвідчена судом абсолютна неплатоспроможність боржника.
Дуже часто як синонім терміну «неспроможність» вживається слово італійського походження «банкрутство».
Однак необхідно відзначити, що термін «банкрутство» має і вузьке, суворо спеціальне значення, що описує окремий випадок неспроможності, коли неплатоспроможний боржник здійснює кримінально-карані діяння, що завдають шкоди кредиторам. Іншими словами, банкрутство - це кримінально-правова сторона неспроможності. В даний час у більшості країн норми, що регулюють угодовно-правові питання, виключені із законів про неспроможність, інкорпоровані в кримінальні кодекси і застосовуються тільки по відношенню до фізичних осіб.
Для опису відносин, що виникають при неспроможності з кримінально-правовим елементом, застосовується вираз «злісне банкрутство».
Відносини, що виникають в результаті і у зв'язку з абсолютною неплатоспроможністю боржників, регулюються цілим комплексом норм матеріального і процесуального характеру, що утворюють специфічний інститут цивільного і торгового права - неспроможність, або конкурсне право.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття неспроможності, банкрутства та конкурсного виробництва "
 1. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 2. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
  поняття "ліквідація", таким чином, під відсутністю правонаступництва мав на увазі відсутність не будь-якого, а тільки універсального правонаступництва, оскільки процедура ліквідації сама по собі не виключає сингулярне (часткове) правонаступництво, тобто перехід окремих прав та обов'язків юридичної особи до інших осіб. Так, права юридичної особи можуть переходити до його
 3. § 2. Ознаки речового права
  зрозуміти, що будь-яке майно може бути об'єктом речових прав в тому сенсі, в якому термін "речові права" вживається в ГК. Звичайно, можна припустити, що використання в Конституції РФ словосполучення "право власності на майно" має своєю метою максимально повний захист всіх майнових інтересів, що відповідає міжнародним стандартам * (666). Але для цього слід вводити
 4. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  поняття: "земля" і "земельна ділянка". Поняття "земля" має соціально-економічне значення, яке визначається як різновид природного об'єкта, що охороняється в як найважливішої складової частини природи, і природного ресурсу, використовуваного як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК). На відміну від цього поняття "земельну ділянку" має
 5. § 3. Застава
  неспроможність (банкрутство) "- з послід. змін. та доп. * (1268)). Якщо річ виступає предметом декількох застав, що забезпечують різні вимоги (наступний заставу), то в силу принципу старшинства застав наступні залогодержатели задовольняються з вартості закладеної речі лише після повного задоволення попередніх заставодержателів (пп. 1 і 2 ст. 342 ЦК). Наступна застава
 6. § 2. Поняття і підстави припинення зобов'язань
  неспроможність (банкрутство) "(з наступними зм. та доп.) * (1372) визнає погашеними (припиненими) вимоги кредиторів, не задоволені в рамках конкурсного виробництва через недостатність майна боржника. Пункт 2 ст. 120 СК в якості підстав припинення аліментних зобов'язань називає усиновлення (удочеріння) дитини, на утримання якого стягувалися аліменти,
 7. 4. Припинення юридичної особи при банкрутстві
  поняття неспроможності та банкрутства. У дореволюційному російською право ці поняття розрізнялися. Неспроможністю вважалося само стан недостатності майна боржника для задоволення вимог кредиторів, а банкрутством - заподіяння шкоди кредиторам шляхом зменшення або приховування майна неспроможним боржником, тобто "Кримінальна сторона того громадянського відносини, яке
 8. 5. Основні процедури банкрутства
  неспроможність (банкрутство)" / За ред. В.В. Витрянского. М., 2003. С. 316 (автор коментаря - С.Є. Андрєєв). Фінансове оздоровлення являє собою нову реабілітаційну процедуру, раніше невідому не тільки вітчизняному, але і зарубіжному праву. Вона вводиться арбітражним судом на підставі рішення зборів кредиторів на строк не більше двох років за наявності затверджується судом
 9. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  поняття (frustration) є вельми гнучким і не відомим континентального, в тому числі російському, праву. Об'єктивною оцінкою значущості зазначеного Закону може сприяти думка на цей рахунок найбільшого фахівця в галузі правового регулювання міжнародної торгівлі професора Клайва Шмиттгофф. Привівши численні справи, пов'язані із застосуванням зазначеного закону, він підкреслив:
 10. 3. Застава
  зрозумілим, чому при збігу декількох заставних кредиторів віддається перевага старшому з них, а також чому заставне право виявляється сильнішим встановлених речових прав на ту ж річ: без цього спеціальна відповідальність саме даної закладеної речі за борг стала б ілюзорною. Таким чином, ці риси застави, крім абсолютного захисту, найбільш зближують заставу з речовими правами,
© 2014-2022  yport.inf.ua