Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
В.В. Лазарєв. Основи права, 2001 - перейти до змісту підручника

Тема 10.2. Основні інститути міжнародного права

Міжнародно-правове визнання
Держави співпрацюють один з одним тільки в разі, коли вони визнають один одного як суверенної партнера. У міжнародному праві склався інститут визнання.
Питання про визнання встає при появі нової держави (в результаті звільнення від колоніальної залежності, при відділенні частини держави з метою утворення самостійної держави і в ряді інших випадків), яка має намір стати членом міжнародного співтовариства.
Інші держави можуть висловити своє ставлення до знову виник шляхом офіційного визнання (заява про визнання та готовності встановити дипломатичні відносини) або фактичного визнання (встановлення торгових та інших зв'язків і т.п.).
Питання про визнання нового уряду виникає у разі його зміни в державі неконституційним шляхом - не в результаті чергових виборів, а як підсумок перевороту або революції.
Правонаступництво держав
Поява нових держав (в результаті об'єднання двох або більше в одне, розділення або відокремлення від держави його частини, отримання колонією незалежності від метрополії) ставить перед міжнародним спільнотою комплекс проблем - як ставитися до нової держави, на якій правовій основі здійснювати співпрацю з ним. Серед цих проблем можна виділити основні - які міжнародні договори пов'язують нову державу, як нову державу буде ставитися до боргів свого попередника, яка власність держави-попередника перейде до нового державі або державам.
Міжнародне співтовариство зацікавлене в стабільності та гарантії того, що поява нових держав не порушить їхні права і не торкнеться їх інтереси. Інакше кажучи, необхідно забезпечити перехід прав та обов'язків від держави (або держав)-попередниці до держави (або державам)-наступниці. Такий перехід прав та обов'язків іменується правонаступництвом.
Питання правонаступництва в кожному випадку вирішувалися неоднаково, але простежувалися якісь спільні риси у всіх ситуаціях. Можна було говорити про формування звичайних норм міжнародного права, які регулювали правонаступництво. Ці норми були кодифіковані у двох конвенціях - Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів 1978 р. і Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів 1983 На початку 1998 р. обидві конвенцій ще не набрали чинності , що не зібравши для цього достатнього числа ратифікацій (в обох випадках їх потрібно 15). Однією з причин цього стало включення до конвенції положень, які не стільки відбивали звичай, скільки представляли собою так зване прогресивний розвиток міжнародного права. Зокрема, в конвенціях встановлені особливі правила, що стосуються правонаступництва «нових незалежних держав», тобто колишніх колоній. Одне з таких правил надає колишнім колоніям право не ставати наступником договорів, укладених від їх імені метрополіями, а інше звільняє їх від усіх боргів.
У випадку виникнення ситуації правонаступництва при з'єднанні держав міжнародні договори, укладені державами-попередниками, продовжують діяти для держави-наступника. При поділі держави міжнародні договори продовжують діяти для кожного знову утворився держави.
Правонаступництво не торкається кордонів, встановлених договорами з третіми державами.
При об'єднанні держав до наступника переходить вся державна власність держав-попередників, включаючи і ту, що знаходиться за кордоном. При поділі держави нерухома державна власність переходить до держави, на території якого вона виявляється, а закордонна власність ділиться на «справедливі частки». Рухома власність переходить до держави-наступниці, з територією якого пов'язано використання такої власності, а інша частина рухомої власності ділиться між наступниками «в справедливих частках».
На практиці майнові питання правонаступництва найчастіше вирішуються шляхом укладення спеціальних договорів, так само як і питання про архіви і боргах.
У разі розпаду СРСР Російська Федерація була визнана «продовжувачем» колишнього Радянського Союзу. Це було пов'язано з тим, що місце СРСР в якості постійного члена в Раді Безпеки ООН були «зникнути»; інакше порушувалася б вся система ООН. Не можна було ділити і що знаходилося в СРСР ядерну зброю між колишніми республіками Союзу, оскільки це різко збільшило б кількість ядерних держав і підривало б всю систему обмежень, існуючу щодо ядерної зброї за міжнародними договорами.
Продовження Росією всіх прав і зобов'язань колишнього СРСР іменується Континуїтет. Всі інші колишні республіки СРСР стали його правонаступниками.
Державна територія і межі
Територія - це невід'ємна ознака держави поряд з населенням і суверенної верховною владою. До складу державної території входять суша і вода з знаходяться під ними надрами і повітряний простір над сушею і водами в межах кордонів держави.
Межі держави проходять по суші (сухопутні кордони), по воді (морські та річкові кордону) і по повітрю (повітряні кордони).
Водна територія держави складається з внутрішніх вод (озера, води портів і деяких заток) і територіального моря (прибережна морська смуга шириною до 12 морських миль).
Повітряна територія держави являє собою стовп повітря, обмежений уявними площинами, висхідними перпендикулярно по периметру державних кордонів. Питання про верхній межі повітряної території в міжнародному порядку не врегульоване.
Державна територія знаходиться під суверенітетом відповідної держави. Держава здійснює на ній владні повноваження.
За межами державних територій знаходяться території загального користування (території з міжнародним правовим режимом) - відкрите море за межами територіального моря, повітряний простір над відкритим морем, глибоководне морське дно з його надрами, Антарктика і космічний простір, включаючи Місяць і інші небесні тіла. Держави не вправі підпорядковувати ці території своєму суверенітету.
Сухопутні кордони між суміжними державами встановлюються, як правило, за договорами. Визначення кордону на карті, яка додається до договору, називається делімітацією кордонів. Позначення кордону за допомогою різних знаків на місцевості називається демаркацією кордонів.
Кордони на річках встановлюються угодами і можуть проходити по тальвегу (лінії найбільших глибин), посередині головного фарватеру або посередині річки.
Населення
Населення - це сукупність осіб, які проживають на території держави. До цих осіб належать громадяни, іноземці (які постійно мешкають у державі) та особи без громадянства.
В аспекті міжнародного права одним з найважливіших питань, що стосуються населення, є громадянство, громадянства визначається як стійкий правовий зв'язок особи з державою, що виражається в їх взаємних правах та обов'язках.
Закони кожної держави визначають умови набуття і втрати його громадянства. Громадянство набувається за народженням і в результаті прийому в громадянство (натуралізація). Громадянство може втрачатися автоматично, за бажанням громадянина і за рішенням верховної влади держави (позбавлення громадянства).
Інститут двугражданства виникає через відмінності національних законів про набуття громадянства. Якщо в державі А його громадянином стає кожен, хто народився на його території (право грунту), а в державі У його громадянином стає кожен, народжений від батьків - громадян цієї держави незалежно від місця народження (право крові), то при народженні дитини на території держави А від батьків - громадян держави В він отримує право відразу на два громадянства. Двугражданства осіб створює незручності для державних органів усіх країн і для інших осіб, що вступають у правові відносини з біпатридів (особами з подвійним громадянством). Усуваються ці незручності шляхом укладення міждержавних угод.
Іншим гострим питанням, пов'язаним з інститутом населення, є проблема біженців. Біженці залишають країну свого постійного проживання в результаті переслідувань, військових конфліктів чи інших надзвичайних обставин (наприклад, посуха і голод). У світі налічуються десятки мільйонів біженців. Ці особи опиняються в скрутних умовах, а держави, куди вони прибувають, стикаються з непередбаченими економічними та соціальними проблемами.
У 1950 р. ООН заснувала посаду Верховного комісара у справах біженців, а в 1951 р. була укладена Конвенція про статус біженців. Управління Верховного комісара у справах біженців організовує допомогу цим особам, а Конвенція вимагає від приймаючих держав забезпечувати повагу основних прав і свобод людини щодо що у них біженців.
Проживають в державі іноземні громадяни повинні, як правило, користуватися тими ж правами, що і місцеві громадяни, тобто національним режимом.
У міжнародному праві відомий інститут права притулку. Біженці та іноземні громадяни не вважаються особами, які отримали в державі право притулку. Притулок надається іноземцям на їх прохання на строго індивідуальній основі. Якщо держава надала особі право притулку, воно не має права висилати його або видавати іншим державам.
Право притулку не надається кримінальним злочинцям та особам, які вчинили злочин за міжнародним правом (наприклад, військовим злочинцям).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 10.2. Основні інститути міжнародного права "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 2. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
  Завдання цивільного права як навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна "Цивільне право" є однією з базових, читаних в юридичних вузах. По складності і різноманіттю досліджуваного матеріалу, обсягом виділяються на неї годин і, головне, за своєю значимістю у формуванні у студентів юридичного мислення дана дисципліна значно перевершує інші вивчаються студентами курси.
 3. § 1. Об'єкти авторського права
  Поняття та ознаки об'єкта авторського права. Згідно п. 1 ст. 1259 ЦК об'єктами авторських прав є твори науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також способу його вираження. Крім того, з п. 3 тієї ж статті випливає, що законом охороняються як оприлюднені, так і не оприлюднені твори, виражені в будь-якій об'єктивній формі.
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 5. Передмова
  Цей підручник включає теми, проблеми і питання навчальної юридичної дисципліни, передбаченої державним освітнім стандартом вищої професійної освіти і відповідною програмою курсу, схваленими в Міністерстві загальної та професійної освіти РФ. Правовою базою викладу служать Конституція РФ 1993 р., Закон РФ про охорону навколишнього природного середовища 1991 р.,
 6. § 4. Дискусійні аспекти праворозуміння
  Як вже зазначалося, право - складне і багатозначне явище, що зачіпає інтереси всіх без винятку учасників суспільних відносин, індивідуальних і колективних. Природно, що навколо нього завжди йшли і зараз йдуть постійні наукові суперечки. Існує безліч різних трактувань даного феномена, склалися цілі школи, напрями, доктрини, так чи інакше пояснюють сутність, природу,
 7. § 2. Співвідношення принципів кримінального законодавства з принципами кримінальної відповідальності, принципами кримінального права, принципами кримінально-правової політики та принципами кодифікації кримінально-правових норм
  У юридичній літературі з кримінального права крім принципів кримінального законодавства автори вказують на існування і інших принципів. Наприклад, виділяють принципи кримінального права * (105), принципи кримінально-правової політики * (106), принципи кодифікації кримінально-правових норм * (107), принципи кримінально-правового впливу на злочинність * (108), принципи кримінальної відповідальності * (109) і
 8. Передмова
  Право - вельми складний об'єкт для вивчення, і, щоб перейнятися ним, потрібні роки важкої праці. До права цілком можна віднести висловлювання Томаса Гоббса про те, що значення філософії та моралі потрібно оцінювати не за тим вигодам, які дає їх знання, а по тому збитку, який наносить їх незнання. Тільки при такому підході можна зробити обгрунтовані висновки про основні правових системах
 9. Міжнародна асоціація юридичних наук (Маюн)
    Міжнародна асоціація юридичних наук - Маюн - заснована в 1955 р. в Парижі під егідою ЮНЕСКО, має консультативний статус «В» і призначає одного члена до Міжнародної ради соціальних наук. Асоціація розташована в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Маюн ставить своєю метою сприяти розвитку юридичних наук шляхом порівняльного вивчення існуючих національних правових систем,
 10. § 1. Соціологічні дослідження окремих проявів девіантної поведінки
    Становлення соціології девіантної поведінки та соціального контролю відбувалося в Росії двома шляхами. По-перше, в надрах традиційних наук з середини XIX в. визрівало соціологічне осмислення соціальних реалій: соціологічна школа кримінального права та кримінології, соціологічний напрям у вивченні алкоголізму і наркотизму, суїцидальної поведінки і проституції. Інтенсивно проводилися
© 2014-2022  yport.inf.ua