Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

Тема 2. Основні етапи формування та розвитку теорії держави і права

1. Виникнення і основні етапи розвитку поглядів і вчень про державу і право.
2. Основні напрямки в теорії держави і права ХХ сторіччя.
3. Стан та перспективи розвитку вітчизняної теорії права та держави в сучасний період.
Література
- Теорія держави і права: підручник / за ред. А.С. Піголкіна. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - С.16-29.
- Теорія держави і права: навчальний посібник / під ред. А.Б. Венгерова: Випуск 2 - М.: Юрист, 2004.
- Теорія держави і права: хрестоматія: у 2 т. Т.1 Держава / автор-упорядник М. Н. Марченко. - М.: ВАТ «Видавничий дім», 2004. - С.115-242.
***
- Ленін В.І. Про державу / / ПСС. - Т.39.
- Історія політичних і правових вчень: підручник / під ред. В.С. Нарсесянца. - М., 1988.
- Нерсесянц В.С. Філософія права: підручник для вузів / В.С. Нерсесянц. - М.: ИНФРА-НОРМА. 1997.
- Основи політичної науки: навчальний посібник / під ред. В.П. Пугачова. Частина 1. - М., 1993. - С. 37-58.
- Томсинов В.А. Розвиток російської юриспруденції в XVII столітті / В.А. Томсінов / / Законодавство. - 2005. - № 8, 9, 10, 11, 12; 2006. - № 1.
Запитання для самоконтролю
? Яка юридична дисципліна своїм предметом дослідження визначила виникнення і основні етапи розвитку уявлень про державу і право?
? Які критерії слід запропонувати для систематизації поглядів на державу і право?
? Які фактори обумовлюють різноманіття і еволюцію уявлень про державу і право?
? Які основні напрямки (вектора) можна виділити в становленні і подальшої еволюції політичних і правових вчень про державу і право?
? Які найбільш радикальні зміни у вивченні держави і права в «дорадянської», «радянський» і «пострадянської» Росії?
? Визначте предмет дослідження теорії держави і права, філософії права, антології права та соціології права.
? Назвіть найбільш «великих» представників основних правових шкіл минулого і сучасності.
? В якій роботі В.І. Леніна викладається суть марксистських поглядів на державу і право; на основі яких і чиїх досліджень написана ця робота?
? Які питання Ви могли б запропонувати для колективного обговорення?
? З якого роду труднощами Ви зіткнулися при вивченні даної теми?
Завдання на самопідготовку
? Знайдіть у словниках і випишіть визначення понять: історіографія, періодизація, типологія, класифікація, цивілізація, формація, сутність, зміст, детермінант, фактор.
? Складіть короткий конспект відповідей на питання плану семінарського заняття з даної теми.
? Складіть на окремому аркуші перелік використаної Вами літератури за темою семінарського заняття (лекції, підручник, словники, монографії, періодика, др.істочнікі); вкажіть, які інформаційні ресурси були задіяні (домашня бібліотека, бібліотечний фонд вузу чи іншого освітнього закладу, сайти і т . п.); на свій розсуд відобразіть, по можливості, питання для самоконтролю / листок підпишіть - ПІБ, № навч. групи, дисципліна, тема сем. заняття, число, підпис - листок здається викладачеві, ведучому семінарські заняття, в кінці уроку).
? Підготуйте короткий список мислителів, що представляють найбільш відомі в історії цивілізації політико-правові вчення.
? Розподіліть в навчальній групі і підготуйте реферати політико-правових вчень конкретних мислителів.
? Зробіть добірку афоризмів, які розкривають світоглядну суть відомих мислителів на державу і право.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 2. Основні етапи формування та розвитку теорії держави і права "
 1. Тема 2. Основні етапи формування та розвитку теорії держави і права
  основні етапи розвитку поглядів і вчень про державу і право. 3. Основні напрямки в Теорії держави і права ХХ сторіччя. 4. Стан та перспективи розвитку вітчизняної теорії права та держави в сучасний період. 5. Висновок. 6. Список використаної літератури. Література? Історія політичних і правових вчень: підручник / під ред. В.С. Нарсесянца. - М., 1988. ? Ковлер А.І.
 2. Тема 22. Правова система Узбекистану
  етапи еволюції узбецького права. Мусульманське право. Вплив російського права на розвиток узбецького права. Сучасне право Узбекистану та романо-германська правова сім'я. Джерела сучасного узбецького права. Конституція Республіки Узбекистан 1992 р. і розвиток
 3. Тема 7. Європейське право і порівняльне правознавство
  основні етапи розвитку європейського права. Джерела європейського права. Основні документи Європейського Союзу. Маастрихтський і Амстердамський договори. Право Ради Європи. Основні документи Ради Європи. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 р. Європейський правовий простір і порівняльне правознавство. Перспективи розвитку європейського права.
 4. Тема 3. Історія порівняльного правознавства
  основні етапи розвитку порівняльного правознавства. Загальна характеристика порівняльного правознавства XIX в. Історико-філософський напрямок порівняльного правознавства в Німеччині. Французька школа порівняльного законодавства. Розвиток порівняльного правознавства в Росії. Особливості еволюції порівняльного правознавства в Англії та США. Порівняльне правознавство в першій половині
 5. Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права
  теорії держави і права / М.І. Абдуллаєв., С.А. Комаров: підручник. - СПб.: Питер, 2003. ? Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М., 2008. ? Байтін М.І. Про методологічному значенні і предмет загальної теорії держави і права / М.І. Байтін / / Держава і право. - 2007. - № 4. ? Добринін М.М. Юридична наука та її роль у становленні нових федеративних відносин: системна криза,
 6. Тема 21. Російська правова система
  тема РРФСР. Становлення сучасної правової системи Російської Федерації. Джерела сучасного російського права. Конституція Росії 1993 Тенденції розвитку сучасного російського
 7. Контрольні питання
  основних функцій держави. 5. Дайте загальну характеристику основних теорій, які розкривають природу і сутність держави. 6. Природно-правова теорія походження держави і права. 7. Сутність договірної теорії походження
 8. Контрольні питання
  теорії держави і права? 2. Назвіть методи вивчення теорії держави і права. 3. Теорія держави і права в системі соціально-гуманітарних наук. 4. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук. 5. Які правові традиції існують в історії правової думки? 6. Структура загальної теорії держави і
 9. Контрольні питання
  основні етапи у становленні та розвитку історичної науки на Білорусі 3. З якого періоду на території білоруських земель почалися розробки з історії держави і права? 4. Яке значення у розвитку історико-правових наук на Білорусі
 10. Тема 12. Соціалістичне право як особливий історичний тип права
  тема. Особливості правових систем європейських соціалістичних країн. Особливості правових систем соціалістичних держав Азії. Правова система Куби. Перспективи розвитку соціалістичного права. Розділ третій Правова сім'я загального
 11. М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004
  тематизував знання про функціонування і розвиток правових явищ та інститутів суспільного життя. Центральна ідея книги - пріоритет і забезпечення прав і свобод людини. З позицій захисту прав людини і громадянина як найвищої соціальної цінності розглядаються основні положення загальної теорії держави і права. Видання призначене студентам юридичних вузів, аспірантам, науковим
© 2014-2022  yport.inf.ua