Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 3. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

1. Генезис держави: основні концепції.
2. Шляхи утворення держави у різних народів світу.
3. Поняття та ознаки держави.
4. Суверенітет держави і суверенітет нації.
Література
- Конституція Російської Федерації. - М.: Юрид. літ., 1993.
***
- Теорія держави і права: хрестоматія: у 2 т. Т.1 Держава / автор-упорядник М. Н. Марченко. - М.: ВАТ «Видавничий дім», 2004. - С.115-242.
- Теорія держави і права: підручник / за ред. А.С. Піголкіна. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - С.59-109.
***
- Бачило І.Л. Фактори, що впливають на державу / / Держава і право - 2007. - № 2.
- Бутенко А.П. Держава: його вчорашні та сьогоднішні трактування / / Держава і право. - 2007. - № 7.
- Ключевський В.О. Курс Російської історії. Частина 1 / В.О. Ключевський - М., 1904.
- Ленін В.І. Держава і революція / / ПСС. - Т.33.
- Маркс К. Критика Готської програми / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - Т.19.
- Ебзеев Б.С. Людина, народ, держава в конституційному ладі Російської Федерації / Б.С. Ебзеев. - М., 2005.
- Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави. / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - Т.21.
Запитання для самоконтролю
? Визначте і розкрийте історичні передумови появи держави і права.
? Вкажіть на історичну обумовленість основних концепцій (навчань) про походження держави і права.
? Що спільного і в чому відмінність у формуванні держави і права у різних народів світу?
? Який принцип відбору критеріїв, відповідно до яких формулюється визначення держави?
? Наведіть різноманіття визначень держави.
? Які історичні етапи можна позначити в еволюції розуміння суверенітету?
? Чи збігаються політичне і правове зміст суверенітету.
? Наведіть приклади правового вираження суверенітету.
? Які питання Ви могли б запропонувати для колективного обговорення?
Завдання на самопідготовку
? Знайдіть у словниках і випишіть визначення понять: суспільство, рід, плем'я, економіка, сфера життя, спосіб виробництва, продуктивні сили, знаряддя праці, держава, конфесія, соціально-історична спільність людей, історичний детермінізм, суверенітет, етатизм, анархізм.
? Складіть короткий конспект відповідей на питання плану семінарського заняття з даної теми.
? Законспектуйте основні положення робіт:
- Ленін В.І. Держава і революція / / ПСС. - Т.33;
- Маркс К. Критика Готської програми / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - Т.19.
? Складіть на окремому аркуші перелік використаної Вами літератури за темою семінарського заняття (лекції, підручник, словники, монографії, періодика, др.істочнікі); вкажіть, які інформаційні ресурси були задіяні (домашня бібліотека, бібліотечний фонд вузу чи іншого освітнього закладу, сайти і т . п.); на свій розсуд відобразіть, по можливості, питання для самоконтролю / листок підпишіть - ПІБ, № навч. групи, дисципліна, тема сем. заняття, число, підпис - листок здається викладачеві, ведучому семінарські заняття, в кінці уроку).
? Підберіть «палітру» суджень про державу різних мислителів.
? Зробіть добірку афоризмів. розкривають ставлення до держави відомих мислителів.
? Складіть добірку НПА, що містять згадка про суверенітет.
? Складіть бібліографічний перелік робіт, присвячених проблемам суверенітету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТЕМА 3. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ "
 1. Контрольні питання
  походження держави і права. 7. Сутність договірної теорії походження
 2. Стаття 1534. Реєстрація найменування місця походження товару в іноземних державах
  походження товару в іноземних державах 2. Заявка на реєстрацію найменування місця походження товару в іноземній державі може бути подана після державної реєстрації найменування місця походження товару та надання виняткового права на таке найменування в Російській
 3. Тема 15. Держава і право БРСР у міжвоєнний період (1920-30 рр..)
  Тема 15. Держава і право БРСР у міжвоєнний період (1920-30
 4. Тема 2. Методологія дисципліни «Історія держави і права Білорусі»
  держави і права
 5. Тема 5 ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВИ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВО
  Тема 5 ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВИ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ
 6. Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія держави і права Білорусі»
  держави і права
 7. Тема 4. Громадський і політичний лад ранньофеодальних держав-князівств на території Білорусі (1Х-Х11 ст.)
  держав-князівств на території Білорусі (1Х-Х11
 8. Стаття 1517. Дія виключного права використання найменування місця походження товару на території Російської Федерації
  походження товару, зареєстроване федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності, а також в інших випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації. 2. Державна реєстрація як найменування місця походження товару найменування географічного об'єкта, який знаходиться в іноземній державі, допускається, якщо
 9. Стаття 1520. Знак охорони найменування місця походження товару
  походження товару для оповіщення про своє виключне право може поміщати поруч з найменуванням місця походження товару знак охорони у вигляді словесного позначення "зареєстроване найменування місця походження товару "або" зареєстроване НМПТ ", який вказує на те, що застосовується позначення є найменуванням місця походження товару, зареєстрованим в Російській
 10. Стаття 1529. Порядок державної реєстрації найменування місця походження товару
  походження товару в Державному реєстрі найменувань. 2. До Державного реєстру найменувань вносяться найменування місця походження товару, відомості про володаря свідоцтва про виключне право на найменування місця походження товару, вказівку і опис особливих властивостей товару, для індивідуалізації якого зареєстровано найменування місця походження товару, інші
 11. Глава 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
  Глава 2. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І
 12. Тема 4. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  Тема 4.
 13. Стаття 1527. Відкликання заявки на найменування місця походження товару
  походження товару може бути відкликана заявником на будь-якому етапі її розгляду до внесення до Державного реєстру найменувань відомостей про державну реєстрацію відповідного найменування місця походження товару та (або) про надання виняткового права на таке
 14. Тема 6. ФОРМА ДЕРЖАВИ
  Тема 6. ФОРМА
 15. Тема 8 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ УГОДИ
  Тема 8 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ
 16. Тема 8 ДЕРЖАВНІ службовці
  Тема 8 ДЕРЖАВНІ
 17. Тема 9. Судова система ВКЛ
  тема
 18. Тема 16. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  Тема 16. АДМІНІСТРАТИВНЕ
© 2014-2022  yport.inf.ua