Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

Тема 9. Право в системі нормативного регулювання життя суспільства. Сутність, зміст, мета, соціальна цінність, ефективність, основні функції та принципи права

Загальна система нормативних регуляторів у суспільстві. Соціальні норми, їх різновиди. Технічні норми і сфери їх функціонування. Проблема "техніко-юридичних норм" у вітчизняній юридичній літературі.
Місце права в системі соціальних норм в сучасному суспільстві. Писане і неписане право в історії правознавства. Право, звичаї і традиції. Форми взаємозв'язків і взаємодії права з іншими нормативними регуляторами в суспільстві. Неоднозначність поняття права. Право в об'єктивному значенні і суб'єктивне право. Їх взаємні зв'язки і залежності. Дискусії у вітчизняній юридичній науці щодо розуміння об'єктивного права.
Право як система правових норм, його основні ознаки. Питання про сутність права. Сутність і зміст права. Основні сучасні вчення про сутність права: норматівізм, соціологічний напрям, теорія відродженого природного права, психологічний напрям, ідеї солідаризму в праві, марксистське вчення про право. Нормативність, регулятивність, формальна визначеність, загальнообов'язковість, примусовість, системність як основні властивості права.
Мета і призначення права, їх детермінанти та історичний характер.
Поняття і значимість соціальної цінності права. Змістовні компоненти соціальної цінності права.
Питання соціальної цінності сучасного вітчизняного права. Зростання ролі права в умовах переходу до ринкових відносин і правової держави.
Поняття ефективності правових норм. Ступені (рівні) ефективності правових норм: неефективні, малоефективні, середньо ефективні та високоефективні.
Методика дослідження ефективності правових норм. Критерії ефективності норм права. Проблеми підвищення соціальної цінності і ефективності вітчизняного права.
Основні функції і принципи права: модульно-інформаційна, регулятивна, виховна (ідеологічна), оцінна (аксіологічна).
Принципи права: поняття, система і значення. Загальправові, міжгалузеві та галузеві принципи російського права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 9. Право в системі нормативного регулювання життя суспільства. Сутність, зміст, мета, соціальна цінність, ефективність, основні функції та принципи права "
 1. Тема 12. Сутність, зміст і форма права
  тема права, її елементи. 5. Система права Російської Федерації. 6. Висновок. 7. Список використаної літератури. Література - Байтін М.І. Сутність права / М.І. Байтін. - М., 2005. - Івашевскій С.Л. Проблема сутності права в історії вітчизняної філософсько-правової думки / С.Л. Івашевскій / / Держава і право. - 2007. - № 12. - Кліннер Г. Від права природи до природи права / Г. Кліннер. - М.,
 2. Тема 9. Право в системі нормативного регулювання життя суспільства. Сутність, зміст, мета, соціальна цінність, ефективність, основні функції та принципи права
  тема принципів права? ? Як співвідносяться принципи права і правові принципи? ? Являє чи собою система принципів права якусь константу або це є «величина» змінна? Наведіть приклади і дайте обгрунтування своєї позиції. Завдання на самопідготовку? Знайдіть у словниках і випишіть визначення понять: сутність, зміст, мета, цінність, ефективність, право, суб'єктивне право, моральне право,
 3. Тема 1 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: поняття, суть і МІСЦЕ В СИСТЕМІ соціальних відносин
  сутність і МІСЦЕ В СИСТЕМІ соціальних
 4. Тема 4. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  Тема 4. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
 5. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 6. Тема 1. УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ'ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ВИКОНАВЧА ВЛАДА
  Тема 1. УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ'ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ВИКОНАВЧА
 7. Тема 9. Судова система ВКЛ
  тема
 8. Тема 14. Правова система США
  тема
 9. Тема 16. Індивідуально-правове регулювання. Правозастосування. Правозастосовні акти
  правового регулювання. Індивідуально-правове регулювання і правова саморегуляція. Види індивідуально-правового регулювання. Правозастосування як різновид індивідуально-правового регулювання: загальне й особливе. Юридичний процес як необхідна процедура правозастосування. Стадії і принципи юридичного процесу. Доведення в правозастосуванні: поняття, складові. Засоби
 10. Тема 20. Змішані правові системи
  правові
 11. Тема 21. Російська правова система
  тема
© 2014-2022  yport.inf.ua