Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Управління безпекою.

ФЗ «Про безпеку» визначає, що під безпечно-стю розуміється стан захищеності життєво-важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Основний документ органі-зації системи безпеки це «Концепція національної безпеки», затверджена указом Президента (остання - 10.01.2000 р.). У КНБ особлива увага приділяється реалізації національних інтересів через сталий розвиток економіки. В даний час управління безпекою здійснюється:
1) ФСБ;
2) Службою Зовнішньої Розвідки;
3) Федеральної Службою Охорони;
4) Федеральної фельд'єгерської служби;
5) Федеральної служби з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.
Традиційно повноваження з управління безпечно-стю зосереджені у Президента. Він:
1) очолює Раду Безпеки;
2) контролює і координує діяльність органів, що забезпечують безпеку;
3) затверджує положення про органи госбез-небезпеки;
4) приймає оперативні рішення щодо забезпечення безпеки.
Уряд здійснює управління безпечно-стю через адміністративний департамент Уряду, у веденні якого знаходяться питання з управління безпекою.
Радбез діє на підставі Положення «Про Раду Безпеки», затвердженому указом Президента. У функції Ради Безпеки входять:
1) підготовка рішень Президента з питань стратегії розвитку РФ;
2) забезпечення безпеки життєво-важливих інте-ресів особистості, держави і суспільства ;
3) проведення єдиної державної політики у сфері забезпе-чення національної безпеки.
ФЗ «Про органи ФСБ РФ» до ФСБ відносить:
1) ФСБ РФ;
2) ФСБ по регіонах і суб'єктам;
3) ФСБ НД;
4) ФСБ, що забезпечує безпеку кордонів;
5) авіаційні підрозділи і центри спе- ціальної підготовки.
ФСБ діє по 2м напрямками:
1) контррозвідувальна діяльність;
2) боротьба зі злочинністю.
Очолює ФСБ директор, який призначається на посаду і звільняється з неї Президентом. Завдання ФСБ:
1) виявлення, попередження і припинення розвідувальної та іншої діяльності спецслужб;
2) виявлення, попередження і припинення терористичної і диверсійної діяльності;
3) забезпечення захисту відомостей, що становлять гос таємницю;
4) у взаємодії з іншими органами - виявлення та попередження корупції державних органів.
На ФСБ покладено повноваження з охорони держкордону на підставі указу Президента від 11.03.2003 № 308. Повноваження ФСБ у сфері охорони держкордону:
1) держконтроль за дотриманням режиму держкордону в пунктах пропуску через держкордон;
2) виявлення, попередження і припинення переступив-лений і правопорушень , які зазіхають на установ-ленний режим держкордону;
3) пропуск через держкордон транспортних засобів, вантажів і тварин.
Правову основу діяльності ФСТ складають ФЗ «Про державну охорону» та Положення «Про Федеральної Службі Охорони», затверджене указом Президента від 7.08.2004 р. Об'єктами охорони є:
1) Президент (охорона надається довічного-но);
2) Голови Уряду, Ради Федерації, ГД, Конституційного Суду; Верховного Суду, Вищого Арбітражного Суду;
3) Генеральний Прокурор (на період перебування на посаді).
Керує діяльністю ФСО Президент.
Федеральна фельд'єгерської служби діє на підставі Положення «Про Федеральної фельд'єгерської служби», затвердженого указом Президента. Основні функції:
1) забезпечує вищі органи ГВ, органи ГВ суб'єктів незалежно ектов, Радбез спеціальними видами зв'язку та ін-формації;
2) здійснює організацію діяльності підприємств та установ щодо забезпечення інженерно-технічної безпеки шифрованого зв'язку.
Правову основу діяльності ФСВР становить ФЗ «Про ФВСР» і положення про ФВСР, затверджене указом Президента. Загальне керівництво СЗР здійснює Президент. Його функції:
1) визначає завдання розвідувальної діяльно-сти;
2) контролює і координує діяльність органів розвідки;
3) приймає рішення з питання співпраці органів зовнішньої розвідки РФ і органів зовнішньої розвідки інших держав.
103.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Управління безпекою. "
 1. Стаття 12.6. Порушення правил застосування ременів безпеки або мотошоломів
  Керування транспортним засобом водієм, що не пристебнутим ременем безпеки, перевезення пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки, якщо конструкцією транспортного засобу передбачені ремені безпеки, а також керування мотоциклом або перевезення на мотоциклі пасажирів без мотошоломів або в незастебнутих мотошоломах - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в
 2. Стаття 12.6. Порушення правил застосування ременів безпеки або мотошоломів
  Керування транспортним засобом водієм, що не пристебнутим ременем безпеки, перевезення пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки, якщо конструкцією транспортного засобу передбачені ремені безпеки, а також керування мотоциклом або перевезення на мотоциклі пасажирів без мотошоломів або в незастебнутих мотошоломах - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі п'ятисот
 3. Опції ГУ.
  За допомогою функцій досягаються цілі управління, тому саме виконання функцій, різних за утримуючи-нію, але взаємопов'язаних складає сутність управління соціальною системою. За змістом функції управління м б: 1) загальні, 2) спеціальні; 3) забезпечувальні. До загальних функцій управління відносять: 1) облік; 2) аналіз; 3) прогнозірова-ня; 4) планирова-ня; 5) організація; 6) регулирова-ня; 7)
 4. Коментар до статті 23.34
  1. Відповідно до п. 1 Указу Президента РФ від 9 листопада 2001 р. N 1309 Державна протипожежна служба МВС Росії перетворена в Державну протипожежну службу МНС Росії. Згідно з Федеральним законом від 21 грудня 1994 р. N 69-ФЗ "Про пожежну безпеку" державний пожежний нагляд - спеціальний вид державної наглядової діяльності, здійснюваний посадовими
 5. Скорочення і абревіатури
  Конституція - Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993 ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації від 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. від 29.12.2004) КпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-Ф3 (в ред. від 21.03.2005) КК - Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. від
 6. Коментар до статті 12.32
  1. Посадовим особам, відповідальним за технічний стан і експлуатацію транспортних засобів, забороняється допускати до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані сп'яніння (алкогольного, наркотичного чи іншого), під впливом лікарських препаратів, що погіршують реакцію й увагу, у хворобливому або стомленому стані, що ставить під загрозу безпеку
 7. Стаття 11.5. Порушення правил безпеки експлуатації повітряних суден
  Порушення правил безпеки експлуатації повітряних суден - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування повітряним судном на строк до одного року; на посадових осіб - від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці або позбавлення права керування повітряним судном на строк до
 8. 32. Форми управління у сфері організації ефективного використання природних ресурсів.
  Управління природокористуванням в с / г передбачає досягнення мети забезпечення ефективного, збалансованого, науково обгрунтованого, комплексного і цільового використання земель та ін природних ресурсів. Залежно від повноважень, структури, мети і завдань, кіт реалізують гос органи у сфері організації ефективного використання природних ресурсів, можна розрізнити такі види управління:
 9. Контрольні питання
  1. Що розуміється під інформаційною безпекою? 2. Чи законодавче визначення інформаційної безпеки? Якщо є, то вкажіть його формулювання? 3. Що розуміється під життєво важливими інтересами особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері? 4. Як співвідносяться поняття "інформаційна безпека", " безпека інформації "та" захист інформації "? 5.
 10. Стаття 12.5. Керування транспортним засобом при наявності несправностей або умов, при яких експлуатація транспортних засобів заборонена
  1. Управління транспортним засобом при наявності несправностей або умов, при яких відповідно до Основних положень по допуску транспортних засобів до експлуатації й обов'язками посадових осіб по забезпеченню безпеки дорожнього руху експлуатація транспортного засобу заборонена, за винятком несправностей, зазначених у частині 2 цієї статті, - тягне за собою попередження або
 11. Стаття 1018. Відокремлення майна, що перебуває в довірчому управлінні
  1. Майно, передане в довірче управління, відокремлюються від іншого майна засновника управління, а також від майна довірчого керуючого . Це майно відображається у довірчого управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться самостійний облік. Для розрахунків з діяльності, пов'язаної з довірчим управлінням, відкривається окремий банківський рахунок. 2. Звернення
 12. Стаття 263. Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту Коментар до статті 263
  1. Об'єкт злочину - безпека руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту. 2. Предмет злочину - відповідні види саморушних технічних засобів, що відносяться до залізничного, повітряного або водного транспорту. Залізничний транспорт - виробничий технологічний комплекс, що включає залізничний рухомий склад і
 13. Стаття 13. Право засуджених на особисту безпеку ність
  1 . Засуджені мають право на особисту безпеку. 2. При виникненні загрози особистої безпеки засудженого він має право звернутися із заявою до будь-якій посадовій особі установи, виконуючого покарання у вигляді примусових робіт, арешту або позбавлення волі, з проханням про забезпечення особистої безпеки. У цьому випадку зазначене посадова особа зобов'язана негайно вжити заходів з
 14. Стаття 12.5. Керування транспортним засобом при наявності несправностей або умов, при яких експлуатація транспортних засобів заборонена
  1. Керування транспортним засобом при наявності несправностей або умов, при яких відповідно до Основних положень по допуску транспортних засобів до експлуатації й обов'язками посадових осіб по забезпеченню безпеки дорожнього руху експлуатація транспортного засобу заборонена, за винятком несправностей і умов, зазначених у частинах 2 - 6 цієї статті, - (в ред .
 15. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
  Методи державного управління способи, прийоми впливу суб'єкта управління на об'єкт управління в рамках управлінських відносин, які використовуються для досягнення цілей і завдань управління, реалізації функцій управління. Основні риси методів державного управління: 1) реалізуються в процесі управлінської діяльності; 2) органічно пов'язані з цільовим призначенням
 16. Стаття 108. Продовження терміну зовнішнього управління
  1. Встановлений арбітражним судом термін зовнішнього управління продовжується арбітражним судом у разі, якщо: зборами кредиторів прийнято рішення про затвердження або зміну плану зовнішнього управління, в якому передбачено термін зовнішнього управління, перевищує початковий встановлений термін, але не більше ніж максимальний термін зовнішнього управління; зборами кредиторів за результатами
 17. 1.3. Функції соціального управління: поняття і види
  Опції соціального управління - обумовлені соціальним призначенням, найбільш типові, однорідні, стабільні напрямки управлінського впливу, що відповідають його цільовим призначенням і завданням. Ознаки функцій соціального управління: - обумовлені соціальним призначенням управління; - характеризуються певною спрямованістю і стабільністю; - являють собою
 18. Глава XXI Безпека та оборона
  Стаття (1) Основи політики безпеки, військової доктрини РФ, структури та організації Збройних сил РФ, федеральних служб безпеки, органів внутрішніх справ та інших державних органів безпеки визначаються федеральним законом. (2) Об'єднання Збройних сил РФ, служб безпеки, органів внутрішніх справ між собою не допускається. Стаття (1) Збройні сили РФ захищають її
 19. Коментар до статті 23.3
  1. А. Згідно із Законом РФ від 18 квітня 1991 р. N 1026-1 "Про міліцію" міліція в Російській Федерації підрозділяється на кримінальну міліцію і міліцію громадської безпеки. У своїй діяльності міліція підпорядковується МВС Росії, а міліція громадської безпеки - також відповідним органам виконавчої влади суб'єктів РФ. Міністр внутрішніх справ РФ здійснює керівництво всією міліцією
© 2014-2022  yport.inf.ua