Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Управління закордонними справами.

Основний документ, що характеризує зовнішню по-літики - це концепція зовнішньої політики РФ. Пріоритет при проведенні зовнішньої політики віддається захисту інтересів особи, суспільства і держави.
Управління закордонними справами знаходиться в непо-безпосередніх віданні Президента РФ. Його полномо-чия:
1) здійснює керівництво зовнішньою політи-кою;
2) веде переговори і підписує міжнародні договори;
3) підписує ратифікаційні грамоти;
4) приймає вірчі грамоти і відкличні грамоти дипломатичних представників.
При Президентові діє управління Президента із зовнішньої політики. Завдання управління:
1) організаційне забезпечення діяльності Президента з питань зовнішньої політики і міжнародних відносин;
2) підготовка пропозицій Президентові за спеці-ним питань міжнародного співробітництва, в т . ч. з питань військово-технічного сотрудниче-ства РФ з іншими іноземними держави-ми.
Повноваження Уряду РФ:
1) здійснює керівництво у сфері забезпечення від-носіння з іноземними державами та між-народними організаціями;
2) забезпечує представництво РФ в міжнародних організаціях;
3) у межах своїх повноважень укладає міжна-рідні договори;
4) захищає інтереси РФ за її межами.
МЗС діє на підставі Положення про «МЗС», затвердженому указом Президента від 11.07.2004 року. Завдання МЗС:
1) розробка загальної стратегії зовнішньої політики РФ;
2) забезпечення дипломатичних і консульських стосунків з іноземними державами;
3) забезпечення дипломатичними та міжнародно-правовими засобами захисту суверенітету, без-небезпеки, територіальної цілісності держа-ви.
У систему МЗС входять представництва 2х видів: посольства і консульські установи.
Завдання посольства:
1) представництво РФ в даній державі;
2) забезпечення національних інтересів;
3) захист у державі перебування прав та інтересів російських фізичних і юр осіб.
Здійснює керівництво посольством над-вичайно і повноважний посол РФ.
Правовий статус консульських установ визначено Положенням «Про консульській установі», затвердженому указом Президента від 05.11.1998 року. Основні завдання консульської установи:
1) захист інтересів фізичних і юр осіб;
2) паспортно-візове обслуговування власних громадян;
3) здійснення нотаріальних дій та реєстрація актів цивільного стану.
Залежно від класу консульські установи поділяються на:
1) генеральні консульства;
2) консульства;
3) віце-консульства;
4) консульські агентства.
105.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Управління закордонними справами. "
 1. Глава 42 УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ СПРАВАМИ
  Глава 42 УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ
 2. Комісія
  Дана модель управління характеризується виборністю невеликого числа комісарів, яким передаються як представницькі, так і виконавчі повноваження з управління муніципальним освітою. Члени комісії обираються не як депутати, а як керівників основних структурних підрозділів місцевої адміністрації. Одночасно з виконавчими функціями комісія виконує
 3. 2. Права та обов'язки учасників партнерства
  Учасники партнерства не відповідають за його зобов'язаннями, як і партнерство не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Головна особливість партнерства полягає в тому, що його учасники вправі одержати при виході з нього або при його ліквідації частина майна партнерства, тобто мати прямі майнові вигоди від участі в некомерційній організації. Таким чином, партнерство може розподіляти
 4. Література
  Іноземні інвестиції в країнах СНД і Великобританії. М., 1992; Богатирьов А. Г. Інвестиційне право. М., 1992; велетнів А. С. Іноземні інвестиції в Російській Федерації та сучасне міжнародне право / / Московський журнал міжнародного права. 1993. № 1. С. 153-159; Дороніна Н.Г., Семилютина Н.Г. Правове регулювання іноземних інвестицій у Росії і за кордоном. М., 1993; Серьогін В.П.,
 5. Стаття 1189. Взаємність
  1. Іноземне право підлягає застосуванню в Російській Федерації незалежно від того, чи застосовується у відповідній іноземній державі до відносин такого роду російське право, за винятком випадків, коли застосування іноземного права на засадах взаємності передбачене законом. 2. У разі, коли застосування іноземного права залежить від взаємності, передбачається, що вона існує,
 6. Стаття 123. Обсяг боргу іноземних держав та (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федера-цією
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації формують борг іноземних держав та (або) іноземних юри-ських осіб перед Російською Федерацією. 2. Під обсягом боргу іноземних держав та (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією розуміє-ся: номінальна сума боргу іноземних держав та (або) іноземних
 7. Контрольні питання
  З чого складається система правового регулювання іноземних інвестицій в МПП? Які її основні елементи? 2. Яке значення міжнародних договорів у регулюванні іноземних інвестицій. 3. Яка принципова характеристика правового становища іноземних інвесторів в Російській
 8. ГЛАВА 3. Метод прямого внутрінаціонального регулювання. Національне законодавство про іноземні інвестиції та двосторонні угоди про заохочення і взаємний захист іноземних капіталовкладень
  ГЛАВА 3. Метод прямого внутрінаціонального регулювання. Національне законодавство про іноземні інвестиції та двосторонні угоди про заохочення і взаємний захист іноземних
 9. Стаття 1203. Особистий закон іноземної організації, яка не є юридичною особою з іноземної праву
  Особистим законом іноземної організації, яка не є юридичною особою з іноземної праву, вважається право країни, де ця організація заснована. До діяльності такої організації, якщо застосовним є російське право, відповідно застосовуються правила цього Кодексу, які регулюють діяльність юридичних осіб, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів чи істоти
 10. 7.3. Повноваження Президента Російської Федерації у сфері виконавчої влади
  Президент РФ - глава держави. Президент РФ є гарантом Конституції, прав і свобод людини і громадянина. У встановленому Конституцією порядку він вживає заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності та державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади (ч. 1,2 ст. 80 Конституції). Повноваження
 11. Стаття 127. Реструктуризація і списання боргу іно-дивного держави і (або) іноземної юридичної чи-ца перед Російською Федерацією
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під реструктуризацією боргу іноземної держави і (або) іноземної юридичної особи перед Російською Федерацією в цілях цього Кодексу розуміється перегляд умов погашення зазначеного боргу. Реструктуризація боргу іноземної держави і (або) іноземної юридичної особи перед Російською Федерацією може бути здійснена
 12. Стаття 1191. Встановлення змісту норм іноземного права
  1. При застосуванні іноземного права суд встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі. 2. З метою встановлення змісту норм іноземного права суд може звернутися в установленому порядку за сприянням і роз'ясненням до Міністерства юстиції Російської Федерації та інші компетентні
 13. 2. Поняття, ознаки та функції держави
  Держава - це суверенна територіальна організація політичної влади, що забезпечує за допомогою права і спеціально створеного державного апарату управління справами всього суспільства. Ознаки держави: 1) представництво та управління справами всього суспільства на основі узгодження різноманітних інтересів, 2) наявність права, яке юридично оформляє державну владу і
 14. Застереження про публічний порядок
  Застосування іноземного права може бути обмежене за допомогою застереження про публічний порядок. Дане обмеження можливо лише у виняткових випадках, коли застосування норм іноземного права призведе до наслідків, явно суперечить основам правопорядку (публічного порядку) Російської Федерації. Основи правопорядку (публічний порядок) - це основні початку, принципи нашого законодавства.
 15. Стаття 2.6. Адміністративна відповідальність іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб
  1. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили на території Російської Федерації адміністративні правопорушення, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. 2. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили адміністративні правопорушення на континентальному шельфі, у виключній
 16. Стаття 2.6. Адміністративна відповідальність іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб
  1. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили на території Російської Федерації адміністративні правопорушення, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. 2. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили адміністративні правопорушення на континентальному шельфі, у виключній
© 2014-2022  yport.inf.ua