Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

5.8. Види порушень прав пацієнта


Залежно від того, якого роду порушення прав пацієнта допущені, які у зв'язку з цим наступили наслідки, у правовідносини, що виникають з приводу притягнення до юридичної відповідальності правопорушника, можуть вступати одночасно кілька сторін :
споживач медичної послуги - пацієнт;
виробник медичної послуги - лікувальний заклад як самостійна особа і (або) конкретний медичний працівник;
СМО (ТФОМС) - як особи, на які договірними і (або) правовими нормами покладено обов'язок забезпечувати контроль якості медичної допомоги, що надається в системі ОМС і захищати права застрахованих;
держава в особі відповідних органів, наділених владними повноваженнями, як гарант дотримання прав громадян.
Для того щоб визначити, які механізми можуть бути використані особами, зацікавленими у захисті прав пацієнта, представляється доцільним класифікувати всі можливі випадки порушень прав пацієнта при зверненні за медичною допомогою.
Виділяються такі види порушень прав пацієнта.
Порушення права на надання медичної допомоги належного обсягу та якості.
1. Необгрунтована відмова від надання медичної допомоги.
При надходженні скарги (претензії) на необгрунтовану відмову від надання медичної допомоги (необгрунтована відмова від напрямку на госпіталізацію, необгрунтована відмова в госпіталізації, необгрунтована відмова в наданні невідкладної, амбулаторної, спеціалізованої медичної допомоги) необхідно запросити інформацію , що підтверджує даний факт.
Якщо скарга (претензія) обгрунтована, ТФОМС призначає експертизу якості медичної допомоги або передає скаргу страховику для розгляду її по суті і накладення в разі потреби фінансових санкцій на винну ЛПУ.
При проведенні експертизи за скаргою на відмову в наданні медичної допомоги необхідно з'ясувати наступне:
чи були причини відмови в наданні допомоги необгрунтованими;
заподіяли дані дії шкоди здоров'ю пацієнта чи ні;
чи існує причинний зв'язок між необгрунтованою відмовою в наданні медичної допомоги і заподіяною здоров'ю застрахованого шкодою.
У разі якщо цими діями шкоди здоров'ю пацієнта не завдано, то акт (висновок) експертизи передається адміністрації ЛПУ з рекомендацією: надати медичну допомогу, госпіталізувати або видати направлення на госпіталізацію. Якщо адміністрація ЛПУ згодна, то вона інформує ТФОМС або СМО про заходи, вжиті в даному випадку.
У разі незгоди з результатами експертизи адміністрація ЛПУ має право поставити питання про проведення повторної експертизи.
За результатами експертизи адміністрації ЛПУ може бути рекомендовано залучити конкретних винних працівників до дисциплінарної відповідальності.
Якщо необгрунтована відмова в наданні медичної допомоги спричинив заподіяння шкоди здоров'ю застрахованого (настало погіршення стану здоров'я і т.д.), акт (висновок) експертизи передається юридичній службі ТФОМС (СМО) для здійснення претензійно -позовної роботи. У разі визнання відмови в наданні медичної допомоги необгрунтованим можливо пред'явлення до ЛПУ претензії про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю.
Якщо ЛПУ після отримання претензії відмовляється відшкодувати шкоду в добровільному порядку, то відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, в тому числі і морального, здійснюється в позовному порядку за правилами, передбаченими главою 59 ГК РФ.
У випадках, передбачених договором між ЛПУ і ТФОМС (СМО), ТФОМС може накласти на ЛПУ фінансові санкції.
У випадку виявлення ознак злочину винний медичний працівник може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за нормами ст. 124 КК РФ за ненадання допомоги хворому. Приводом до порушення кримінальної справи може бути надійшла до органів прокуратури або попереднього слідства скарга пацієнта, інформація від СМО або ТФОМС.
2. Низький рівень якості або дефекти в наданні медичної допомоги, невідповідність якості та обсягу медичної допомоги встановленим стандартам, які не спричинили заподіяння шкоди здоров'ю застрахованого.
Скарга може містити інформацію про неякісне лікуванні, сумніви в правильності лікування без нанесення реального шкоди здоров'ю застрахованого.
При надходженні від застрахованої скарги проводиться експертиза якості медичної допомоги. У разі виявлення експертизою недоліків у наданні медичної допомоги вирішується питання про притягнення ЛПУ до цивільної відповідальності.
У разі, коли недоліки медичної послуги, що входить до територіальної програму ОМС, виправляються за допомогою одержання платної медичної допомоги, застрахований має право вимагати від ЛПУ:
безоплатного усунення недоліків наданої медичної послуги;
повторного надання послуги;
відшкодування понесених ним витрат по усуненню недоліків наданої послуги своїми силами або третіми особами;
відшкодування моральної шкоди як в досудовому (претензійному), так і в позовному порядку.
Адміністрація ЛПУ може притягнути винних працівників до дисциплінарної відповідальності.
У випадках, передбачених договором ЛПУ зі СМО, СМО може накласти на ЛПУ фінансові санкції: проведення повторного лікування безкоштовно (якщо лікування вже сплачено), часткова відмова від оплати, відмова від оплати.
3. Низький рівень якості або дефекти в наданні медичної допомоги, невідповідність якості та обсягу медичної допомоги встановленим стандартам, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю або смерть застрахованого.
При надходженні від застрахованої скарги проводиться експертиза якості медичної допомоги.
Експерти дозволяють наступні питання:
чи мали місце факти заподіяння шкоди життю і здоров'ю, характер заподіяної шкоди;
протиправність дій медичного персоналу ;
причинний зв'язок між протиправними діями медичних працівників і заподіяною пацієнтові шкодою.
У разі заподіяння шкоди життю та здоров'ю ЛПУ може залучатися до цивільної відповідальності відповідно до правил, передбачених гл. 59 ГК РФ. Право на відшкодування збитку має сам пацієнт або його родичі в разі летального результату.
ЛПУ можна залучити і до адміністративної відповідальності: штрафи, що накладаються на ЛПУ з боку органів санітарно-епідеміологічного нагляду, федерального органу з стандартизації, метрології та сертифікації, за ухилення або несвоєчасне виконання їх приписів про припинення порушень прав споживачів медичних послуг (СМО (ТФОМС) інформує дані органи про порушення прав застрахованих та про виконання приписів, про припинення порушень прав застрахованих).
При встановленні конкретного винного медичного працівника можливе притягнення його до дисциплінарної відповідальності або до кримінальної відповідальності (спричинення смерті з необережності внаслідок неналежного виконання своїх професійних обов'язків, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю внаслідок неналежного виконання своїх професійних обов'язків), про ніж СМО (ТФОМС) інформує органи прокуратури та попереднього слідства.
Можливе залучення до дисциплінарної та кримінальної відповідальності і у випадку внутрішньолікарняного інфікування (наприклад, кримінальна відповідальність настає при ВІЛ-інфікуванні).
Застрахований також може пред'явити позов про відшкодування моральної шкоди.
Фінансуючий орган відповідно до договору може накласти на ЛПУ штрафні санкції або відмовитися від оплати послуги.
Застосування тяжку (больових) методів лікування при можливості їх виключення або використання інших, безпечних методів.
При визнанні скарги обгрунтованою пред'являється позов про відшкодування моральної шкоди, конкретні винні працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.
Необгрунтоване стягування або вимога плати за лікування.
При надходженні скарги застрахованої з'ясовуються факти і причини необгрунтованого стягування плати за лікування.
Застраховані можуть звернутися в СМО (ТФОМС) із запитом про правомірність стягування плати за лікування. У цьому випадку юристи СМО (ТФОМС) надають застрахованим необхідні роз'яснення.
Адміністрації ЛПУ може бути пред'явлено вимогу про припинення необгрунтованого стягування плати за медичні послуги. Якщо адміністрація ЛПУ не згодна, СМО (ТФОМС) направляє в орган управління охорони здоров'я свій висновок.
Застраховані має право пред'явити до ЛПУ претензію або позов про повернення необгрунтованої плати за лікування і стягнути моральну шкоду.
При розгляді скарг про надання допомоги гарантованого обсягу та якості, поряд з проведенням експертизи, можлива участь експертів СМО (ТФОМС) для дачі експертних висновків у кримінальному та цивільному суді.
Представлення інтересів та захист прав застрахованого в суді може здійснюватися юристами СМО (ТФОМС) на підставі довіреності, в якій обумовлюються повноваження представника на ведення справи в суді. Повноваження представника засвідчуються в нотаріальному порядку.
Крім того, СМО, а в ряді випадків і ТФОМС, самостійно можуть звернутися до суду із заявою на захист прав і охоронюваних законом інтересів застрахованої відповідно до ст. 42 ЦПК РФ.
Зловживання з боку медичних працівників.
Якщо скарга (претензія) містить інформацію про зловживання з боку медичних працівників, експертиза повинна встановити даний факт. У разі виявлення порушень конкретні медичні працівники притягаються до дисциплінарної або до кримінальної відповідальності (вимагання та одержання хабара, перевищення влади і службових повноважень, халатність, посадовий підлог і т.п.).
Можливо пред'явлення позову до ЛПУ про відшкодування моральної шкоди.
Порушення умов і режиму лікування.
При надходженні скарг застрахованих з'ясовуються факти і причини порушення режиму лікування. Свій висновок СМО (ТФОМС) спрямовує або адміністрації ЛПУ для застосування заходів дисциплінарного стягнення до винних працівникам, або в орган управління охорони здоров'я.
Можливе залучення винних керівників ЛПУ до адміністративної відповідальності за порушення норм санітарного законодавства з боку санітарно-епідеміологічної інспекції за поданням укладення СМО (ТФОМС) (штрафи).
Порушення прав застрахованого в частині його інформованості про діагноз, можливий ризик, наслідки та результати лікування та на збереження в таємниці відомостей, що становлять лікарську таємницю.
Винні медичні працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.
За розголошення відомостей, що становлять лікарську таємницю, конкретні винні працівники притягуються до кримінальної відповідальності за нормами ст. 137 (ч. 2) КК РФ. При цьому може також пред'являтися позов про відшкодування моральної шкоди.
При запиті застрахований отримує інформацію про свої права в частині інформованої добровільної згоди на медичне втручання та збереження в таємниці відомостей, що становлять лікарську таємницю.
Відсутність, дефекти оформлення, подання недостовірної медичної, статистичної та фінансової документації.
При скарзі застрахованого проводиться аналітична експертиза (встановлюються факти порушення, аналізуються причини). Висновок направляється в ЛПУ для застосування дисциплінарних стягнень до винних працівникам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.8. Види порушень прав пацієнта "
 1. § 1. Загальні положення про підряд
  види даного договору: a) побутової поспіль, б) будівельний підряд; в) підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт; г) підрядні роботи для державних і муніципальних потреб (§ 2 - 5 гл. 37 ЦК). Таким чином, договір підряду - договірний тип, який об'єднав ряд видових конструкцій. До окремих видів даного договору загальні положення про підряд (§ 1 гл. 37 ЦК) застосовуються, якщо інше не
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  види або з двома ознаками (сторони і мета покупки), або з декількома (сторони, мета і об'єкт покупки, спосіб виконання договору). Див: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / під ред. О.Н. Садикова. М., 2004. С. 43 (автор глави - Н.І. Клейн). * (4) Див: Покровський І.А. Історія римського права. СПб., 1998. С. 425. * (5) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. У 2 ч. М., 1997.
 3. § 2. Правопорушення: поняття, ознаки, види
  види проступків: 1) цивільні; 2) адміністративні; 3) дисциплінарні; 4) матеріальні; 5) процесуальні. Під цивільними проступками (деліктами) розуміється заподіяння неправомірними діями шкоди особистості або майну громадянина, а також організації; невиконання договірних зобов'язань, порушення прав власника, укладання протизаконної угоди і т.д. Санкції за такого роду
 4. 1. Поняття договору підряду
  види зобов'язань. СПб., 1904. С. 224). По-друге, це обов'язки підрядника виконати роботу і передати результат замовнику, а також кореспондуючі їй обов'язки замовника - прийняти результат і оплатити його. По-третє, це те, що предмет договору носить завжди індивідуальний характер. Таким чином, правозастосовний процес зводиться до того, що спочатку встановлюється відповідність
 5. Стаття 97. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 97
    види примусових заходів медичного характеру, порядок їх реалізації, припинення застосування. Розглянуті заходи не є покаранням, а володіють власним призначенням і змістом, визначальним їх специфічну природу, природу заходи кримінально-правового характеру, що не є покаранням. Насамперед, до заходів кримінально-правового характеру їх дозволяє віднести те, що призначаються вони
 6. Стаття 128. Незаконне приміщення в психіатричний стаціонар Коментар до статті 128
    види і порядок надання громадянам психіатричної допомоги. Видами допомоги є: психіатричний огляд, амбулаторна психіатрична допомога, диспансерне спостереження і госпіталізація в психіатричний стаціонар. Порушення порядку надання перших трьох видів психіатричної допомоги не може бути кваліфіковано за ст. 128 КК РФ, але за наявності до того підстав може тягти
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
    види транспортних засобів або їх частини, в межах яких виявлені сліди злочину чи інші докази, що мають значення для кримінальної справи ". --- --- КонсультантПлюс: примітка. Коментар до Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації (за ред. А.Я. Сухарєва) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - НОРМА, 2004 (2-е
 8. 2. Підстави і цілі застосування примусових заходів медичного характеру
    види, порядок призначення, виконання, продовження, зміни та припинення примусових заходів медичного характеру, які регламентуються кримінальним та кримінально-виконавчим законодавством. Медичний критерій визначається самим змістом цих заходів, завданнями вилікування потребують примусовому лікуванні осіб або поліпшення їхнього психічного стану, а також тим, що висновки про діагноз
 9. 3. Види примусових заходів медичного характеру
    порушень лікарняного режиму, але при збереження ймовірності повторення подібних нападів, а також при недостатній критиці свого стану, що робить неможливим проведення лікування в амбулаторних умовах на загальних підставах. Два інших види стаціонарного примусового лікування здійснюються в стаціонарах спеціалізованого типу, цілком призначених для проведення примусового
 10. 3. Військові злочини
    види злочинів не тільки під час війни, але і збройних конфліктів. У другій половині ХХ в. саме вони, а не війни стали ареною військових злочинів. Всі процитовані види військових злочинів, за винятком прямо названих у ст. 356 КК РФ, жорстокого поводження з військовополоненими або цивільним населенням, депортації останнього і розграбування національного майна мають відношення до
© 2014-2022  yport.inf.ua