Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

11. Збудження дисциплінарного провадження


Дисциплінарне виробництво в саморегулівних організаціях порушується за підставами, встановленими їх дисциплінарними кодексами. Будь саморегульована організація має право самостійно вирішити, які саме підстави є достатніми для її порушення, самостійно визначити можливі шляхи та способи надходження інформації про дисциплінарні порушення в дисциплінарні органи СРО, достатньої для порушення дисциплінарних справ.
У деяких саморегулівних організаціях підставами порушення провадження дисциплінарним комітетом є:
1) заява зацікавленої особи або повідомлення будь-якого органу СРО про вчинення її учасником дисциплінарного порушення, передбаченого дисциплінарним кодексом;
2) рішення виконавчого органу СРО і (або) ради директорів про направлення матеріалів про дисциплінарний порушення на розгляд дисциплінарного комітету.
В інших саморегулівних організаціях достатнім для порушення дисциплінарного провадження вважається повідомлення в засобах масової інформації про дії члена саморегулівної організації, що містять ознаки складу дисциплінарного порушення, повідомлення про порушення в професійній діяльності учасника СРО, спрямоване федеральним органом виконавчої влади , регулюючим професійну діяльність учасників саморегулівної організації.
Сам по собі питання про повноваження дисциплінарного комітету ініціювати дисциплінарне провадження розглядається саморегульованиморганізаціями по-різному.
В одних СРО вважається, що дисциплінарний комітет має право як їх слідчий орган з власної ініціативи відстежувати будь-які повідомлення, імовірно свідчать про наявність можливих дисциплінарних порушень в діяльності членів саморегулівних організацій, і порушувати за даними відомостями дисциплінарне провадження, включаючи прямі доручення або листа федеральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на адресу дисциплінарного комітету.
В інших СРО прийнято вважати, що дисциплінарний орган СРО має право порушити дисциплінарне провадження тільки при наявності формального письмового підстави у вигляді заяви або доручення уповноваженого органу саморегулюючої організації.
В даний час саморегульовані організації вправі самостійно визначати підходи у розгляді дисциплінарних справ та порядок порушення дисциплінарного провадження в частині способів надходження інформації про дисциплінарні порушення в дисциплінарний орган СРО.
Відповідно до дисциплінарних кодексами саморегулівних організацій, що передбачають обмежене коло підстав для порушення дисциплінарного провадження, дисциплінарне провадження порушується на підставі заяви або повідомлення про факт дисциплінарного порушення, що направляється на ім'я голови дисциплінарного комітету, виконавчому органу саморегулівної організації (президенту СРО або голові правління СРО), заяву про дисциплінарне порушення може бути спрямоване також до ради директорів СРО або просто в саморегульовану організацію без вказівки певного її органу. Факт надходження заяви про дисциплінарне порушення в саморегульовану організацію є достатньою підставою для передачі даної заяви в дисциплінарний орган СРО для прийняття рішення про порушення дисциплінарного провадження.
Рішення про порушення дисциплінарного провадження та призначення засідання дисциплінарного комітету приймається головою дисциплінарного комітету. У даному випадку голова дисциплінарного комітету уповноважена самостійно вирішувати питання про наявність підстав для порушення дисциплінарного провадження без залучення до процесу прийняття даного рішення інших членів дисциплінарного комітету або скликання з даного питання засідання дисциплінарного комітету.
При прийнятті рішення про порушення дисциплінарного провадження голова дисциплінарного комітету насамперед повинен звернути увагу на форму складання надійшов звернення до саморегульовану організацію. У разі, якщо заява адресована в дисциплінарний комітет СРО і містить прохання про застосування заходів дисциплінарного впливу або розгляді дисциплінарним органом певного конфлікту за участю члена саморегулівної організації, така заява є достатньою підставою для порушення дисциплінарного провадження.
У випадку, якщо повідомлення про певний правопорушення учасника СРО, імовірно містить ознаки складу дисциплінарного порушення, адресоване в саморегульовану організацію без зазначення конкретного адресата або адресовано виконавчому органу СРО або раді директорів, голова дисциплінарного комітету не вправі прийняти рішення про порушення дисциплінарного провадження у відсутності спеціального рішення виконавчого органу СРО або її ради директорів про передачу даної заяви на розгляд дисциплінарного комітету СРО. У такому випадку підставою для порушення дисциплінарного провадження стане рішення президента чи правління СРО або її ради директорів про направлення надійшов в саморегульовану організацію звернення в дисциплінарний комітет СРО для порушення дисциплінарного провадження.
У тих випадках, коли заява про дисциплінарне порушення адресоване голові дисциплінарного комітету СРО або направлено в дисциплінарний комітет, голова дисциплінарного комітету зобов'язаний ознайомитися з його змістом і з метою економії часу і коштів СРО самостійно виявити наявність у фактах , зазначених в надійшов в дисциплінарний комітет заяві про дисциплінарне порушення, повідомленні складу дисциплінарного порушення. Також голова дисциплінарного комітету має право направити заявнику мотивовану відмову в порушенні дисциплінарного провадження.
Наприклад, протягом досить тривалого періоду часу діяльність реєстраторів по виконанню функцій лічильної комісії на загальних зборах акціонерних товариств не регулювалася нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів і не була професійною діяльністю учасників ринку цінних паперів, у зв'язку з чим не входила в сферу регулювання правил і стандартів СРО, що об'єднує реєстраторів. З даної причини звернення в дисциплінарний комітет за фактами порушення положень Федерального закону "Про акціонерні товариства", що регулюють діяльність лічильної комісії, не були повідомленнями про дисциплінарні порушення.
Необхідно особливо відзначити, що для порушення дисциплінарного провадження достатньо самого факту повідомлення про певні дії члена саморегулівної організації, адресованого дисциплінарному органу СРО.
З даної причини дисциплінарні кодекси саморегулівних організацій не обов'язково повинні встановлювати які-небудь вимоги до змісту подається заяви про дисциплінарне порушення.
Для порушення дисциплінарного провадження також не потрібно класифікації дій члена саморегулівної організації в якості певного дисциплінарного порушення з посиланнями на дисциплінарний кодекс або які-небудь інші посилання на положення законодавства Російської Федерації або інші нормативні правові акти.
Грунтуючись на повідомлених в заяві відомостях, голова дисциплінарного комітету повинен самостійно встановити можливу кваліфікацію діяння учасника саморегулівної організації в якості дисциплінарного порушення, передбаченого дисциплінарним кодексом СРО.
У разі відсутності в діях члена саморегулівної організації складу дисциплінарного порушення він зобов'язаний надіслати заявнику мотивовану відмову в порушенні дисциплінарного провадження, звичайно, в тому випадку, якщо таке його повноваження передбачено дисциплінарним кодексом.
Якщо ж у дисциплінарному кодексі саморегулівної організації просто вказано, що будь-які подані в дисциплінарний комітет заяви є підставою для порушення дисциплінарного провадження, завдання голови дисциплінарного комітету істотно полегшується: все, що йому залишається, це тільки винести ухвалу про порушення дисциплінарної справи по будь-якому документу, адресованому в дисциплінарний комітет СРО, за змістом вказує про намір заявника порушити дисциплінарне провадження.
При цьому голові дисциплінарного комітету належить вважати свідчать про намір заявника порушити дисциплінарне провадження вказівки в відправленому на адресу дисциплінарного комітету листі про необхідність вжити заходів СРО до порушника положень законодавства або нормативних правових актів, провести перевірку діяльності учасника СРО на предмет відповідності її законодавству, вимагати від учасника СРО пояснень за вказаними фактами його діяльності і навіть дати характеристику і повідомити, наскільки дії учасника саморегулівної організації відповідають вимогам нормативних правових актів.
Чому у дисциплінарних комітетів СРО немає вимог до змісту направляються заяв у дисциплінарних справах? І чому дисциплінарні комітети не відмовляють у прийомі практично будь-яких адресованих на адресу дисциплінарного комітету листів і порушують за ним дисциплінарне провадження?
Тому що дисциплінарне провадження СРО має мало спільного з процесуальним розглядом в державних і третейських судах та інших державних юрисдикційних органах, в ньому завжди діє основний принцип безумовного пріоритету змісту перед формою.
Саме з цієї причини перші дисциплінарні комітети саморегулівних організацій успішно діяли в умовах майже повної відсутності якої-небудь процесуальної форми діяльності.
По тому ж самому принципу діють ради директорів саморегулівних організацій, які є вищими наглядовими органами дисциплінарного провадження, з метою прийняття законних і обгрунтованих рішень якими і існує попереднє, більшою мірою процесуально регламентоване розгляд дисциплінарних справ експертними органами рад директорів - дисциплінарними комітетами.
Так, наприклад, в будь-якому разі направлення до ради директорів листи, скарги чи заяви, що відноситься до питань дисциплінарного порушення або дисциплінарного провадження, таке звернення автоматично включається до порядку денного чергового засідання даного колегіального керівного органу СРО і розглядається по суті.
Якщо звернення містить прохання про перегляд рішення дисциплінарного комітету навіть у разі пропуску строку, наданого на оскарження даного рішення дисциплінарним кодексом, рада директорів приймається за перегляд даного рішення дисциплінарного комітету без урахування процесуальних положень про терміни дисциплінарного кодексу.
Причина такого стану справ - очевидного пріоритету змісту над формою - в дисциплінарних процедурах саморегулівних організацій ще й у тому, що заявники, як правило, недостатньо обізнані про зміст процесуальних норм дисциплінарних кодексів та характері дисциплінарного провадження, якщо незнання закону не звільняє від відповідальності, то в даному випадку мова йде про правила внутрішніх документів недержавної саморегулівної організації, проблема незнання документів якої третіми особами в основному є проблемою виключно самої саморегулівної організації.
Відповідно до правил дисциплінарних кодексів саморегулівної організації рішення голови дисциплінарного комітету про порушення дисциплінарного провадження приймається у вигляді розпорядження і підлягає доведенню до відома учасників дисциплінарного провадження у письмовій формі.
Даний процесуальний документ дисциплінарного провадження містить вказівку на статтю дисциплінарного кодексу СРО, відповідно до якої головою дисциплінарного комітету приймається рішення про порушення дисциплінарного провадження, а також склад дисциплінарного порушення, осудний члену саморегулівної організації на підставі надійшов в дисциплінарний комітет саморегулівної організації звернення заявника про дисциплінарне порушення.
У рішенні голови дисциплінарного комітету про порушення дисциплінарного провадження вказується ім'я або повне найменування заявника, номер, дата реєстрації надійшов звернення.
Дане рішення підписується головою дисциплінарного комітету, але печаткою саморегулівної організації не завіряється, оскільки воно не є рішенням СРО як юридичної особи, а виходить лише від одного її підрозділу.
Рішення про порушення дисциплінарного провадження виготовляється, як правило, у трьох копіях, один примірник для діловодства дисциплінарного комітету, два інших примірники відповідно, для заявника про дисциплінарне порушення та особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності.
До рішення про порушення дисциплінарного провадження, як правило, додаються супровідні листи голови дисциплінарного комітету, в яких викладається причина порушення дисциплінарного провадження, вказуються норми дисциплінарного кодексу, які були підставою для прийнятого рішення про порушення дисциплінарного провадження, наводяться посилання на номери статей дисциплінарного кодексу, що встановлюють певні склади дисциплінарних порушень, і їх найменування, дається перелік основних прав та обов'язків особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, та заявника про дисциплінарне порушення, включаючи право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи та внутрішніми документами СРО, регулюючими порядок здійснення дисциплінарного провадження.
  Крім того, в супровідних листах голови дисциплінарного комітету СРО міститься пропозиція учасникам дисциплінарного провадження представити наявні в їх розпорядженні докази по дисциплінарній справі, а також повідомляється інформація про час і місце майбутнього засідання дисциплінарного комітету, а також прохання про направлення для участі в даному засіданні представників заявника та особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, або сповіщення про неможливість їх участі.
  Не можна не відзначити, що напряму супровідних листів передує повідомлення членів дисциплінарного комітету про надійшли зверненнях та підготовлюваний розгляді дисциплінарних справ, що супроводжується з'ясуванням найбільш зручного для членів дисциплінарного органу часу проведення засідання дисциплінарного комітету.
  Якщо засідання іншого дисциплінарного органу - Ради директорів СРО - носять періодичний, регулярний характер, то дисциплінарний комітет збирається на засідання лише у разі порушення дисциплінарного провадження, як правило, з кількох дисциплінарних справах. Скликання дисциплінарного комітету СРО для розгляду одного дисциплінарної справи проводиться лише у випадках особливої важливості розглянутого дисциплінарної справи.
  Напрямком супровідних листів голова дисциплінарного комітету СРО або відповідальний секретар даного дисциплінарного органу виконує встановлену дисциплінарним кодексом саморегулівної організації обов'язок по повідомленню учасників дисциплінарного провадження про дату призначеного засідання та забезпечення подання необхідних документів та письмових доказів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11. Збудження дисциплінарного провадження"
 1. 21.2. Стадії дисциплінарного провадження в адміністративному праві
    збудження дисциплінарного провадження; 2) дисциплінарна перевірка (розслідування), 3) розгляд дисциплінарної справи і винесення по ньому рішення; 4) виконання рішення у справі; 5) перегляд рішення за скаргою; 6) перегляд рішення в порядку нагляду. Однак підкреслимо, що мова йде про звичайний дисциплінарному виробництва, в якому чітко виражені всі названі стадії. У спрощеному
 2. 3. Дисциплінарні органи саморегулівних організацій
    порушення дисциплінарного провадження, саме по собі управління контролю не було дисциплінарним органом. Загальний пристрій СРО дозволяє створити систему дисциплінарного провадження з двох основних органів: дисциплінарного комітету і ради директорів СРО, що грає роль касаційної, а в деяких виняткових випадках - наглядової інстанції в питаннях дисциплінарного провадження.
 3. 4. Внутрішні документи саморегулівних організацій, що регламентують дисциплінарне провадження
    порушення дисциплінарного провадження. Глава 7 кодексу встановлює порядок підготовки справи про дисциплінарне порушення до розгляду. Глава 8 кодексу містить основні правила дисциплінарного розгляду. Глава 9 кодексу визначає порядок оскарження та скасування рішень дисциплінарного комітету. Глава 10 кодексу містить основні вимоги до виконання рішень дисциплінарного
 4. 9. Загальна характеристика учасників дисциплінарного провадження
    порушення дисциплінарного провадження. Заявник по дисциплінарній справі також володіє відповідною сукупністю прав і обов'язків, встановлених дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій. Заявником іменується особа, яка звернулася із заявою про вчинення членом саморегульованої організації дисциплінарного порушення. Заявником про дисциплінарне порушення є будь
 5. 12. Підготовка дисциплінарної справи до розгляду
    порушення дисциплінарного провадження та направлення особам, бере участі у дисциплінарному провадженні, рішення про порушення дисциплінарного провадження та супровідних листів до нього, голова дисциплінарного комітету або його секретар приступає до підготовки дисциплінарної справи до розгляду. Дисциплінарними кодексами саморегулівних організацій може бути передбачено, що
 6. 13. Дисциплінарний розгляд
    порушення дисциплінарного провадження. Даний місячний термін сприяє оперативному розгляду дисциплінарних справ та забезпечення оперативного отримання доказів вчинення членами саморегулівних організацій дисциплінарних порушень "по гарячих слідах". Крім того, він запобігає тяганину в розгляді дисциплінарних справ і затримки в організації засідань дисциплінарних
 7. 18.4. Дисциплінарні справи, порушені за результатами інспекційної перевірки діяльності членів саморегулівної організації управлінням контролю та моніторингу
    порушені за результатами інспекційних перевірок професійної діяльності членів саморегулівної організації. Одним з таких справ стало дисциплінарну справу щодо реєстратора С, яка була порушена на підставі даних інспекційної перевірки його професійної діяльності управлінням моніторингу та контролю саморегулівної організації. При його розгляді дисциплінарним
 8. 18.5. Порушення вимог, встановлених керівними органами саморегулівної організації
    порушену за дорученням ради директорів саморегулівної організації у зв'язку з невиконанням рішення даного органу, що встановлює обов'язок учасників організації здійснювати страхування ризиків здійснюваної ними професійної діяльності. Дослідивши матеріали справи: рішення ради директорів; програму розробки і впровадження системи заходів зниження ризиків, пов'язаних із здійсненням
 9. Стаття 30. Представники
    порушення дисциплінарного
 10.  Глава 6. Збудження дисциплінарного провадження
    дисциплінарного
© 2014-2022  yport.inf.ua