Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

Як здійснюється правове регулювання перевезень?

Особливість транспорту, як одної з головних галузей суспільного виробництва, полягає в тому, що в процесі діяльності транспорту (залізничного, автомобільного, повітряного, річкового, морського) нова вартість не утворюється, оскільки надання транспортних послуг полягає у переміщенні вантажів, пасажирів, багажу, пошти. Головна особливість договорів про надання послуг перевезення, на відміну від договорів про виконання робіт, полягає в тому, що надання послуг невіддільне від діяльності особи, яка надає послуги. Корисний ефект такої діяльності не настає у вигляді певного досягнутого матеріального результату, як це має місце у підрядних договорах, а полягає в самому процесі надання послуги. Підприємства транспорту здійснюють перевезення та надання послуг на основі державних контрактів і договорів на перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням економічної ефективності провізних і переробних можливостей транспорту. Економічні відносини підприємств транспорту, що виникають у процесі перевезення, ґрунтуються на принципах взаємної вигоди, рівної та повної відповідальності. Транспортні договори поділяють на основні та допоміжні. Основні транспортні договори опосередковують головну сферу взаємовідносин транспортних організацій і клієнтів (договори перевезення пасажирів, вантажів, багажу та пошти, договори буксирування). Допоміжні договори сприяють нормальній організації перевізного процесу (договори на організацію перевезень, експедиції, на експлуатацію під'їзних колій, подачу і прибирання вагонів тощо). Перевезення пасажирів, вантажів та пошти залежно від видів транспорту, яким воно здійснюється, поділяють на: а) залізничні; б) річкові; в) морські; г) повітряні; д) автомобільні. При цьому перевезення у межах територіальної сфери дії однієї транспортної організації (наприклад Придніпровської залізниці) вважаються перевезеннями місцевого сполучення; перевезення двома чи кількома організаціями одного виду транспорту є перевезенням у прямому сполученні, а перевезення за єдиним транспортним документом організаціями різних видів транспорту - перевезеннями у прямому змішаному сполученні. На морському транспорті перевезення бувають: а) каботажні - між портами України; б) міжнародні - між іноземними портами. У Цивільному кодексі України окремо дається визначення таких договорів: перевезення вантажу; перевезення пасажира та багажу; договору чартеру (фрахтування); договору транспортного експедитування. Детальніше умови перевезення регулюються статутами (кодексами) окремих видів транспорту і правилами, що прийняті у встановленому порядку. Основними нормативними актами є такі транспортні кодекси і статути: - Повітряний кодекс України (4 травня 1993 р.); - Кодекс торговельного мореплавства України (9 грудня 1994 р.); - Статут автомобільного транспорту (27 червня 1969 р.); - Статут залізниць України (6 квітня 1998 р.); - Статут внутрішнього водного транспорту СРСР (15 жовтня 1955 р., діє дотепер). Крім того, прийнято Закони України "Про транспорт" (10 листопада 1994 р.), "Про залізничний транспорт" (4 червня 1996 р.), "Про трубопровідний транспорт" (15 травня 1996 р.), "Про перевезення небезпечних вантажів" (6 квітня 2000 р.). Кабінет Міністрів України затвердив Правила надання послуг пасажирам автомобільного транспорту (18 лютого 1997 р.) і Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом (13 квітня 1997 р.), а Міністерство транспорту України - Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом (14 жовтня 1997 р.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Як здійснюється правове регулювання перевезень?"
 1. § 2. Види договорів
  здійснюється за різними підставами, що обираються залежно від цілей, що переслідуються. Класифікація договорів у цивільному праві можлива за різними підставами. 1. Залежно від моменту виникнення прав і обов'язків у сторін договору розрізняють договори консенсуальні і реальні. Консенсуальні договори - це договори, які вважаються укладеними з моменту досягнення угоди зі всіх істотних умов у
 2. § 2. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу
  здійснюється таке перевезення. Так, згідно зі ст. 2 Закону "Про транспорт" відносини, пов'язані з діяльністю транспорту, регулюються вказаним Законом, кодексами (статутами) окремих видів транспорту, іншими актами законодавства України. Стаття 21 Закону "Про транспорт", визначаючи складові єдиної транспортної системи, виокремлює такі види транспорту: - транспорт загального користування
 3. § 3. Фінансування заходів державної підтримки підприємництва
  здійснюється також у вигляді: фінансової підтримки (фінансової допомоги); кредитної підтримки; податкових пільг; реалізації комплексної програми розвитку підприємництва. Фінансова і кредитна підтримка підприємництва здійснюється на загальнодержавному рівні через Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному - регіональними фондами підтримки підприємництва. Може бути прямою і
 4. § 6. Господарські об'єднання
  здійснюється кваліфікована економічна концентрація) та здійснення цим органом контролю за дотриманням ГО вимог антимонопольно-конкурентного законодавства; реєстрація в загальному для всіх суб'єктів підприємницької діяльності порядку; добровільність виходу учасників з ГО (за винятком державних) з внесенням відповідних змін до установчих документів і відомостей державної реєстрації та збереженням
 5. § 1. Поняття і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
  здійснюється виключно за бажанням суб'єкта господарювання, коли він сам обирає об'єктом діяльність яка підлягає ліцензуванню. Правове регулювання ліцензування господарської діяльності здійснюється Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. (далі - Закон). Закон визначає види господарської діяльності, підлягають ліцензуванню, порядок їх
 6. § 3. Класифікація господарських договорів
  здійснюється лише однією стороною без одержання зустрічного надання від другої сторони (договір безоплатного користування майном). Залежно від юридичної підстави укладення договору: плановані - укладаються на підставі державних замовлень, обов'язкових для прийняття певними господарськими суб'єктами: державними підприємствами, підприємствами-монополістами тощо; регульовані - укладаються на
 7. § 4. Способи укладання господарських договорів
  здійснюється не по вільному вибору сторін. Договори за державним замовленням укладаються між визначеними законом суб'єктами господарювання - виконавцями державного замовлення та державними замовниками, що уповноважені від імені держави укладати договори (державні контракти), в яких визначаються господарські зобов'язання сторін та регулюються відносини замовника з виконавцем щодо виконання
 8. § 3. Класифікація господарсько - правових санкцій
  здійснюється у валюті, в якій провадилися або повинні бути проведені розрахунки між сторонами, якщо інше не встановлене законом; у разі висунення вимог щодо відшкодування збитків в іноземній валюті кредитором повинен бути зазначений грошовий еквівалент суми збитків у гривнях за офіційним курсом Національного банку України на день висунення вимог. Відшкодування збитків застосовується у
 9. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Н-П
  здійснюється індивідуалізація особистості. Особливість відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки - зобов'язання відшкодування шкоди завжди покладається на володільця цього джерела підвищеної небезпеки. Оферент - особа, яка звертається до іншої особи (осіб) з пропозицією (проектом договору) укласти договір. Оферта - адресована конкретному суб'єкту пропозиція укласти
 10. Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
  здійснюється погашення такої суми грошового зобов'язання відповідно до Міжнародного договору України (докладніше див. коментар до пп. 14.1.158 Кодексу). Скасування податкових повідомлень-рішень контролюючих органів характеризується процедурою адміністративного оскарження. Оскарження рішень контролюючих органів - це оскарження платником податку податкового повідомлення-рішення про визначення сум
© 2014-2022  yport.inf.ua