Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

Яке майно заборонено здавати в оренду?

Оренда - це один із видів майнового найму. Відносини оренди, встановлені правилами Цивільного кодексу України, регулюються також спеціальним нормативним актом - - Законом України "Про оренду державного майна" (1995 р.). Крім того, деякі питання оренди регулюються законами України "Про оренду землі" (1998 р.), "Про підприємства в Україні1'1 (1991 р.), Земельним кодексом України (2002 р.) та іншими законодавчими актами, постановами і декретами Кабінету Міністрів України, рішенням Фонду державного майна України. Відповідно до Закону України "Про оренду державного майна" об'єктами оренди можуть бути цілісні майнові комплекси підприємств або їх структурних підрозділів (цехів, дільниць, філій), окреме індивідуально визначене майно, наприклад: окремі будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, інструменти, інші матеріальні цінності. Законодавством встановлюються види цілісних майнових комплексів підприємств, які за характером своєї діяльності не можуть бути об'єктами оренди. Наприклад, діяльність з виготовлення і реалізації наркотичних засобів, військової зброї та боєприпасів для неї, вибухових речовин, діяльність з виробництва, ремонту і реалізації спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї. Не можуть бути об'єктом оренди транспортні підприємства, які здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, підприємства, діяльність яких пов'язана з видобуванням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовленням і реалізацією виробів з їх використанням, та ін. Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. (зі змінами від 24 грудня 1998 р.) затверджено Перелік майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається. До таких об'єктів належать: - радіотелевізійні передавальні центри та об'єкти, що становлять загальнодержавну систему зв'язку; - об'єкти, що забезпечують зв'язком органи законодавчої та виконавчої влади; - магістральні лінії електропередач; - магістральні трубопроводи; - магістральні залізниці; - автомобільні шляхи сполучення державного значення; - метрополітени; - гідро- і атомні електростанції; - протирадіаційні споруди; - психіатричні лікарні закритого типу; - пенітенціарні заклади; - цвинтарі та ін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Яке майно заборонено здавати в оренду?"
 1. § 3. Реалізація цивільної дієздатності держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
  майном від імені народу здійснює відповідно Верховна Рада України і місцеві ради, а також уповноважені ними державні органи. Державні органи, уповноважені управляти державним майном, вирішують питання створення підприємств і визначення цілей їх діяльності, реорганізації і ліквідації, здійснюють контроль за ефективністю використання і схоронністю довіреного їм державного майна та інші
 2. § 8. Інші об'єкти цивільних прав
  майно та підприємства. (і a n я 180 ЦК характеризує тварин як особливий об'єкт цивільних и|ыв. на який поширюється правовий режим речі, крім випадків, 'я їлиовлених законом. Таким чином, тварини є самостійним об'єк- і м цивільних прав, правовий режим якого встановлюється не лише цивільним законодавством, але й спеціальним Законом України гал 13 грудня 2001 р. "Про тваринний світ".
 3. § 8. Договір найму житла
  яке складає приватний житловий фонд, можуть здавати в найм безпосередньо його власники за правилами гл. 59 ЦК щодо договору найму житла. Окрім наявності у власності житла, особа повинна мати можливість набути статусу наймодавця, тобто, іншими словами - мати повноваження на укладення договору найму житла на стороні наймодавця. Основною умовою такого укладення є наявність у особи необхідного
 4. § 3. Поняття та види організаційно - правових форм підприємства
  яке створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Види унітарних
 5. § 7. Господарські організації - органи господарського керівництва
  майном державних підприємств, які належать до сфери відповідного міністерства (прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію державних підприємств, установ і організацій у відповідній галузі, затвердження статутів державних підприємств галузі, укладення і розірвання контрактів з керівниками цих підприємств, здійснення контролю за ефективністю використання закріпленого за
 6. § 2. Об'єкти і суб'єкти приватизаційних правовідносин
  яке не увійшло до статутних фондів ВАТ, будівлі, споруди та нежилі приміщення, майно підприємств, ліквідованих за рішення арбітражного суду та майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу уповноваженого управляти державним майном); майно підприємств, які не були продані як цілісні майнові комплекси. Група В- цілісні майнові комплекси підприємств з середньообліковою чисельністю
 7. Який зміст статуту товариства з обмеженою відповідальністю?
  майно Товариства, планування і фінанси 2.1. Статутний фонд Товариства, визначений відповідно до Установчого договору, становить 20 000 грн і включає такі внески учасників Товариства: - Филимонов Ф.Ф. - 4000 - 20 % статутного фонду; - Сидоров С.С. - 4000 - 20 % статутного фонду; - Федоров Ф.Ф. - 4000 - 20 % статутного фонду; - Шевченко Т.П. - 4000 - 20 % статутного фонду; - Петров П.П. -
 8. Книга 3. Право власності та інші речові права
  яке на нових засадах приватного права регулює інститут власності та інші речові права. Третя книга ЦК складається з двох розділів і 12 глав (ст. 316-417). Розділ І визначає загальні положення про право власності, набуття та припинення права власності, право спільної власності, право власності на землю та на житло. Розділ II визначає загальні положення про право на чуже майно, право володіння
 9. Що таке позичка?
  майно було надано у користування. Якщо після припинення договору користувач не повертає річ, позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а також відшкодування завданих йому збитків. Правовідносини між фізичними особами з приводу позички автотранспортного засобу можуть бути врегульовані таким чином. Зразок договору позички між фізичними особами ДОГОВІР ПОЗИЧКИ м.
 10. Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків
  яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами. 87.3. Не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків: 87.3.1. майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої застави), якщо така застава зареєстрована згідно із законом у відповідних державних реєстрах
© 2014-2022  yport.inf.ua