Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Марина Олександрівна Шалагина. Шпаргалки з правознавства, 2009 - перейти до змісту підручника

14. Юридична відповідальність


Юридична відповідальність - це передбачена санкцією правової норми обов'язок правопорушника зазнавати певних позбавлення за скоєне правопорушення.
Юридична відповідальність володіє наступними ознаками:
1) вона передбачена чинним законодавством (кримінальних, цивільних, адміністративних та ін.);
2) настає за правопорушення при наявності повного його складу;
3) спирається на державний примус;
4) виражається в певних несприятливих для правопорушника наслідки, позбавлення його відомих соціальних благ (свободи, майна, прав і т. д.);
5) покладається і реалізується у встановленій законом процесуальній формі;
6) правопорушник карається від імені держави - на відміну, наприклад, від моральної відповідальності, при якій покарання виходить від суспільства;
7) здійснюється уповноваженими на те компетентними органами і посадовими особами в строго визначеному порядку і в межах своїх прерогатив.
Юридична відповідальність поділяється за галузевою ознакою на: кримінальну, цивільну, адміністративну, дисциплінарну, матеріальну, процесуальну, конституційну.
До функцій юридичної відповідальності відносяться: каральна, штрафна, попереджувальна (превентивна), виховна та компенсаційна (правовосстановительная).
До основних принципів юридичної відповідальності відносяться:
1) принцип законності, який означає, що процес покладання і реалізації юридичної відповідальності повинен протікати в рамках закону і юридичних норм;
2) принцип обгрунтованості, який передбачає, що відповідальність має бути наслідком правопорушення, яке містить в собі всі ознаки його складу і необхідні докази, а якщо цього немає - немає і підстави для притягнення особи до відповідальності;
3) принцип невідворотності, який означає, що жодне правопорушення (тим більше злочин) не може залишитися безкарним - важлива не суворість покарання, а його неминучість (неминучість);
4) принцип справедливості - покарання має відповідати тяжкості скоєного, обставинам його вчинення і особи винного;
5) принцип гуманізму - покарання не може мати своєю метою заподіяння фізичних страждань, приниження людської гідності винного, воно повинно враховувати пом'якшувальні обставини і мотиви правопорушення, можливість умовного засудження, відстрочки вироку;
6) презумпція невинності - кожен громадянин передбачається невинним, поки його винність не буде доведена у встановленому законом порядку, тобто набрав законної сили вироком суду.
Законодавчо встановлені підстави звільнення від юридичної відповідальності: акт амністії, закінчення строку давності, діяльне каяття винного, примирення винного з потерпілим та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 14. Юридична відповідальність "
 1. § 1. Види відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  юридичної відповідальності: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна, матеріальна. Деякі вчені виділяють і інші види відповідальності, зокрема політико-правову, під якою мається на увазі відгук виборного посадової особи, розпуск представницького органу влади тощо Згідно ст. 70 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування
 2. § 5. Цивільно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  юридичними особами настає в порядку, встановленому федеральними законами . Підставою даного виду відповідальності є незаконні дії (бездіяльність) органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (у тому числі видання незаконних правових актів), в результаті яких було завдано майнову і іншу шкоду фізичним та юридичним особам. Федеральне законодавство передбачає
 3. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  юридичними особами відповідно до федеральними законами. У вітчизняній, так і в зарубіжній юридичній літературі ще не вироблено загального підходу до поняття юридичної відповідальності. Одними авторами вона визначається як "міра державного примусу, заснована на юридичному і громадському осуді поведінки правопорушника і виражається у встановленні для нього певних
 4. Глава II. ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  юридичної відповідальності. У разі порушення їх самостійності населення муніципального освіти, органи або посадові особи місцевого самоврядування мають право звернутися до суду. Найбільш яскравим підтвердженням того, що дуалістична модель взаємовідносин змінювалася в напрямку децентралізованої, є рішення Московського міського суду від 26 грудня 2000 р., Ухвала Верховного
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  юридичну відповідальність. Законодавець майже завжди передбачає, в тому числі і в нормах законодавства у сфері житлово-комунального господарства, спеціальні норми, що встановлюють відповідальність за порушення положень прийнятого закону. Проте найчастіше справа зводиться до повторення тієї загальновідомої істини, що винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства
 6. ВИСНОВОК
  юридичної відповідальності за невиконання або неналежне виконання делегованих окремих державних повноважень в економічній галузі. Нормативно було закріплено право органів державної влади в ряді випадків втручатися у вирішення питань місцевого значення у сфері економіки та фінансів, включаючи право на прийняття органами державної влади або їх представниками таких
 7. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  юридичної відповідальності. Юридична відповідальність - одне з основних понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. У юридичній літературі відповідальність розглядається в різних
 8. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
  юридичній літературі найбільш поширена думка, згідно з яким протиправним визнається поведінка, що порушує норми об'єктивного права * (1350). Оскільки в цивільному праві права та обов'язки учасників майнового обороту можуть визначатися умовами договорів, то протиправним слід вважати порушення договорів, які суперечать законодавству. Наприклад, у цивільному праві
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. EX OFFICIO
 10. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  юридичної особи з порушенням вимог про реєстрацію як індивідуального підприємця, не вправі посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що він не є підприємцем. Суд може застосувати до таких оборудок правила про зобов'язання, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, зокрема про договір комерційної концесії (п. 4 ст. 23 ЦК).
© 2014-2022  yport.inf.ua