Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

5. Захист прав на товарний знак і найменування місця походження товару правозастосовними (юрисдикційними) органами

Спори, пов'язані із застосуванням Закону про товарні знаки, розглядаються судами відповідно до їх компетенції у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, в тому числі спори:
- про порушення виключного права на товарний знак;
- про дострокове припинення правової охорони колективного знака внаслідок його використання на товарах, що не володіють єдиними якісними або іншими єдиними характеристиками;
- про укладання та про виконання ліцензійного договору та договору про передачу виключного права на товарний знак (договору про поступку товарного знака);
- про незаконне використанні найменування місця походження товару.
В силу ст. 46 Закону про товарні знаки використання товарного знака та найменування місця походження товару або подібного з товарним знаком або найменуванням позначення, що суперечить положенням цього Закону, тягне за собою цивільну, а також адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.
Захист цивільних прав від незаконного використання товарного знака крім вимог про припинення порушення або стягнення збитків здійснюється також шляхом публікації судового рішення з метою відновлення ділової репутації потерпілого, видалення за рахунок порушника з контрафактних товарів, етикеток, упаковок незаконно використовуваного товарного знака або схожого з ним до ступеня змішання позначення або знищення за рахунок порушника контрафактних товарів, етикеток, упаковок у випадку неможливості видалення з них незаконно використовуваного товарного знака або схожого з ним до ступеня змішання позначення, за винятком випадків звернення цих контрафактних товарів, етикеток , упаковок в доход держави або їх передачі правовласнику за його заявою в рахунок відшкодування збитків або в цілях їх подальшого знищення.
Особа, незаконно використовує зареєстроване найменування місця походження товару або схоже з таким найменуванням позначення, зобов'язана на вимогу володаря свідоцтва на право використання найменування, державного органу, прокурора або громадської організації:
- припинити його використання, а також відшкодувати завдані збитки відповідно до цивільного законодавства;
- опублікувати судове рішення з метою відновлення ділової репутації потерпілого;
- видалити з контрафактних товарів, етикеток, упаковок незаконно використовується найменування або схоже з ним до ступеня змішання позначення або знищити контрафактні товари, етикетки, упаковки у разі неможливості видалення з них незаконно використовуваного найменування або схожого з ним позначення.
Правовласник і володар свідоцтва на право користування найменуванням місця походження товару замість вимоги про стягнення завданих збитків має право вимагати від особи, незаконно використовує товарний знак або найменування, виплати визначається судом грошової компенсації в розмірі від 1000 до 50 тис . мінімальних розмірів оплати праці, встановлених федеральним законом.
Зі свого боку особа, яка провадить попереджувальне маркування по відношенню до незареєстрованого в Російській Федерації товарному знаку або найменуванню місця походження товару, несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації.
Іноземні юридичні та фізичні особи користуються правами, передбаченими Законом про товарні знаки, нарівні з юридичними і фізичними особами Російської Федерації в силу міжнародних договорів Російської Федерації або на основі принципу взаємності.
Право на реєстрацію в Російській Федерації найменувань місць походження товарів надається юридичним і фізичним особам держав, що надають аналогічне право юридичним і фізичним особам Російської Федерації.
Відповідно до ст. 14.10 КоАП незаконне використання чужого товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару або схожих з ними позначень для однорідних товарів тягне за собою накладення адміністративного штрафу. Більш сувору відповідальність встановлює ст. 180 КК РФ. Дещо м'якше покарання за незаконне використання попереджувального маркування у відношенні не зареєстрованого в РФ товарного позначення (п. 2 ст. 180 КК).
Важливу роль у захисті всіх видів виняткових прав грають митні органи. Положення про захист прав інтелектуальної власності митними органами (далі - Положення), затверджене Наказом Державного митного комітету РФ від 27 жовтня 2003 р. N 1199 (1) відповідно до Митним кодексом Російської Федерації визначає єдиний порядок забезпечення захисту прав інтелектуальної власності митними органами, в тому числі порядок подання заяви про прийняття заходів, пов'язаних із призупиненням випуску товарів, вимоги до заявляється відомостями залежно від виду об'єкта інтелектуальної власності, порядок ведення митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності.
---
(1) РГ. 2003. 25 грудня.
Правовласник має право подати заяву про прийняття заходів, пов'язаних із призупиненням випуску лише тих товарів, які містять об'єкти авторського права, суміжних прав, товарні знаки, знаки обслуговування, найменування місць походження товарів і щодо яких у правовласника є достатні підстави вважати, що їх переміщення через митний кордон або здійснення з ними інших дій при їх знаходженні під митним контролем може здійснюватися з порушенням його виключних прав відповідно до законодавства Російської Федерації про інтелектуальної власності (далі - товари, що володіють ознаками контрафактних).
Митні органи вживають заходів, пов'язані з призупиненням випуску товарів, що володіють ознаками контрафактних, на підставі письмової заяви правовласника або його представника. Заходи, пов'язані з призупиненням митними органами випуску товарів, що володіють ознаками контрафактних, не перешкоджають правовласнику вдаватися до будь-яких засобів захисту своїх прав відповідно до законодавства Російської Федерації.
Заява має ставитися до одного об'єкту інтелектуальної власності (об'єктів авторського права, об'єктам суміжних прав, товарних знаків, знаків обслуговування, найменувань місць походження товарів) і містити відомості:
- про заявника;
- про об'єкт інтелектуальної власності;
- товарах, що володіють ознаками контрафактних;
- передбачуваний термін прийняття заходів по призупиненню випуску товарів, що володіють ознаками контрафактних.
Відносно об'єкта інтелектуальної власності в заяві зазначаються відомості: 1) для об'єктів авторського права, зокрема: про форму твору (письмова, звуко-або відеозапис, зображення, об'ємно-просторова і т.д.); вигляді (літературне, програма для ЕОМ, музичне, аудіовізуальне, живопис, скульптура, графіка, дизайн, фотографічне і т.д.); найменуванні та описі кожного з заявляються об'єктів і т.д.; 2) для об'єктів суміжних прав: про форму твору (звукозапис, відеозапис тощо); вигляді твору (програма для ЕОМ, музичне, аудіовізуальне, і т.д.); найменуванні та описі кожного з заявляються об'єктів; про документи, що підтверджують наявність прав, і т. д.
Аналогічним чином стосовно до товарних знаків та знаків обслуговування в заяві повинні бути вказані відомості про їх найменуванні; переліку товарів і послуг із зазначенням їх класів відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), щодо яких зареєстрований товарний знак або знак обслуговування; договорах поступки у випадку, якщо виключні права придбані за договором про поступку товарного знаку, і т.д. Точно так само щодо найменувань місць походження товарів, крім самих найменувань, наводиться перелік товарів і послуг із зазначенням їх класів відповідно до МКТП, щодо яких зареєстровані дані найменування місць походження товарів. Крім того, мають бути наведені відомості про документи, що підтверджують реєстрацію, надання права користування найменуванням місця походження товару та введення товарів, що містять дане найменування, в цивільний оборот на території Російської Федерації безпосередньо правовласником або за його згодою.
Відомості про товари, що володіють ознаками контрафактних, стосовно кожного з найменувань об'єкта інтелектуальної власності, зазначених у заяві, повинні представляти собою детальну інформацію про товари, що забезпечує можливість їх виявлення митними органами (опис зовнішнього вигляду товарів (їх упаковки, етикетки і т.д.), вказівку уповноважених імпортерів, які мають згоду правовласника на введення товарів в цивільний оборот, експортерів, виробників та ін.)
До документів, що підтверджує наявність права на об'єкти інтелектуальної власності, можуть ставитися такі документи, як, зокрема: свідоцтво про депонування примірників або про офіційну реєстрацію програм для ЕОМ і баз даних; трудовий договір (цивільно- правовий договір) щодо службового твору; авторський договір про передачу виключних (невиключних) прав та ін (для об'єктів авторських прав); про депонування примірників; договори з виконавцями, студіями, фірмами - виробниками носіїв з фонограмами, іншими правовласниками; зразки носіїв творів та ін (для об'єктів суміжних прав); свідоцтво на товарний знак (знак обслуговування); виписка з Державного реєстру товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації; договір про поступку товарного знака тощо (Для товарних знаків і знаків обслуговування); свідоцтво на право користування і виписка з Державного реєстру (для найменувань місць походження товарів Російської Федерації).
Про прийняте рішення заявник повідомляється у письмовій формі протягом трьох днів з дня його прийняття. ГТК Росії відповідно до митного законодавства Російської Федерації може встановлювати особливості декларування товарів, що містять окремі види об'єктів інтелектуальної власності. Згідно з вимогами п. 3 ст. 397 ТК правовласник відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну декларанту, власнику, одержувачу товарів або особі, зазначеній в ст. 16 ТК, в результаті призупинення випуску товарів відповідно до Положення, якщо в установленому законодавством Російської Федерації порядку не буде визначено, що товари (включаючи їх упаковку і етикетку) є контрафактними.
Додаткова література
Богуславський М.М. Патентні питання в міжнародних відносинах. М., 1962.
Блинников В.І., Григор'єв О.М., Єременко В.І. Коментар євразійського патентного законодавства. М., 2003.
Свядосц Ю.І. Правова охорона товарних знаків в капіталістичних країнах. М., 1969.
Яєчко К.К. Винахід і його правова охорона в СРСР. М., 1961.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Захист прав на товарний знак і найменування місця походження товару правозастосовними (юрисдикційними) органами "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  захист. М., 2000. С. 87 та ін.), того ж порядку питання про тварин (див.: Рівний В.В. Договір купівлі-продажу (нарис теорії). С. 103-106). І все ж оскільки договір купівлі-продажу опосередковує цивільний оборот, більш краща при характеристиці його предмета категорія "товар". Її, до речі, використовує і законодавець у більшості статей Цивільного кодексу. * (19) Див: Цивільне право. Ч. 2 /
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  захисту ділової репутації юридичних осіб не позбавляє їх права пред'являти вимоги про компенсацію збитків, в тому числі нематеріальних , заподіяних применшенням ділової репутації, або нематеріальної шкоди, що має свій власний зміст (відмінне від змісту моральної шкоди, завданої громадянинові), яке випливає із суті порушеного нематеріального права і характеру наслідків цього
 3. § 2. Створення комерційних організацій
  захист (представництва). Майно, яким наділяються підрозділи комерційної організації, може враховуватися на окремому (в рамках самостійного балансу комерційної організації) балансі. Представництва та філії, а також інші підрозділи комерційної організації не є юридичними особами. Вони діють на підставі затверджених комерційною організацією положень Їх
 4. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  захисту з боку закону інтересів осіб, які вкладали кошти і праця в сферу художньої та технічної творчості і першими доводили до відома суспільства нові ідеї та образи. Спочатку охорона інтересів таких осіб забезпечувалася за допомогою системи привілеїв, які верховна влада видавала окремим видавцям і власникам мануфактур. Однак у міру того, як зростало вплив
 5. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
    захисту цивільних прав, позовної давності тощо Але сам Цивільний кодекс не містив особливих правил про інтелектуальну власність, крім окремих статей, що визначали, зокрема, місце об'єктів інтелектуальної власності серед об'єктів цивільних прав, вимоги, пропоновані до фірмових найменувань окремих видів юридичних осіб, і т.п. Зі вступом в дію частини
 6. § 6. Захист прав на засоби індивідуалізації
    захист порушених або оспорюваних прав на засоби індивідуалізації застосовується в декількох випадках. Насамперед, можлива подача заперечення проти реєстрації товарного знака або найменування місця походження товару в палату по патентних спорах з правом подальшого оскарження прийнятого за заперечення рішення до суду. Порядок подачі заперечень на рішення експертизи про відмову в реєстрації
 7. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    захист права і наслідки його застосування. Здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків через представника. Поняття і значення представництва. Повноваження. Види представництва. Особливості комерційного представництва. Поняття і види довіреності. Форма довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. Представництво без повноважень і його
 8. З
    правами на грошові кошти в банках V, 26, § 1 (3) - с. 216 - форма З. р.. правами на грошові кошти в банках V, 26, § 1 (3) - с. 217 - 218 Заповідальний відмова - відмова від отримання З. о. V, 28, § 3 (2) - с. 256 - поняття З. о. V, 26, § 2 (3) - с. 222 - 224 - предмет З. о. V, 26, § 2 (3) - с. 222 - 223 Закон як підстава спадкування V, 25, § 1 (3) - с. 197 - 198 Заставне право
 9. С
    захист С. п. VI, 30, § 8 (1 - 3) - с. 321 - 325 - знак охорони С. п. VI, 30, § 7 (1) - с. 313 - інформація про С. п. VI, 30, § 8 (2) - с. 323 - 324 - об'єкти С. п. VI, 30, § 7 (2) - с. 313 - 315 - поняття С. п. VI, 30, § 7 (1) - с. 311 - 313 - С. п. як інститут цивільного права VI, 29, § 2 (1) - с. 268 - термін дії С. п. VI, 30, § 7 (7) - с. 320 - суб'єкти С. п. VI, 30, § 7 (3) -
 10. 3. Застава
    захистом. Заставний кредитор має позов проти всякого держателя закладеної речі про видачу йому цієї речі для продажу з метою погашення боргу, забезпеченого заставою. Цей позов схожий з іншими речовими позовами, а тому й заставне право представляється правом речовим. Однак речові права мають ще й інші, загальні їм усім властивості, яких ми не знаходимо в заставі. Власність, сервітути і всі інші речові
© 2014-2022  yport.inf.ua