Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

4. Поняття та охорона найменування місця походження товару

Поряд з товарними знаками важливим засобом індивідуалізації деяких товарів є найменування місць їх походження (далі - найменування). Відповідно до ст. 30 Закону про товарні знаки найменування місця походження товару - це позначення, що представляє собою або містить сучасне або історичне найменування країни, населеного пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта (далі - географічний об'єкт) або похідне від такого найменування і стало відомим в результаті його використання в відношенні товару, особливі властивості якого виключно або головним чином визначаються характерними для даного географічного об'єкта природними умовами та (або) людськими факторами.
Не визнається найменуванням місця походження товару позначення, хоча і представляє собою або містить назву географічного об'єкта, але увійшло в Російській Федерації в загальне вживання як позначення товару певного виду, не пов'язане з місцем його виготовлення (п. 2).
Згідно ст. 31 Закону про товарні знаки правова охорона найменування в РФ виникає на підставі його реєстрації в порядку, встановленому цим Законом або в силу міжнародних договорів Російської Федерації. Особа, яка зареєструвала найменування, отримує право користування ним, якщо вироблений даною особою товар відповідає встановленим Законом вимогам. Право користування цим же найменуванням може бути надано будь-якій юридичній або фізичній особі, яка в межах того ж географічного об'єкта виробляє товар, що володіє тими ж основними властивостями. Реєстрація найменування діє безстроково.
Заявка на реєстрацію та надання права користування найменуванням або заявка на надання права користування вже зареєстрованим найменуванням (далі - заявка) оформляється відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію та надання права користування вже зареєстрованим найменуванням місця походження товару (1). Заявка подається в Роспатент фізичним та (або) юридичною особою (особами) самостійно або через патентного повіреного.
---
(1) Наказ Роспатенту від 25 лютого 2003 р. N 24 / / РГ. 2003. 3 квітня.
Заявка повинна містити:
1) заяву про реєстрацію та надання права користування найменуванням або про надання права користування вже зареєстрованим найменуванням із зазначенням заявника (заявників), а також його (їх) місцезнаходження або місця проживання;
2) заявляється позначення;
3) зазначення товару, щодо якого испрашиваются реєстрація та (або) надання права користування найменуванням;
4) зазначення місця походження (виробництва) товару (меж географічного об'єкта);
5) опис особливих властивостей товару.
У разі якщо географічний об'єкт знаходиться на території Російської Федерації, до заявки додається висновок компетентного органу про те, що в межах зазначеного географічного об'єкта заявник виробляє товар, особливі властивості якого визначаються характерними для даного географічного об'єкта природними умовами і (або) людськими факторами. У разі якщо географічний об'єкт знаходиться за межами Російської Федерації, до заявки додається документ, що підтверджує право заявника на заявлене найменування в країні походження товару.
До заявки також додається документ, що підтверджує сплату мита за подання заявки у встановленому розмірі.
Експертиза заявки здійснюється Роспатентом і включає формальну експертизу та експертизу заявленого позначення.
За результатами експертизи орган з інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації найменування та про надання права користування цим найменуванням або рішення про надання або про відмову в наданні права користування вже зареєстрованим найменуванням.
У разі незгоди з рішенням, прийнятим за результатами формальної експертизи заявки, про відмову в прийнятті заявки до розгляду, або з рішенням, прийнятим за результатами експертизи заявленого позначення, або з рішенням про визнання заявки відкликаною заявник може подати заперечення в Палату по патентних спорах протягом трьох місяців з дати отримання відповідного рішення.
На підставі рішення за результатами експертизи Роспатент проводить реєстрацію найменування в Реєстрі. Видача свідоцтва на право користування найменуванням проводиться протягом місяця з дати отримання документа про сплату мита.
Свідоцтво діє до закінчення 10 років, рахуючи з дати подачі заявки. Термін дії свідоцтва може бути продовжений кожного разу на 10 років за заявою власника свідоцтва та за умови надання ним висновку компетентного органу, в якому підтверджується, що володар свідоцтва виробляє в межах відповідного географічного об'єкта товар, що володіє зазначеними в Реєстрі властивостями. Якщо географічний об'єкт знаходиться за межами Російської Федерації, володар свідоцтва надає документ, що підтверджує його право на користування найменуванням в країні походження товару.
Юридичні та фізичні особи Російської Федерації має право зареєструвати найменування місця походження товару в зарубіжних країнах. Подача заявки в цих країнах проводиться після його реєстрації та отримання права користування найменуванням в Російській Федерації.
Використанням найменування місця походження товару вважається застосування його на товарі, етикетках, упаковці, в рекламі, проспектах, рахунках, бланках та іншій документації, пов'язаної з введенням товару в цивільний оборот. Не допускається використання зареєстрованого найменування особами, не мають свідоцтва, навіть якщо при цьому вказується справжнє місце походження товару або найменування використовується у перекладі або в поєднанні з такими виразами, як "рід", "тип", "імітація" тощо, а також використання східного позначення для будь-яких товарів, здатного ввести споживачів в оману щодо місця походження та особливих властивостей товару (незаконне використання найменування місця походження товару). Товари, етикетки, упаковки цих товарів, на яких незаконно використані найменування або позначення, подібні з ними до ступеня змішання, є контрафактними. Володар свідоцтва не має права надавати ліцензії на користування найменуванням іншим особам.
Володар свідоцтва може проставляти поряд з найменуванням попереджувальне маркування у вигляді словесного позначення "зареєстроване найменування місця походження товару" або "зареєстроване НМПТ", що вказує на те, що застосовується позначення є найменуванням, зареєстрованим в Російській Федерації.
Надання правової охорони найменуванню місця походження товару може бути оскаржений і визнано недійсним протягом всього терміну дії правової охорони, якщо вона була надана з порушенням вимог, встановлених Законом про товарні знаки. Надання правової охорони найменуванню та свідоцтво визнаються недійсними на підставі рішення Палати з патентних спорів, а також вступив у законну силу рішення суду.
Правова охорона найменування місця походження товару припиняється у зв'язку з:
- зникненням характерних для даного географічного об'єкта умов і неможливістю виробництва товару, що володіє зазначеними в Реєстрі властивостями;
- втратою іноземними юридичними або фізичними особами права на дане найменування в країні походження товару.
Дія свідоцтва припиняється, зокрема:
- у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей, зазначених у Реєстрі стосовно даного найменування;
- у зв'язку з припиненням правової охорони найменування, а також у разі ліквідації юридичної особи - власника свідоцтва;
- на підставі поданої в Роспатент заяви власника свідоцтва.
Правова охорона найменування місця походження товару і дія свідоцтва припиняються на підставі рішення Палати з патентних спорів, органу з інтелектуальної власності, а також вступив у законну силу рішення суду. Рішення Палати з патентних спорів, прийняті з запереченням і заявам, затверджуються керівником органу з інтелектуальної власності, набирають чинності з дати їх затвердження та можуть бути оскаржені до суду відповідно до законодавства Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Поняття та охорона найменування місця походження товару "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 4. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 5. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  Поняття товарного знака і знака обслуговування. Під товарним знаком в російському праві традиційно розуміється умовне позначення, яке поміщається на своєї продукції, її упаковці або супровідної документації і є довільним по відношенню до даної продукції, тобто не виступає для останньої в якості необхідного назви, загальноприйнятого терміну або описового поняття. Іншими
 6. § 3. Правова охорона найменування місця походження товару
  Поняття найменування місця походження товару. Їм вважається позначення, що представляє собою або містить сучасне або історичне найменування країни, населеного пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта (далі - географічний об'єкт) або похідне від такого найменування і стало відомим в результаті його використання відносно товару, особливі властивості якого
 7. § 7. Правова охорона російських засобів індивідуалізації за кордоном
  Загальні положення. З розширенням міжнародних економічних зв'язків підвищився інтерес російських учасників цивільного обороту до охорони засобів їх індивідуалізації не тільки всередині країни, але і за кордоном. Виходячи на зарубіжний ринок зі своєю продукцією, яка часто ні в чому не поступається закордонним аналогам, а іноді таких аналогів не має, російським підприємствам доводиться вести жорстку
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 10. З
  Заповіт, см. Заповідальне розпорядження - З. як підстава спадкування V, 25, § 1 (3) - с. 197 - З., прирівняні до нотаріально посвідчених V, 26, § 1 (2) - с. 213 - 214 - закрите З. V, 26, § 1 (2) - с. 214 - 215 - зміна З. V, 26, § 3 (1) - с. 227 - виконання З. V, 26, § 3 (2) - с. 227 - 230 - виконавець З. V, 26, § 2 (4) - с. 225 - недійсність З. V, 26, § 1 (2)
© 2014-2022  yport.inf.ua