Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
В.В. Піляева. Виконавче провадження, 2012 - перейти до змісту підручника

Захист прав стягувача, боржника та інших осіб при вчиненні виконавчих дій


Спори, що виникають у сфері виконавчого провадження, вирішуються в судах (судах загальної юрисдикції та арбітражних судах).
--- ---
-> | Підвідомчість скарг на дії |
| | судового пристава-виконавця |
| L ---
--- | --- ---
| Основні положення, | + -> | Суб'єкти оскарження дій судового |
| від яких залежить | | | пристава-виконавця |
| захист прав | | L --- ---
| стягувача, + - + --- ---
| боржника і інших | + -> | Порядок подання скарг на дії судового |
| осіб при вчиненні | | | пристава-виконавця |
| виконавчих | | L --- ---
| дій | | --- -
L --- L-> | Порядок розгляду скарг на дії |
| судового пристава-виконавця |
L --- ---
З урахуванням того, що судовий пристав-виконавець є учасником у виконавчому провадженні, то і у випадках, коли здійснюється захист прав стягувача, боржника та інших осіб при вчиненні виконавчих дій, участь судового пристава-виконавця (служби судових приставів) є обов'язковим. Спори вирішуються в судах загальної юрисдикції та в арбітражному суді.
--- ---
| Дії судового пристава-виконавця по |
-> | виконання виконавчого документа, |
| | виданого судом |
--- | L --- ---
| Об'єкт оскарження + - + --- ---
L --- | | Відмова у вчиненні дій судового |
L-> | пристава-виконавця з виконання |
| виконавчого документа, виданого судом |
L --- ---
Основні особливості, що стосуються підвідомчості скарг на дії судового пристава-виконавця:
- підвідомчість скарг на дії судового пристава-виконавця виходить з суду, який видав виконавчий документ;
- якщо виконавчий документ виданий арбітражним судом - скарга подається до арбітражного суду за місцем знаходження судового пристава-виконавця в 10 - денний термін з дня вчинення дії (відмови у вчиненні дії);
- якщо виконавчий документ виданий судом загальної юрисдикції - скарга на проведення виконавчих дій судовим приставом-виконавцем або відмову у вчиненні таких дій, у тому числі на відмову у відводі судового пристава-виконавця, подається до суду загальної юрисдикції за місцем знаходження судового пристава-виконавця також у 10-денний строк з дня вчинення дії (відмови у вчиненні дії).
--- ---
| Суб'єкти оскарження | | На підставі ФЗ "Про | ---> | Стягувач |
| дій судового + ---> | виконавче + - + L ---
| пристава-виконавця | | провадження " | | ---
L --- T --- L --- --- L ---> | Боржник |
Ў L --- ---
--- ---
| Інші особи, які не згодні з діями, бездіяльністю, |
| постановами судового пристава-виконавця, а також юридичні |
| особи, які не є стороною виконавчого провадження, можуть |
| бути суб'єктами на підставі ЦПК РФ і АПК РФ |
L --- ---
Основні особливості, що стосуються захисту прав стягувача, боржника та інших осіб при вчиненні виконавчих дій:
- скарга подається в 10-денний строк з дня вчинення дії (відмови у вчиненні дії);
- протягом цього терміну для особи, що не сповіщені про час і місце вчинення виконавчого дії (про відмову у вчиненні дії), починається з дня, коли зазначеній особі стало про це відомо;
- тягар доведеності обгрунтованості своїх дій покладається на посадову особу та орган, чиї дії є об'єктом судової перевірки;
- судовий пристав-виконавець для доведення обгрунтованості своїх дій повинен привести не тільки норми права, якими він керувався, а й письмове підтвердження скоєних ним дій;
- всі дії судового пристава-виконавця повинні бути належно оформлені;
- на судового пристава- виконавця покладено обов'язок по примусовому виконанню виконавчих документів, і він виступає від імені Служби судових приставів Росії;
- стягувач має право пред'явити організації позов про стягнення підлягає утриманню з боржника суми, що не утриманої з вини цієї організації, але при цьому стягувач звільняється від сплати державного мита;
- у разі виникнення спору, пов'язаного з приналежністю майна, на яке звертається стягнення, зацікавлені громадяни та організації мають право звернутися до суду з позовом про звільнення майна від арешту або виключення його з опису (ст. 92 ФЗ "Про виконавче провадження");
- у разі невиконання виконавчого документа про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника шкоду, заподіяну організації виплатою зазначеному працівникові грошових сум відповідно до цивільного процесуального законодавства Російської Федерації, може бути стягнутий з керівника чи іншого працівника цієї організації, винних у невиконанні виконавчого документа, в порядку, визначеному цивільним процесуальним законодавством Російської Федерації (ст. 93 ФЗ "Про виконавче провадження");
- шкода, заподіяна судовим приставом-виконавцем громадянам і організаціям, підлягає відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством Російської Федерації (ст. 16, 125, глава 59 ЦК РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Захист прав стягувача, боржника та інших осіб при вчиненні виконавчих дій "
 1. Стаття 130. Видача судового наказу стягувачу
  спрямовується для виконання безпосередньо суддею. 2. У випадках коли стягувач звільнений від сплати державного мита, її сума судовим наказом стягується до відповідного бюджету з боржника (п. 8 ч. 1 ст. 127 ЦПК). Проте наказ - не тільки судову постанову, але й одночасно виконавчий документ про стягнення на користь стягувача з боржника грошових сум або про витребування у
 2. Витрати на проведення виконавчих дій
  праві призвести авансовий внесок на депозитний рахунок підрозділу у розмірі, достатньому для виробництва відповідних витрат або їх частини з метою забезпечення здійснення виконавчих дій; - підставою для зарахування авансу на витрати на проведення виконавчих дій може бути постанова судового пристава-виконавця і воно: 1) є звітним документом за аванс на
 3. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
  захисту прав
 4. Стаття 442. Захист прав інших осіб при виконанні судового постанови чи постановлення державного чи іншого органу
  захисту прав інших осіб, порушених при вчиненні виконавчих дій. Арешт майна в рамках виконавчого провадження проводиться судовим приставом-виконавцем при зверненні стягнення і складається з опису майна, оголошенні заборони розпоряджатися ним, а при необхідності - обмеження права користування майном, його вилучення або передачі на зберігання. Зазначений Федеральний закон
 5. Порушення виконавчого виробництва
  право вирішувати для себе питання, чи буде він висувати виконавчий документ до примусового виконання чи ні. З іншого боку, надходження виконавчого документа судового пристава-виконавця можливо і крім волі стягувача, коли орган, який видав виконавчий документ, направляє його на примусове виконання в службу судового пристава. Судовий пристав-виконавець зобов'язаний
 6. Правонаступництво і співучасть у виконавчому провадженні
  прав та обов'язків під час виконавчого провадження від однієї сторони до іншої особи, раніше не брала участі у виконавчому провадженні. Основні особливості, що стосуються правонаступництва: - правонаступництво являє собою заміну однієї зі сторін у разі її вибуття у процесі виконання виконавчого документа її правонаступником; - правонаступництво можливо протягом всього
 7. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  захист, реалізовану на даному етапі виконавчого виробництва за допомогою оскарження ухвали. Судовому приставу-виконавцю цим забезпечується також виконання обов'язку з повідомленням у триденний строк сторонам, а також до суду (якщо питання вирішувалося не тим судом, який видав виконавчий документ) або інший орган, що його видав, про призупинення або припинення виконавчого
 8. Стаття 438. Поновлення виконавчого виробництва
  захист прав і охоронюваних законом інтересів стягувача, коментована стаття надає суду право з урахуванням конкретних обставин справи скоротити терміни призупинення виконавчого провадження. Вирішення даного питання можливе за заявою стягувача, судового пристава-виконавця або за ініціативою самого суду, як це передбачено ст. 438 даного Кодексу стосовно до
 9. Стаття 206. Рішення суду, яке зобов'язує відповідача вчинити певні дії
  право позивача після закінчення цього терміну самому зробити відповідні дії зі стягненням з відповідача понесених ним витрат. При винесенні такого рішення суд повинен вказати і суму витрат позивача, які підлягають стягненню з відповідача, яка визначається на підставі фактичних обставин, досліджених при розгляді справи. Зокрема, відомості про суму витрат, необхідних для
 10. Коментар до статті 31.10
  направляють дану постанову судді, органу, посадової особи, уповноваженим звертати його до виконання у відповідності зі ст. 32.1 - 32.11 КоАП (про виконання судових актів арбітражних судів див. п. 1 коментаря до ст. 31.3). 2. Закінчення виконавчого провадження у випадках виконання постанови про призначення адміністративного покарання судовим приставом-виконавцем (див. ч. 5 ст. 32.2,
© 2014-2022  yport.inf.ua