Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І.Б. Новицький. Римське право, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 5. Захист права власності

1. Основний засіб захисту права власності - rei vindicatio, віндикаційний позов. Цей позов представлявся власнику для витребування речі, володіння якою їм втрачено. Таким чином, сторонами в виндикационном процесі були: в якості позивача - власник, який не має фактичного володіння річчю; в якості відповідача - фактичний власник речі, як утримувач, так і власник її, притому власник, як недобросовісний, так і сумлінний.
У деяких випадках відповідачем по віндикації могло виявитися особа, взагалі не володіє річчю, наприклад, якщо особа з огляду майбутнього віідікаціонного позову навмисне збулися з рук знаходилася у нього річ, проти нього подавався віндикаційний позов, як ніби воно володіє цією річчю (так званий rictus possessor, уявний власник.
Предметом позову була річ з усіма плодами і приростами (res cum omni causa).
Відповідальність власників, сумлінного і недобросовісного, була неоднакова. Добросовісний власник відповідав за стан речі з часу пред'явлення позову. Якщо річ здатна приносити плоди (fructus), тобто речі, регулярно одержувані від іншої (плодопріносящей) речі при нормальному господарському її використанні і з збереженням плодопріносящей речі (наприклад, яблука з яблуні, але не дрова, на які розпиляна зрубана яблуня), то сумлінну володілець не відшкодовував власнику вартість спожитих або відчужених плодів за час до пред'явлення позову. Він повертав лише готівку плоди (fructus extantes).
Витрати, понесені сумлінним власником на річ,. відшкодовувалися йому власником, якщо ці витрати були необхідні для збереження речі або, принаймні, збільшували господарську придатність речі (тобто витрати, хоча і не безумовно необхідні, але корисні). Відносно витрат, вироблених сумлінним власником «для задоволення» (impensae voluptuariae) або складових предмет розкоші, сумлінному власнику надавалося право при поверненні речі відокремити свої вкладення в річ, якщо, зрозуміло, це можливо без шкоди для речі (наприклад, зняти прибудовану веранду і т.п.).
Недобросовісний власник відповідав за ту страшну ще до пред'явлення позову загибель речі, якщо з його боку була допущена хоча б легка недбалість; за загибель речі після пред'явлення позову він відповідав незалежно від якої б то не було в тому вини з його боку. Недобросовісний власник зобов'язаний був відшкодувати власнику вартість плодів від речі, не тільки фактично їм отриманих, а й тих, які він міг би отримати за належної дбайливості, а за час після пред'явлення позову - навіть таких плодів, яких він сам і не міг би отримати, якщо тільки для власника отримання цих плодів було б можливо. Понесені на річ витрати недобросовісному власникові не відшкодовувалися, за винятком необхідних для збереження речі. Злодієві не відшкодовуються ніякі витрати на річ.
2. Віндикаційний позов припускав доказ позивачем свого права власності (а також того факту, що відповідач до початку процесу володіє річчю або є rictus possessor, див. вище, п. 1). Відповідач міг затримати видачу речі, поки позивач-власник не відшкодує йому належної суми витрат, понесених на річ (так зване ius retentionis, право утримання речі, що здійснюється у формі ексцепціі проти віндикаційного позову). Зважаючи на те, що такий доказ було нерідко скрутно, власники вдавалися іноді замість віндикаційного позову до actio in rem Publiciana при якій вимагалося лише доказ добросовісного володіння (див. вище, гл. II, § 3, п. 4).
3. Власник речі може мати потребу в захисті і тоді, коли річ залишається в його фактичному володінні, але будь-хто незаконним чином спирає здійснення ним свого права. Для того щоб домогтися припинення цих незаконних дій, власник міг пред'явити actio negatoria (буквально - позов, який заперечує право відповідача на вчинення таких дій). Actio negatoria, так само , як і віндикація, - позов абсолютний, тобто пред'являється проти будь-якого порушника права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Захист права власності"
 1. § 1. Загальні положення
  захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге, допомогою
 2. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  захисту прав та інтересів підприємця у відносинах з державними органами. У процесі своєї діяльності підприємці вступають у правові відносини з різними органами державної влади і управління. Цими правовими відносинами опосередковується весь просторово-часовий цикл підприємництва, починаючи від установи комерційної організації і конституювання громадянина в
 3. § 2. Правове становище публічних утворень
  захист прав та інтересів однієї категорії суб'єктів цивільного права в порівнянні з правами інших рівних за статусом суб'єктів цивільного права суперечить основним засадам цивільного законодавства (п. 1 ст. 1 ЦК). Очевидно, що питання про наявність тих чи інших особливостей, які не дозволяють застосувати конкретну норму цивільного законодавства, повинен оцінюватися в кожному конкретному
 4. § 2. Способи захисту цивільних прав
  захисту. Під способами захисту суб'єктивних цивільних прав розуміються закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на правопорушника. Загальний перелік цих заходів дається в ст. 12 ГК, де говориться, що цивільні права захищаються шляхом їх визнання; відновлення
 5. § 1. Власність і право власності
  захисту права власності - громадський аспект цього відношення. Власність і право власності - це зміст і форма одного і того ж явища. Однак не можна погодитися з тим, що власність без права власності як поняття не існує * (714). Власність, будучи суспільним відношенням, виникла ще в додержавні період і отримала юридичне оформлення у вигляді права
 6. Глава 25. Захист права власності та інших речових прав
  права власності та інших речових
 7. § 1. Система цивільно-правових засобів захисту права власності та інших речових прав
  захисту права власності. Під цивільно-правовим захистом права власності та інших речових прав * (1062) розуміється сукупність передбачених цивільним законодавством засобів, що застосовуються у зв'язку з досконалими проти цих прав порушеннями і спрямованих на відновлення або захист майнових інтересів їх володарів. До захисту прав власності застосовні всі основні положення про
 8. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
  захисту права власності особливе місце займають позови про витребування майна з чужого незаконного володіння - віндикаційний позови. Хоча в судово-арбітражній практиці вони зустрічаються не настільки часто, як зобов'язальне-правові вимоги, їх попереджувально-виховну роль у забезпеченні недоторканності приватної, державної і муніципальної власності від незаконного заволодіння
 9. § 3. Позов про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов)
  захисту права власності. Він пред'являється лише тоді, коли власник і третя особа не складаються між собою у зобов'язальних чи інших відносних відносинах з приводу спірної речі і коли вчинене правопорушення не призвело до припинення суб'єктивного права власності. Позивач і відповідач за негаторному позовом. Правом на негаторний позов володіють власник, а також титульний власник
 10. § 4. Позов про визнання права власності
  захистити своє право на річ? Звернення в даному випадку до віндикаційним позовом буде неправильним, тому що володіння ломбарду в даному випадку не можна визнати незаконним, бо заставодавець діяв з відома власника. Не можна вдатися і до допомоги негаторного позову, оскільки власник позбавлений володіння. Залишається лише визнати, що власникові в цій ситуації належить право на самостійний позов
© 2014-2022  yport.inf.ua