Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

10.3. Зміна осіб у зобов'язанні

Право (вимога), що належить кредиторові на підставі зобов'язання, може бути передано ним іншій особі за правочином (відступлення вимоги) або перейти до іншої особи на підставі закону. Правила про перехід прав кредитора до іншої особи не застосовуються до регресних вимог. Для переходу до іншої особи прав кредитора не потрібно згоди боржника, якщо інше не передбачено законом або договором.
Перехід до іншої особи прав, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема вимог про аліменти і про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, не допускається.
Боржник має право не виконувати зобов'язання новому кредиторові до подання йому доказів переходу вимоги до цієї особи. Кредитор, який поступився вимога іншій особі, зобов'язаний передати йому документи, що засвідчують право вимоги, і повідомити відомості, що мають значення для здійснення вимоги.
Права кредитора по зобов'язанню переходять до іншої особи на підставі закону і настання зазначених у ньому обставин: внаслідок універсального правонаступництва в правах кредитора;
внаслідок виконання зобов'язання боржника його поручителем або заставодавцем, не є боржником по цьому зобов'язанню;
за рішенням суду про переведення прав кредитора на іншу особу, коли можливість такого переведення передбачена законом;
при суброгації страховика прав кредитора до боржника, відповідальної за настання страхового випадку; в інших випадках, передбачених законом. Форма уступки вимоги
Уступка вимоги, заснованого на операції, укладеної в простій письмовій чи нотаріальній формі, повинна бути здійснена у відповідній письмовій формі. Уступка вимоги по угоді, вимагає державної реєстрації, повинна бути зареєстрована в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом. Уступка вимоги за ордерним цінним папером здійснюється шляхом індосаменту на цьому цінному папері. Переклад боржником свого боргу
Переклад боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора. До форми переведення боргу відповідно застосовуються правила, що застосовуються до уступку вимоги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Зміна осіб у зобов'язанні "
 1. Вопрос_39. Цивільно-правове зобов'язання: поняття, види, підстави виникнення. Зміна осіб у зобов'язанні: характеристика основних видів
  Вопрос_39. Цивільно-правове зобов'язання: поняття, види, підстави виникнення. Зміна осіб у зобов'язанні: характеристика основних
 2. Стаття 112. Зобов'язання про явку
  1. При необхідності у підозрюваного, обвинуваченого, а також потерпілого або свідка може бути взято зобов'язання про яв-ке. 2. Зобов'язання про явку полягає в письмовому зобов'язанні особи, зазначеної у частині першій цієї статті, своєчасно яв-ляться за викликами дізнавача, слідчого або в суд, а в разі зміни місця проживання негайно повідомляти про це. Особі роз'яснюються
 3. Стаття 201. Термін позовної давності при зміні осіб у зобов'язанні
  Зміна осіб у зобов'язанні не тягне зміни строку позовної давності та порядку його
 4. Стаття 32. Право вибору подружжям прізвища
  1. Подружжя за своїм бажанням вибирають при укладенні шлюбу прізвище одного з них як спільного прізвища, або кожен з подружжя зберігає своє дошлюбне прізвище, або, якщо інше не передбачено законами суб'єктів Російської Федерації, приєднує до свого прізвища прізвище другого з подружжя. З'єднання прізвищ не допускається, якщо дошлюбне прізвище хоча б одного з подружжя є подвійний.
 5. Зміна осіб у зобов'язанні
  Зміна осіб у зобов'язанні - це здійснюваний відповідно до вимог ЦК РФ перехід прав та обов'язків учасників зобов'язання від одних осіб до інших. Перехід права (вимоги) або поступка вимоги - заміна кредитора у правовідносинах. Перехід права (вимоги) до іншої особи можливий: - на підставі закону; - за угодою (поступка вимоги). На підставі закону права
 6. § 2. Зміна осіб у зобов'язанні
  1. Визначення. Зміна осіб у зобов'язанні - це здійснюваний відповідно до вимог ЦК РФ перехід прав та обов'язків учасників зобов'язання від одних осіб до інших. (Судову практику див.: Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 30 жовтня 2007 р. N 120 "Огляд практики застосування арбітражними судами положень глави 24 ЦК РФ"). 2. Перехід права (вимоги), "поступка вимоги".
 7. Відновлення позовної давності
  . Поряд з призупиненням і перервою позовна давність може бути відновлена судом, якщо причини її пропуску будуть визнані поважними. Даний випадок принципово відрізняється від розглянутих вище тим, що відновлюється вже Минулий давність і суд виходить з цієї обставини. Відновлення позовної давності розглядається законом як виняткова міра, яка може
 8. Стаття 19. Ім'я громадянина
  1. Громадянин набуває і здійснює права та обов'язки під своїм ім'ям, що включає прізвище та власне ім'я, а також по батькові, якщо інше не випливає із закону або національного звичаю. У випадках і в порядку, передбачених законом, громадянин може використовувати псевдонім (вигадане ім'я). 2. Громадянин має право змінити своє ім'я в порядку, встановленому законом. Перемена громадянином
 9. Стаття 124. Зміна найменування особи, зміна ад-реса під час провадження у справі
  Коментар до статті Стаття 124 АПК РФ покладає на осіб, що у справі, обов'язок з інформування суду про вимірюв-неніях свого найменування та зміні адреси . Ризик невиконання цього обов'язку лежить також на обличчях, що у справі (ч. 3 ст. 41 АПК
 10. "Позитивні" і "негативні" зобов'язання
  . Як вказувалося вище (див. § 1 цієї глави), обов'язок боржника може полягати в здійсненні певної дії або утриманні від такого. У першому випадку говорять про зобов'язання "позитивних", у другому - "негативних". Залежно від предмета "позитивні" зобов'язання можуть бути поділені на: 1) зобов'язання передати майно (включаючи грошові
 11. Стаття 329. Способи забезпечення виконання зобов'язань
  1. Виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, заставою, утриманням майна боржника, поручительством , банківською гарантією, завдатком та іншими способами, передбаченими законом або договором. 2. Недійсність угоди про забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє недійсність цього зобов'язання (основного зобов'язання). 3. Недійсність основного
 12. Стаття 311. Виконання зобов'язання по частинах
  Кредитор має право не приймати виконання зобов'язання частинами, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, умовами зобов'язання і не випливає із звичаїв ділового обороту або суті
© 2014-2022  yport.inf.ua