Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

112. Захист інтелектуальних, особистих немайнових і виняткових прав

Інтелектуальні права захищаються способами, передбаченими ГК РФ, з урахуванням істоти порушеного права та наслідків порушення цього права.
Відсутність вини порушника не звільняє його від обов'язку припинити порушення інтелектуальних прав, а також не виключає застосування щодо порушника заходів, спрямованих на захист таких прав. Зокрема, публікація рішення суду про допущене порушення і припинення дій, що порушують виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації або створюють загрозу порушення такого права, здійснюються незалежно від вини порушника і за його рахунок.
У разі порушення особистих немайнових прав автора їх захист здійснюється, зокрема, шляхом визнання права, відновлення становища, яке існувало до порушення права, припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, компенсації моральної шкоди, публікації рішення суду про допущене порушення.
Захист виключних прав на результати інтелектуальної діяльності і на засоби індивідуалізації здійснюється, зокрема, шляхом пред'явлення вимоги:
1) про визнання права - до особи, яка заперечує або іншим чином не визнає право, порушуючи тим самим інтереси правовласника;
2) про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, - до особи, яка вчиняє такі дії або здійснює необхідні приготування до них;
3) про відшкодування збитків - до особи, неправомірно використовував результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації без укладання угоди з правовласником (бездоговірне використання) або іншим чином порушив його виключне право і завдати їй шкоди;
4) про вилучення матеріального носія - до його виробника, імпортеру, зберігачу, перевізнику, продавцю, а іншому розповсюджувачу, несумлінному набувачеві;
5) про публікації рішення суду про допущене порушення із зазначенням дійсного правовласника - до порушника виключного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 112. Захист інтелектуальних, особистих немайнових і виняткових прав "
 1. Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008
  Другий том підручника цивільного права відкриває виклад підгалузей та інститутів особливою (спеціальної) частини цивільного права. У ньому викладаються положення про речовому праві (основне місце в якому посідає право власності); спадковому праві; про виняткові права ("інтелектуальної власності"), що включають авторське право і суміжні права, патентне право, виключні права
 2. А
  Абсолютні позови IV, 24, § 1 (2) - с. 176 Абсолютний характер - А. х. речових прав і правовідносин IV, 18, § 1 (2) - с. 5; IV, 18, § 2 (1) - с. 17 - А. х. заставного права IV, 23, § 2 (4) - с. 158 - А. х. виняткових прав VI, 29, § 1 (2) - с. 263 - А. х. особистих немайнових прав VII, 33, § 1 (3) - с. 410 - А. х. права на здорове довкілля VII, 34, § 1 (8) - с. 431 - А.
 3. § 3. Здійснення і захист особистих немайнових прав
  § 3. Здійснення і захист особистих немайнових
 4. Захист інтелектуальних прав
  --- --- T --- --- | Способи захисту немайнових прав | Способи захисту виключних прав | + --- --- + --- --- + | 1) Визнання права | | 2) Припинення
 5. Стаття 1231. Чинність виключних та інших інтелектуальних прав на території Російської Федерації
  1. На території Російської Федерації діють виняткові права на результати інтелектуальної діяльності і на засоби індивідуалізації, встановлені міжнародними договорами України та цим Кодексом. Особисті немайнові та інші інтелектуальні права, які не є винятковими, діють на території Російської Федерації відповідно до абзацу четвертого
 6. Глава 2. АВТОРСЬКІ ПРАВА
  Раніше діюче законодавство (ст. ст. 15 - 16 ЗоАП) весь комплекс авторських правомочностей підрозділяється на особисті немайнові права і майнові права. При цьому основною відмінністю особистих немайнових авторських прав було те, що вони не мають економічного змісту. За чинним ЦК РФ авторськими правами є інтелектуальні права на твори науки, літератури та
 7. 3. Майнові та немайнові правовідносини
  Правовідносини майнового характеру мають своїм об'єктом матеріальні блага (майно) і відображають: - або приналежність майна (речового права на нього) певній особі (правовідносини власності, правовідносини з приводу обмежених речових прав - сервітутів, господарського відання, оперативного управління тощо); - або перехід майна (за договором, в порядку спадкування,
 8. Стаття 1251. Захист особистих немайнових прав
  1. У разі порушення особистих немайнових прав автора їх захист здійснюється, зокрема, шляхом визнання права, відновлення становища, яке існувало до порушення права, припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, компенсації моральної шкоди, публікації рішення суду про допущене порушення . 2. Положення, передбачені пунктом 1 цієї статті,
 9. Стаття 1194. Реторсии
  Урядом Російської Федерації можуть бути встановлені відповідні обмеження (реторсии) щодо майнових та особистих немайнових прав громадян та юридичних осіб тих держав, в яких є спеціальні обмеження майнових та особистих немайнових прав російських громадян і юридичних
 10. Стаття 1226. Інтелектуальні права
  На результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації (результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації) визнаються інтелектуальні права, які включають виключне право, що є майновим правом, а у випадках, передбачених цим Кодексом, також особисті немайнові права та інші права (право слідування, право доступу
 11. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Красавчикова Л.О. Поняття і система особистих немайнових прав громадян (фізичних осіб) у цивільному праві Російської Федерації. Єкатеринбург, 1994. Малеин Н.С. Цивільний закон і права особистості в СРСР. М., 1981. Малеина М.М. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. М., 2001. Рясенцев В.А. Немайнову інтерес у радянському цивільному праві / / Вчені
 12. 109. Інтелектуальні права і право власності
  Результатами інтелектуальної діяльності та прирівняними до них засобами індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона (інтелектуальною власністю), є: твори науки, літератури і мистецтва; програми для електронних обчислювальних машин (програми для ЕОМ); бази даних; виконання; фонограми; повідомлення в ефір
 13. Загальні положення про інтелектуальні права
  Права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації (інтелектуальні права) - це можливість володаря інтелектуальної власності на свій розсуд використовувати цю інтелектуальну власність, розпоряджатися нею, дозволяти або забороняти її використання необмеженому колу третіх осіб, а також захищати свої майнові та немайнові права способами і
 14. 1. Критерії класифікації особистих немайнових прав
  З метою виявлення кола відносин, пов'язаних із забезпеченням особистої (індивідуальної) сфери громадянина від стороннього втручання, необхідно провести класифікацію особистих немайнових прав. Цивільно-правове регулювання дозволяє сформулювати ці права як абсолютні і охороняти їх властивими цивільному праву способами. Однак для того, щоб отримати таку охорону, особисті
© 2014-2022  yport.inf.ua