Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

120. Право на товарний знак

На товарний знак, тобто на позначення, що служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців, визнається виключне право, що засвідчується свідоцтвом на товарний знак.
Володарем виключного права на товарний знак може бути юридична особа або індивідуальний підприємець.
На території РФ діє виключне право на товарний знак,
зареєстрований федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності, а також в інших випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації.
Державна реєстрація товарного знака здійснюється федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності у Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування РФ. На товарний знак, зареєстрований у Державному реєстрі товарних знаків, видається свідоцтво на товарний знак.
У якості товарних знаків можуть бути зареєстровані словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації.
Правовласник для оповіщення про своє виключне право на товарний знак має право використовувати знак охорони.
За договором про відчуження виключного права на товарний знак одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати в повному обсязі належне їй виняткове право на відповідний товарний знак щодо всіх товарів або щодо частини товарів, для індивідуалізації яких він зареєстрований, іншій стороні - набувачеві виключного права.
За ліцензійним договором одна сторона - володар виключного права на товарний знак (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання товарного знака в певних договором межах із зазначенням або без зазначення території, на якій допускається використання, стосовно певної сфери підприємницької діяльності.
Товари, етикетки, упаковки товарів, на яких незаконно розміщені товарний знак або схоже з ним до ступеня змішання позначення, є контрафактними.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 120. Право на товарний знак "
 1. Стаття 1481. Свідоцтво на товарний знак
  1. На товарний знак, зареєстрований у Державному реєстрі товарних знаків, видається свідоцтво на товарний знак. 2. Свідоцтво на товарний знак засвідчує пріоритет товарного знаку і виключне право на товарний знак відносно товарів, зазначених у
 2. Стаття 1485. Знак охорони товарного знака
  Правовласник для оповіщення про своє виключне право на товарний знак має право використовувати знак охорони, який міститься поруч з товарним знаком, складається з латинської літери "R" або латинської літери "R" в окружності або словесного позначення "товарний знак" або "зареєстрований товарний знак" і вказує на те, що застосовується позначення є товарним знаком, охоронюваним на
 3. Стаття 1477. Товарний знак і знак обслуговування
  1. На товарний знак, тобто на позначення, що служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців, визнається виключне право, що засвідчується свідоцтвом на товарний знак (стаття 1481). 2. Правила цього Кодексу про товарні знаки відповідно застосовуються до знаків обслуговування, тобто до позначень, службовцям для індивідуалізації виконуваних
 4. Стаття 1491. Термін дії виключного права на товарний знак
  1. Виключне право на товарний знак діє протягом десяти років з дня подачі заявки на державну реєстрацію товарного знака у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності. 2. Термін дії виключного права на товарний знак може бути продовжений на десять років за заявою правовласника, подане протягом останнього року дії цього права.
 5. Стаття 1504. Видача свідоцтва на товарний знак
  1. Свідоцтво на товарний знак видається федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом місяця з дня державної реєстрації товарного знаку в Державному реєстрі товарних знаків. 2. Форма свідоцтва на товарний знак та перелік що вказуються в ньому відомостей встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює
 6. Стаття 1487. Вичерпання виключного права на товарний знак
  Чи не є порушенням виключного права на товарний знак використання цього товарного знака іншими особами щодо товарів, які були введені в цивільний оборот на території Російської Федерації безпосередньо правовласником або з його
 7. Стаття 1488. Договір про відчуження виключного права на товарний знак
  1. За договором про відчуження виключного права на товарний знак одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати в повному обсязі належне їй виняткове право на відповідний товарний знак щодо всіх товарів або щодо частини товарів, для індивідуалізації яких він зареєстрований, іншій стороні - набувачеві виключного права. 2. Відчуження
 8. Стаття 1490. Форма та державна реєстрація договорів про розпорядження виключним правом на товарний знак
  1. Договір про відчуження виключного права на товарний знак, ліцензійний договір, а також інші договори, за допомогою яких здійснюється розпорядження виключним правом на товарний знак, повинні бути укладені в письмовій формі і підлягають державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від
 9. Стаття 1484. Виключне право на товарний знак
  1. Особі, на ім'я якої зареєстрований товарний знак (правовласнику), належить виключне право використання товарного знака відповідно до статті 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на товарний знак), в тому числі способами, зазначеними у пункті 2 цієї статті. Правовласник може розпоряджатися виключним правом на
 10. Стаття 1503. Порядок державної реєстрації товарного знака
  1. На підставі рішення про державну реєстрацію товарного знака (пункт 2 статті 1499) федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом місяця з дня отримання документа про сплату мита за державну реєстрацію товарного знака та за видачу свідоцтва на нього здійснює державну реєстрацію товарного знаку в Державному реєстрі
 11. Стаття 1508. Загальновідомий товарний знак
  1. За заявою особи, яка вважає використовуваний ним товарний знак або використовується в якості товарного знака позначення загальновідомим у Російській Федерації товарним знаком, товарний знак, що охороняється на території Російської Федерації на підставі його державної реєстрації або відповідно до міжнародного договору Російської Федерації, або позначення, що використовується в як товарний
 12. Стаття 1478. Володар виключного права на товарний знак
  Володарем виключного права на товарний знак може бути юридична особа або індивідуальний
 13. Стаття 1502. Відкликання заявки на товарний знак і виділення з неї іншої заявки
  1. Заявка на товарний знак може бути відкликана заявником на будь-якій стадії її розгляду, але не пізніше дати державної реєстрації товарного знака. 2. У період проведення експертизи заявки на товарний знак заявник вправі до прийняття по ній рішення подати в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності на те ж саме позначення виділену заявку. Така
 14. Стаття 1510. Право на колективний знак
  1. Об'єднання осіб, створення і діяльність якого не суперечать законодавству держави, в якому воно створене, вправі зареєструвати в Російській Федерації колективний знак. Колективний знак є товарним знаком, призначеним для позначення товарів, вироблених чи реалізованих входять до цього об'єднання особами та мають єдиними характеристиками їх якості або
 15. Стаття 1509. Надання правової охорони загальновідомого товарного знаку
  1. Правова охорона надається загальновідомого товарного знаку на підставі рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності, прийнятого відповідно до пункту 1 статті 1508 цього Кодексу. 2. Товарний знак, визнаний загальновідомим, вноситься федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності до Переліку загальновідомих в
© 2014-2022  yport.inf.ua