Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

17.1. Договір підряду

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.
До окремих видів договору підряду відносяться: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб. Договір підряду укладається на виготовлення або переробку (обробку) речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.
За договором підряду, укладеним на виготовлення речі, підрядник передає права на неї замовнику. Якщо інше не передбачено договором, підрядник самостійно визначає способи виконання завдання замовника, робота виконується утриманням підрядчика - з його матеріалів, його силами і засобами.
Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за неналежну якість виконаних робіт.
Якщо інше не передбачено законами або договором підряду, то:
ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого використовуваного для виконання договору майна несе надала їх сторона;
ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи до її приймання замовником несе підрядник.
Якщо із закону або договору підряду не випливає обов'язок підрядчика виконати передбачену в договорі роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб - субпідрядників. У цьому випадку підрядник виступає в ролі генерального підрядника.
У договорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи, ціна підлягає виконанню роботи або способи її визначення.
Замовник зобов'язаний у строки та в порядку, передбачені договором підряду, за участю підрядника оглянути і прийняти виконану роботу (її результат).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.1. Договір підряду "
 1. Стаття 702. Договір підряду
  1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його. 2. До окремих видів договору підряду (побутової поспіль, будівельний підряд, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державних потреб)
 2. Стаття 730. Договір побутового підряду
  1. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові чи інші особисті потреби замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити роботу. 2. Договір побутового підряду є публічним договором (стаття 426). 3. К
 3. Контрольні питання до § 5.12
  1. Визначення поняття і сфера застосування договору підряду. 2. Чим відрізняється договір підряду від трудового договору? 3. Які права та обов'язки підрядника? 4. Назвіть права та обов'язки замовника. 5. Яка відповідальність замовника і підрядника за договором підряду за порушення умов
 4. Список рекомендованої літератури
  1. Брагінський М.І. Підряд та подрядоподобние договори / / Укр. Вища. Арбітражного Суду РФ. - 1996. - № 7. - С. 108 113. 2. Витушко В. Договір підряду / / Господарство право. - 1992. № 11,12. 3. Домбругова А. Договір підряду: Правові Наслідки неналежного Виконання / / Юрид. Вісн. України. - 2003. - № 37 (429). - 13-19 верес. - З 14; 2003. - № 38 (430). - 20-26 верес. - З 14. 4. Завидів А.
 5. Стаття 703. Роботи, що виконуються за договором підряду
  1. Договір підряду укладається на виготовлення або переробку (обробку) речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. 2. За договором підряду, укладеним на виготовлення речі, підрядник передає права на неї замовнику. 3. Якщо інше не передбачено договором, підрядник самостійно визначає способи виконання завдання
 6. Стаття 740. Договір будівельного підряду
  1. За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну. 2. Договір будівельного підряду укладається на будівництво або реконструкцію
 7. Стаття 717. Відмова замовника від виконання договору підряду
  Якщо інше не передбачено договором підряду, замовник може в будь-який час до здачі йому результату роботи відмовитися від виконання договору, сплативши підрядчикові частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до отримання повідомлення про відмову замовника від виконання договору. Замовник також зобов'язаний відшкодувати підрядникові збитки, заподіяні припиненням договору підряду, в межах
 8. Стаття 747. Додаткові обов'язки замовника за договором будівельного підряду
  1. Замовник зобов'язаний своєчасно надати для будівництва земельну ділянку. Площа і стан наданого земельної ділянки повинні відповідати містяться в договорі будівельного підряду умовам, а за відсутності таких умов забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їх ведення і завершення в строк. 2. Замовник зобов'язаний у випадках і в порядку, передбачених
 9. Стаття 750. Співпраця сторін у договорі будівельного підряду
  1. Якщо при виконанні будівництва і пов'язаних з ним робіт виявляються перешкоди до належного виконання договору будівельного підряду, кожна з сторін зобов'язана вжити усіх залежних від неї розумних заходів щодо усунення таких перешкод. Сторона, яка не виконала цього обов'язку, втрачає право на відшкодування збитків, завданих тим, що відповідні перешкоди не були усунені.
 10. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
  Однією з характерних особливостей змісту договору будівельного підряду є надзвичайне різноманіття прав і обов'язків його сторін. У зв'язку з цим права та обов'язки сторін можуть бути згруповані стосовно до основних умов договору будівельного підряду та порядку виконання випливають з нього зобов'язань. При цьому можна виділити наступні групи прав і обов'язків сторін по
 11. Стаття 719. Невиконання замовником зустрічних обов'язків за договором підряду
  1. Підрядник має право не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення замовником своїх обов'язків за договором підряду, зокрема ненадання матеріалу, обладнання, технічної документації або підлягає переробці (обробці) речі, перешкоджає виконанню договору підрядником, а також за наявності обставин , очевидно свідчать про те, що
© 2014-2022  yport.inf.ua