Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

20.2. Договір банківського рахунку

За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.
При укладанні договору банківського рахунку клієнтові або зазначеній ним особі відкривається рахунок у банку на умовах, погоджених сторонами.
Операції за рахунком, що виконуються банком
Банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо договором банківського рахунку не передбачено інше.
Банк зобов'язаний зараховувати надійшли на рахунок клієнта грошові кошти не пізніше дня, наступного за днем надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо коротший строк не передбачений договором банківського рахунку.
Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видавати або перераховувати з рахунку грошові кошти клієнта не пізніше дня, наступного за днем надходження до банку відповідного платіжного документа.
У випадках, коли відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунку незважаючи на відсутність коштів (кредитування рахунка), банк вважається надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення такого платежу.
Якщо інше не передбачено договором банківського рахунку, за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок.
Списання грошових коштів з рахунку здійснюється банком на підставі розпорядження клієнта. Без розпорядження клієнта списання грошових коштів, що знаходяться на рахунку, допускається за рішенням суду.
Банк гарантує таємницю банківського рахунку та банківського вкладу, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.
Обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, не допускається, за винятком накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, або призупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.2. Договір банківського рахунку "
 1. Стаття 850. Кредитування рахунку
  Про деякі питання застосування пункту 1 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5. 1. У випадках, коли відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунку незважаючи на відсутність коштів (кредитування рахунка), банк вважається надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення такого платежу. 2. Права та обов'язки сторін,
 2. Стаття 845. Договір банківського рахунку
  1. За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. 2. Банк може використовувати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими
 3. Стаття 846. Укладення договору банківського рахунку
  1. При укладанні договору банківського рахунку клієнтові або зазначеній ним особі відкривається рахунок у банку на умовах, погоджених сторонами. 2. Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, що звернулися з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком для відкриття рахунків даного виду умовах, що відповідають вимогам, передбаченим законом і встановленими згідно з
 4. До статті 834 ГК РФ (" Договір банківського вкладу "), статті 845 ГК РФ (" Договір банківського рахунку ").
  З положеннями зазначених статей ЦК РФ активно взаємодіють приписи податкового законодавства. Так, в силу п. 5 ст. 46 НК РФ з депозитного рахунку платника податків або податкового агента стягнення податку в примусовому порядку (безспірне списання з організацій) не проводиться, якщо не закінчився термін дії депозитного договору. Відкриття організацією банківського рахунку прямо пов'язане з
 5. 2. Юридична природа договору банківського вкладу
  Договір банківського вкладу за своєю правовою природою дуже близький до договору банківського рахунку. До відносин банку і вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунку, якщо інше не передбачено правилами гл. 44 ГК або не випливає із суті договору банківського вкладу (п. 3 ст. 834 ЦК). Виходячи із спільності об'єктного складу обох договорів, а також
 6. 1. Система банківських рахунків
  Залежно від обсягу розрахункових операцій, які вправі здійснювати клієнт банку, рахунки можна поділити на: - розрахункові; - поточні; - спеціальні (бюджетні, валютні, позичкові, депозитні). Залежно від суб'єктного складу договору рахунки можна поділяти також на клієнтські та міжбанківські (в Банку Росії, "лоро-ностро"). Залежно від технічних засобів, що оформляють
 7. 2. Суб'єкти договору банківського рахунку
  Суб'єктами договору банківського рахунку є банк або небанківська кредитна організація за наявності у них ліцензії на вчинення цього виду банківських операцій (ст. 1 Закону про банки і банківську діяльність, п. 4 ст. 845 ЦК) і клієнт (власник рахунку). Отже, в договорі банківського рахунку на стороні услугодателя виступає спеціальний суб'єкт. Таке положення пояснюється тим, що
 8. Стаття 859. Розірвання договору банківського рахунку
  Про деякі питання застосування пункту 1 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5. 1. Договір банківського рахунку розривається за заявою клієнта в будь-який час. Положення пункту 1.1 поширюються на відносини, що виникли з договорів банківського рахунку, укладених до набрання чинності Федерального закону від 18.07.2005 N 89-ФЗ. 1.1. Якщо інше не передбачено договором, при
 9. Глава 61. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ з договору банківського рахунку та банківського вкладу
  Глава 61. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ з договору банківського рахунку І БАНКІВСЬКОЇ
 10. 3. Імперативні обов'язки банку за договором банківського рахунку
  У ГК (гл. 45) та інших федеральних законах є чимало імперативних норм, що визначають обов'язки банку і власника банківського рахунку (меншою мірою), покликаних врегулювати відносини всяких осіб , що вступають в договір банківського рахунку. Зазначені імперативні норми, а також передбачені ними обов'язки банку і власника рахунку, незважаючи на їх принциповий характер і важливе значення,
 11. 24.2. Договір банківського рахунку
  Договір банківського рахунку консенсусний, відшкодувальний і двосторонньо зобов'язує. Сторони договору - банк і клієнт. Банк - організація, що отримала ліцензію на здійснення банківських операцій. Відповідно до існуючих банківськими правилами клієнтом може бути будь-яка юридична особа або громадянин-підприємець. При укладанні договору банківського рахунку клієнтові або зазначеній ним особі
 12. Стаття 848. Операції за рахунком, що виконуються банком
  Банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо договором банківського рахунку не передбачено
 13. Стаття 849. Терміни операцій за рахунком
  Банк зобов'язаний зараховувати надійшли на рахунок клієнта грошові кошти не пізніше дня, наступного за днем надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо коротший строк не передбачений договором банківського рахунку. Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видавати або перераховувати з рахунку грошові кошти клієнта не пізніше дня, наступного за днем надходження до банку відповідного
 14. Стаття 860. Рахунки банків
  Правила цієї глави поширюються на кореспондентські рахунки, кореспондентські субрахунка, інші рахунки банків, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або встановленими згідно з ними банківськими
 15. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  Єфімова Л.Г. Банківські угоди: Право і практика. М., 2001. С. 137 - 238; 317 - 494. Новосьолова Л.О. Грошові розрахунки у підприємницькій діяльності. М., 1996. Сарбаш С.В. Договір банківського рахунку. М., 1999. Флейшиц Е.А. Розрахункові і кредитні правовідносини. М.,
© 2014-2022  yport.inf.ua