Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

21.1. Договір зберігання

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Договір зберігання має бути укладений у письмовій формі.
Для договору зберігання між громадянами дотримання письмової форми потрібно, якщо вартість переданої на зберігання речі перевищує не менше ніж у десять разів установленнийзаконом МРОТ. Проста письмова форма договору зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене зберігачем видачею
поклажедателю:
збереженій розписки, квитанції, свідоцтва або іншого документа, підписаного зберігачем;
номерного жетона (номери), іншого знака, що посвідчує прийом речей на зберігання, якщо така форма підтвердження прийому речей на зберігання передбачена законом або іншим правовим актом або звичайна для даного виду зберігання.
Недотримання простої письмової форми договору зберігання не позбавляє сторони права посилатися на показання свідків у разі спору про тотожність речі, прийнятої на зберігання, і речі, повернутої зберігачем.
Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом обумовленого договором зберігання терміну.
У випадках, прямо передбачених договором зберігання, прийняті на зберігання речі одного поклажодавця можуть змішуватися з речами того ж роду і якості інших поклажодавцем (зберігання з знеособлення). Поклажодавцеві повертається рівну або обумовлену сторонами кількість речей того ж роду і якості.
Охоронець зобов'язаний вжити всі передбачені договором зберігання заходи для того, щоб забезпечити збереження переданої на зберігання речі. Зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути прийняту на зберігання річ, хоча б передбачений договором строк її зберігання ще не скінчився.
Види зберігання: складське, в ломбарді, цінностей у банку, в камерах зберігання транспортних організацій, зберігання в гардеробах організацій, в готелі, зберігання речей, що є предметом спору (секвестр).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.1. Договір зберігання "
 1. Стаття 897. Відшкодування витрат на зберігання
  1. Якщо інше не передбачено договором зберігання, витрати зберігача на зберігання речі включаються у винагороду за зберігання. 2. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний відшкодувати охоронцеві зроблені ним необхідні витрати на зберігання речі, якщо законом або договором зберігання не передбачено
 2. Стаття 888. Виконання обов'язку прийняти річ на зберігання
  1. Зберігач, який узяв на себе за договором зберігання обов'язок прийняти річ на зберігання (пункт 2 статті 886), не вправі вимагати передачі йому цієї речі на зберігання. Однак поклажедатель, який не передав річ на зберігання у передбачений договором строк, несе відповідальність перед зберігачем за збитки, завдані у зв'язку з не відбувся зберіганням, якщо інше не передбачено законом або
 3. Стаття 886. Договір зберігання
  1. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. 2. У договорі зберігання, в якому зберігачем є комерційна організація або некомерційна організація, що здійснює зберігання в якості однієї з цілей своєї професійної діяльності (професійний зберігач), може бути
 4. Стаття 907. Договір складського зберігання
  1. За договором складського зберігання товарний склад (зберігач) зобов'язується за винагороду зберігати товари, передані йому товаровласників (поклажодавцем), і повернути ці товари в схоронності. Товарним складом визнається організація, що здійснює в якості підприємницької діяльності зберігання товарів та надає пов'язані із зберіганням послуги. 2. Письмова форма договору складського
 5. Стаття 919. Зберігання в ломбарді
  1. Договір зберігання в ломбарді речей, що належать громадянину, є публічним договором (стаття 426). 2. Укладення договору зберігання в ломбарді засвідчується видачею ломбардом поклажодавцеві іменний збереженій квитанції. 3. Річ, що здається на зберігання в ломбард, підлягає оцінці за угодою сторін відповідно до цін на речі такого роду і якості, зазвичай встановлюються в торгівлі
 6. Стаття 910. Зміна умов зберігання та стан товарів
  1. У разі, коли для забезпечення збереження товарів потрібно змінити умови їх зберігання, товарний склад має право прийняти необхідні заходи самостійно. Однак він зобов'язаний повідомити товаровладельца про вжиті заходи, якщо було потрібно суттєво змінити умови зберігання товарів, передбачені договором складського зберігання. 2. При виявленні під час зберігання пошкоджень товару, що виходять за
 7. Стаття 904. Припинення зберігання на вимогу поклажодавця
  Зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути прийняту на зберігання річ, хоча б передбачений договором строк її зберігання ще не Стаття 895. Передача речі на зберігання третій особі
 8. Якщо договором зберігання не передбачено інше, зберігач не має права без згоди поклажодавця передавати річ на зберігання третій особі, за винятком випадків, коли він змушений до цього силою обставин в інтересах поклажодавця і позбавлений можливості отримати його згоду. Про передачу речі на зберігання третій особі зберігач зобов'язаний негайно повідомити поклажодавця. При передачі речі
  Вопрос_74. Договір зберігання: поняття, ознаки та види договору; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; особливості визначення вартості і терміну послуг із зберігання
 9. Вопрос_74. Договір зберігання: поняття, ознаки та види договору; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; особливості визначення вартості і терміну послуг з
  Стаття 887. Форма договору зберігання
 10. 1. Договір зберігання має бути укладений у письмовій формі у випадках, зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому для договору зберігання між громадянами (підпункт 2 пункту 1 статті 161) дотримання письмової форми потрібно, якщо вартість переданої на зберігання речі перевищує не менше ніж у десять разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці. Договір зберігання,
  Стаття 890. Зберігання речей ззнеособлення
 11. У випадках, прямо передбачених договором зберігання, прийняті на зберігання речі одного поклажодавця можуть змішуватися з речами того ж роду і якості інших поклажодавцем (зберігання з знеособлення). Поклажодавцеві повертається рівну або обумовлену сторонами кількість речей того ж роду і
  5. Обов'язки сторін договору зберігання
 12. До числа обов'язків поклажодавця, крім вищезгаданої обов'язку сплатити послуги зберігача або тільки у вигляді відшкодування, або у вигляді та відшкодування, та винагороди, належать такі: - обов'язок взяти річ назад після закінчення обумовленого терміну зберігання; - обов'язок при здачі речі на зберігання попередити зберігача про небезпечні властивості речі. Зберігач зобов'язаний: - прийняти річ
  К числу обязанностей поклажедателя, кроме вышеупомянутой обязанности оплатить услуги хранителя либо только в виде возмещения, либо в виде и возмещения, и вознаграждения, относятся следующие: - обязанность взять вещь обратно по истечении обусловленного срока хранения; - обязанность при сдаче вещи на хранение предупредить хранителя об опасных свойствах вещи. Хранитель обязан: - принять вещь
© 2014-2022  yport.inf.ua