Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

24.2. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадян

Обсяг і характер відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я При заподіянні громадянину каліцтва або іншого пошкодження його здоров'я відшкодуванню підлягає втрачений потерпілим заробіток (дохід), який він мав або точно міг мати, а також додатково понесені витрати, викликані ушкодженням здоров'я, у тому числі витрати на лікування, додаткове харчування, придбання ліків, протезування идр., якщо встановлено, що потерпілий потребує цих видах допомоги та догляду і не має права на їх безкоштовне отримання. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок ушкодження здоров'я Розмір підлягає відшкодуванню втраченого потерпілим заробітку (доходу) визначається у відсотках до його середньому місячному заробітку (доходу) до каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я або до втрати ним працездатності, що відповідають ступеню втрати потерпілим професійної працездатності, а за відсутності професійної працездатності - ступеня втрати загальної працездатності. Відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у результаті смерті годувальника У разі смерті потерпілого (годувальника) право на відшкодування шкоди мають: непрацездатні особи, що перебували на утриманні померлого; дитина померлого, яка народилася після його смерті;
один з батьків, чоловік або інший член сім'ї незалежно від його працездатності, який не працює і зайнятий доглядом за що перебували на утриманні померлого його дітьми, онуками, братами і сестрами, що не досягли чотирнадцяти років; особи, що перебували на утриманні померлого і стали непрацездатними протягом
п'яти років після його смерті.
Шкода відшкодовується:
неповнолітнім - до досягнення вісімнадцяти років;
учням старше вісімнадцяти років - до закінчення навчання у навчальних закладах за очною формі навчання, але не більше ніж до двадцяти трьох років;
жінкам старше п'ятдесяти п'яти років і чоловікам старше шістдесяти років - довічно;
інвалідам - на строк інвалідності;
одному з батьків, дружину або іншому члену сім'ї, зайнятому відходом за які були на утриманні померлого його дітьми, онуками, братами і сестрами, - до досягнення ними чотирнадцяти років або зміни стану здоров'я.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.2. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадян "
 1. Контрольні питання до § 5.21
  1. Назвіть види шкоди, що підлягає відшкодуванню. 2. Які загальні умови відшкодування шкоди? 3. Чи підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна діями державних органів? 4. Які правила відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім? 5. У чому полягають особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки? 6. Що підлягає відшкодуванню при заподіянні шкоди життю
 2. Зміна розміру відшкодування шкоди життю або здоров'ю
  Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина носить триваючий, часто вельми тривалий характер. Суми виплачуваного громадянам відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю потерпілого, при підвищенні вартості життя підлягають індексації у встановленому законом порядку. З урахуванням ряду інших обставин суд також може збільшити або зменшити розмір такого відшкодування.
 3. Список рекомендованої літератури
  1. Беспалов Ю. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю дитини / / Ріс. юстиція. - 1998. - № 10. 2. Коментар до! Застосування Правил відшкодування власником ПІДПРИЄМСТВА, встанови и організації або уповноваженим ним органом Шкоди, заподіяної працівнікові пошкодженню здоров'я, пов'язаним з Виконання ним трудових обов'язків / За ред. В.К. Ма-мутов, Ю.С. Шемшученко. - К.: Б. в., 1995. -
 4. Список рекомендованої літератури
  1. Вердніков В.Г., Кабалкин А.Ю. Відшкодування шкоди, понесеного громадянином при рятуванні соціалістичного майна. -М.: Госюриздат, 1963. - 66 с. 2. Коняєв Н.І. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди і внаслідок порятунку соціалістичного майна. - Куйбишев, 1966. - 51 с. 3. Стависский П.Р. Відшкодування шкоди при порятунку соціалістичного майна, життя і здоров'я
 5. § 2. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина
  § 2. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю
 6. Вопрос_50. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю
  Вопрос_50. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю або
 7. Стаття 1076. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним недієздатним
  1. Шкода, заподіяна громадянином, визнаним недієздатним, відшкодовують його опікун або організація, зобов'язана здійснювати за ним нагляд, якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини. 2. Обов'язок опікуна чи організації, зобов'язаною здійснювати нагляд з відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, визнаним недієздатним, не припиняється в разі наступного визнання його
 8. Стаття 59. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юри-дических осіб при здійсненні територіального плану-вання та містобудівного зонування
  1. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ. 2. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб в резуль-Таті твердження не відповідають вимогам технічних регламентів документів територіального планування муниципаль-них утворень, правил землекористування та забудови, документації з планування територій
 9. Стаття 1085. Обсяг і характер відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я
  1. При заподіянні громадянину каліцтва або іншого пошкодження його здоров'я відшкодуванню підлягає втрачений потерпілим заробіток (дохід), який він мав або точно міг мати, а також додатково понесені витрати, викликані ушкодженням здоров'я, у тому числі витрати на лікування, додаткове харчування, придбання ліків, протезування , сторонній догляд, санаторно-курортне лікування,
 10. Стаття 1090. Наступна зміна розміру відшкодування шкоди
  1. Потерпілий, частково втратив працездатність, вправі у час зажадати від особи, на яку покладено обов'язок відшкодування шкоди, відповідного збільшення розміру її відшкодування, якщо працездатність потерпілого надалі зменшилася у зв'язку із заподіяною ушкодженням здоров'я порівняно з тією, яка залишалася в нього на момент присудження йому відшкодування шкоди. 2.
 11. Стаття 1084. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних або інших зобов'язань
  Шкода, заподіяна життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних зобов'язань, а також при виконанні обов'язків військової служби, служби в поліції та інших відповідних обов'язків відшкодовується за правилами, передбаченими цією главою, якщо законом або договором не передбачений більш високий розмір відповідальності. (В ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 4-ФЗ) Дія
 12. 8. Право на тілесну недоторканність, охорону життя і здоров'я
  Це фундаментальне особисте немайнове право людини, спрямоване на забезпечення особистої недоторканності. У цивільному законі та юридичній літературі глибоко розроблено питання про цивільно-правовий захист цього права за допомогою зобов'язань, що виникають із заподіяння шкоди. Захист зазначеного права в певних випадках може забезпечувати також і інститут договірної відповідальності.
© 2014-2022  yport.inf.ua