Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

7.1.1. Поняття і структура механізму держави

Державна (публічна) влада завжди носить інституалізовані характер, втілюється в певному механізмі. Це й зрозуміло, бо держава являють собою організацію з власним механізмом, без якого воно практично немислимо.
Механізм держави - це система спеціально формуються утворень, в яких матеріалізується (втілюється) державна влада і через які вона справляє свій вплив на різні суспільні відносини, на свідомість, психологію і поведінкові акти їх учасників. Представляється невиправданим зведення його до державного апарату, що зустрічається у вітчизняній літературі. Апарат становить тільки частина цього механізму, в якому функціонують інші, «неаппаратние» освіти, такі, як виборний глава держави, парламент, депутати різних рівнів, уряд, збройні сили, судді, засідателі судових установ і т.д. Крім того, частина державного апарату існує для обслуговування суспільних (недержавних) структур у вигляді різних рад, комісій тощо, створюваних при президенті, уряді і центральних відомствах.
Апарат нерідко в якійсь мірі відокремлюється від того органу (посадової особи), кому він служить. Президент РФ має адміністрацію (тобто апарат) з десятками підрозділів, якої безпосередньо керує голова адміністрації. Рада безпеки, Рада оборони, Політичний консультативний рада, Рада із зовнішньої та інші поради при Президентові РФ обслуговуються апаратами, із співробітників яких у кращому разі їх керівник входить до складу відповідної Ради. Уряд РФ теж має апарат, де трудяться аж ніяк не його члени. Навіть в апаратах низових ланок державного механізму - глав районних адміністрацій є підрозділи, безпосередньо очолювані якимось іншим посадовою особою.
Крім того, в державному механізмі є збройні сили, в'язниці, ізолятори та виправні установи з явно вираженими властивостей не апаратного характеру. Все це зайвий раз свідчить про те, що державний апарат не можна змішувати з механізмом держави в цілому, що перший з них є тільки частиною (причому не завжди основний) другого.
Механізм кожної держави єдиний, оскільки він організований і діє на одних принципах, пронизує всі юридично значущі сторони життя суспільства і забезпечує надання на них комплексного державного впливу. Водночас він досить складний, складається з разнопорядкових частин, утворень, кожне з яких виконує певні завдання.
Як усяке системне утворення, державний механізм має свою структуру. Це багатопланова структура. В одному зрізі вона складається з: а) виборних установ і посадових осіб; б) їх апарату; в) постійно діючих органів з апаратом, де працюють переважно призначаються люди, р) збройних сил; д) в'язниць та інших місць позбавлення волі з підстав, зазначеним у законі. В іншій площині в структурі державного механізму виділяються: по-перше, представницькі, по-друге, виконавчі, по-третє, судові, в четвертих - наглядові (контрольні) установи зі своїми посадовими особами та апаратами.
Механізм держави, крім того, за своєю структурою иерархичен. Більшість елементів цієї структури складається з ланок, розташованих на різних рівнях по вертикалі і якимось чином супідрядних один одному. Це стосується як представницьких, так і виконавчих гілок влади.
Судові установи теж мають вертикальні ланки, що відрізняються один від одного не тільки по колу розглянутих справ, а й за повноваженнями апеляційного, касаційного і наглядового порядків. Проте, в кінцевому рахунку, це єдина система державного механізму, елементи якої взаємно співпрацюють.
Таким єдністю, однак, зовсім не виключається можливість і необхідність поділу праці між елементами системи.
Певний поділ праці, зумовлює багатозначністю організаційних, управлінських завдань, відмінностями у формах і методах їх виконання, спеціалізацією, технічними та іншими факторами, закономірно існує як між представницькими, виконавчо-розпорядчими, судовими та контрольними (наглядовими) установами держави, так і всередині кожного з них, включаючи сюди розмежування повноважень між їх співробітниками.
Найбільш значимо поділ праці між такими елементами державного механізму, як представницькі, виконавчі та судові установи. Здійснювані ними владні функції настільки важливі і специфічні, що можна говорити про розділення між ними влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1.1. Поняття і структура механізму держави "
 1. Тема 5. Державна влада, її втілення в механізмі держави. Концепція поділу влади
  поняття і доданки. Детермінанти державного механізму. Загальне та особливе державних механізмів різних країн. Концепція поділу влади. Державний орган: поняття, ознаки, види. Представницькі, виконавчі, судові, контрольно-наглядові органи. Глава держави. Форми і методи досягнення злагодженості в життєдіяльності державного механізму. Централізація і
 2. Контрольні запитання до розділу 1
  поняття права і його історична еволюція. 5. Взаємозв'язок права і держави. 6. Поняття джерел права. 7. Закони та їх види. Підзаконні акти. 8. Право і мораль. 9. Структура правової норми. 10. Дія норм права у часі, просторі і по колу осіб. 11. Правомірне поведінку і правопорушення. 12. Юридична
 3. 4.1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання
  механізму адміністративно-правового регулювання: - являє собою сукупність юридичних засобів; - кошти носять адміністративно-правовий характер; - об'єктом впливу виступають управлінські відносини; - спрямоване на вирішення завдань суспільства і держави; - активізує суб'єкти управлінських відносин; - підвищує рівень їх правосвідомості, правової
 4. Тема 18. Юридичний механізм правореалізації
  структура механізму правореалізації. 3. Стартовий блок. 4. Блок діспозіціонного правовідносини. 5. Блок забезпечувального правовідносини. 6. Висновок. 7. Список використаної літератури. - Література до тем 17, Абдуллаєв М.І. Проблеми теорії держави і права / М.І. Абдуллаєв., С.А. Комаров: підручник. - СПб.: Питер, 2003. - Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М.: Юрид.
 5. Контрольні питання
  поняття «колізії колізій»? 10. Який зміст поняття «колізійне право»? 160 Звеков В.П. Указ соч. С.
 6. Тема 6. Механізм держави як втілення державної влади
  поняття, складові, різновиди. Загальне і специфічне в державному механізмі Росії і Татарстану. 3. Державна служба: поняття види, правове регулювання. 4. Державний орган: ознаки види, властивості. 5. Місцеве (муніципальне) самоврядування. 6. Висновок. 7. Список використаної літератури. Література - Конституція Російської Федерації. - М., 1993 (з послід.
 7. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  поняття і види. 2. Зовнішня форма права, її складові: загальна характеристика. 3. Внутрішня форма права, її елементи. 4. Гіпотези правових норм, їх види та значення. 5. Державна влада: властивості і форми здійснення. 6. Державний механізм: поняття, детермінанти, принципи побудови і функціонування. 7. Державний орган: поняття, ознаки, види . 8. Держава і
 8. Орієнтовний список тем конкурсних робіт
  поняття, система і значення. 20. Система права і система законодавства: співвідношення і проблеми. 21. Поняття і види суб'єктів правових відносин. 22. Структура норм права: загальне та особливе. 23. Санкції в праві, їх види та значення. 24. Поняття і види юридичних фактів за чинним законодавством. Фактичний склад. 25. Юридичні свободи, суб'єктивне право і юридичні
 9. Тема 30. Правова свідомість
  поняття, властивості, фактори, що впливають на його стан. 3. Структура правової свідомості. Характеристика її компонентів. 4. Функції правосвідомості. 5. Рівні і види правової свідомості. 6. Висновок. 7. Список використаної літератури. Література - Баранов П. Правосвідомість працівників міліції: міфи, деформація, стереотипи / П. Баранов, Н. Вітрук / / Право і життя. - 1992. - N1. - Гайдамакин А.А.
 10. Список літератури
  поняття, структура, цінність. Саратов, 1989. 13. Карташов В.Н. Професійна юридична діяльність: питання теорії і практики. Ярославль, 1992. 14. Княгинин К.Н. Правозастосовні охоронні акти. Свердловськ, 1991. 15. Лазарєв В.В. Ефективність правозастосовних актів. Казань, 1975. 16. Лазарєв В.В. Соціально-психологічні аспекти застосування права. Казань, 1982. 17.
 11. 6. Механізм держави. Органи державної влади РФ
  структура і компетенція визначається безпосередньо суб'єктом РФ). За характером завдань органи державної влади поділяються на: а) органи законодавчої влади - вони обираються населенням, мають право прийняття законодавчих актів; б) органи виконавчої влади - займаються безпосереднє виконання законів; в) органи судової влади - здійснюють правосуддя в країні і
 12. Дмитрієв Ю.А., Шапкін М.А., Шумілов Ю.И.. Правоохоронні органи Російської Федерації: підручник, 2009
  поняття предмета, методу і системи навчального курсу, що представляє собою підгалузь конституційного та адміністративного права, його нормативно-правові джерела, дається зміст і ознаки правоохоронної функції держави, поняття і системи правоохоронних органів у широкому і вузькому сенсі. Детально висвітлюються зміст і структура судової системи, поняття і ознаки судової влади
 13. § 1. Механізм держави: поняття, основні риси, структура
  поняття "механізм держави" і "державний апарат" зазвичай вживаються як синоніми, хоча існує точка зору, згідно з якою під державним апаратом розуміється система органів, які безпосередньо здійснюють управлінську діяльність і наділених для цього владними повноваженнями, а в поняття "механізм держави" включаються поряд з державним апаратом ще й
 14. Конституційний закон
  понятті конституційного закону / / Проблеми вдосконалення держави і права в рішеннях XXV з'їзду КПРС. - Владивосток:
 15. Тема 15. Норма права
  поняття, відмінні ознаки. 3. Структура норми права. 4. Гіпотеза правової норми, її види. 5. Диспозиція правової норми, її різновиди. 6. Санкція правової норми: поняття, класифікація. 7. Види правових норм. 8. Висновок. 9. Список використаної літератури. Література - Авдеенкова М.П. Конституційно-правові санкції та конституційно-правова відповідальність / М.П. Авдеенкова / /
 16. 7.1. Механізм держави. Поділ в ньому владних повноважень
  держави. Поділ в ньому владних
© 2014-2022  yport.inf.ua